Településképi véleményezés

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§ (4) bekezdése alapján:

„Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.”

Vélemény beküldése>>>

  Településkép-érvényesítési eszközök:

  SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

  Eljárás ismertetése: Jászfényszaru Város Polgármesterével/Főépítészével szakmai konzultációt kell lefolytatni a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.14.) rendelet 18. § -ban (továbbiakban: önkormányzati rendelet) foglaltak szerint:

  (1) Szakmai konzultációt kell lefolytatni Jászfényszaru közigazgatási területen tervezett építési tevékenység megkezdése előtt – független annak építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy építési engedély nélkül végezhető voltára.

  (2) Szakmai konzultáció kötelezettségével érintett a település teljes közigazgatási területe.

  (3) A szakmai konzultáció általános szabályai:

  a) A szakmai konzultáció lefolytatása a települési főépítész, vagy – jelenlétének hiányában – a Polgármester feladata.

  b) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezi az alábbi tartalmi követelménnyel:

  ba) tervezett tevékenység területi beazonosítása (hrsz., cím),

  bb) tervezett tevékenység rövid leírása,

  bc) fotók a közterület felőli arculati megjelenés bemutatásához,

  bd) beépítési koncepció vázlatos bemutatása.

  c) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben az alábbiak kerülnek rögzítésre:

  ca) a tervezett tevékenység helyszínét érintő – településképi rendeletben szereplő – településképi követelmények,

  cb) felvetett javaslatok,

  cc) a települési főépítész, vagy a Polgármester lényegi nyilatkozata.

  A Polgármester a benyújtott kérelmet és mellékleteit a bejelentési eljárás során településképi szempontból meghatározó területen a közterület felől látszó építési tevékenység esetében a főépítész szakmai álláspontjára alapozva bírálja el.

  Az ügyet intéző osztály: Főépítészi Iroda

  Ügyfélfogadás helye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. II.emelet Telefon: (57) 520-115
  E-mail: foepitesz[kukac]jaszfenyszaru.hu

  Ügyfélfogadási időpontok:

  Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
  Kedd: 8-12
  Péntek: 8-12 óra között

  Ügyintézők:

  Varga Béla – városi főépítész
  Kiss Katalin irodavezető, Benke Judit ügyintéző

  Ügyintézési határidő:

  15 nap (a konzultáció időpontjáról 5 napon belül telefonon, vagy e-mailben értesítjük)

  Az ügyintézés díjtalan.

  Letölthető dokumentumok: kérelem nyomtatvány

  Benyújtandó dokumentumok: A szakmai konzultáció kérelem és a mellékletét képező dokumentáció, melynek tartalma a fentebb letölthető kérelem nyomtatvány szerinti.

  Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.

  TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

  Eljárás ismertetése: Jászfényszaru Város Polgármesterénél településképi véleményezési eljárást kell indítani a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.14.) rendelet 19. § -ban (továbbiakban: önkormányzati rendelet) foglaltak szerint:

  (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nem szereplő, építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetében, a (2) bekezdés területi hatályával.

  (2) Településképi véleményezési eljárással érintett a település teljes közigazgatási területe.

  (3) Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó, engedélyköteles építési tevékenységek esetén.

  A Polgármester a benyújtott kérelmet és mellékleteit a véleményezési eljárás során településképi szempontból meghatározó területen a közterület felől látszó építési tevékenység esetében a főépítész szakmai álláspontjára alapozva bírálja el.
  Az önkormányzati rendelet 18. § szerint a teljes közigazgatási területen a szakmai konzultáció kötelező, valamint az ingatlanra vonatkozó helyi településrendezési előírások tartalmáról – ingatlan beépíthetőségéről – településkép-védelmi tájékoztatás beszerzése is szükséges.

  Az ügyet intéző osztály: Főépítészi Iroda

  Ügyfélfogadás helye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. II.emelet Telefon: (57) 520-115
  E-mail: foepitesz[kukac]jaszfenyszaru.hu

  Ügyfélfogadási időpontok:

  Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
  Kedd: 8-12
  Péntek: 8-12 óra között

  Ügyintézők: Varga Béla – városi főépítész
  Kiss Katalin irodavezető, Benke Judit ügyintéző

  Ügyintézési határidő: 15 nap

  Az ügyintézés díjtalan.

  Letölthető dokumentumok: kérelem nyomtatvány

  Benyújtandó dokumentumok: A településképi véleményezési kérelem és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, melynek tartalma a fentebb letölthető kérelem nyomtatvány szerinti.

  Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.

  TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

  Eljárás ismertetése: Jászfényszaru Város Polgármesteréhez településképi bejelentést kell tenni a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.14.) rendelet 21. § -ban (továbbiakban: önkormányzati rendelet) foglaltak szerint:

  (1) Településképi bejelentési eljárással érintett, a (2) bekezdés területi hatályával – a nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez, vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével:

  a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység,

  b) építmények rendeltetésének megváltoztatása, valamint

  c) reklámok és reklámhordozók elhelyezése.

  (2) Településképi bejelentése eljárással érintett:

  a) az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a település – a Rendelet 3. melléklete szerinti – településképi szempontból meghatározó területe, valamint

  b) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település teljes közigazgatási területe.

  A Polgármester a benyújtott kérelmet és mellékleteit a bejelentési eljárás során településképi szempontból meghatározó területen a közterület felől látszó építési tevékenység esetében a főépítész szakmai álláspontjára alapozva bírálja el.
  Az önkormányzati rendelet 18. § szerint a teljes közigazgatási területen a szakmai konzultáció kötelező, valamint az ingatlanra vonatkozó helyi településrendezési előírások tartalmáról – ingatlan beépíthetőségéről – településkép-védelmi tájékoztatás beszerzése is szükséges.

  Az ügyet intéző osztály: Főépítészi Iroda

  Ügyfélfogadás helye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. II.emelet Telefon: (57) 520-115
  E-mail: foepitesz@jaszfenyszaru.hu

  Ügyfélfogadási időpontok:

  Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
  Kedd: 8-12
  Péntek: 8-12 óra között

  Ügyintézők:

  Varga Béla – városi főépítész
  Kiss Katalin irodavezető, Benke Judit ügyintéző

  Ügyintézési határidő: 15 nap

  Az ügyintézés díjtalan.

  Letölthető dokumentumok: kérelem nyomtatvány

  Benyújtandó dokumentumok: A településképi bejelentési kérelem és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, melynek tartalma a fentebb letölthető kérelem nyomtatvány szerinti.

  Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.