Polgármesteri döntések határozatai

2020. évi polgármesteri döntések, határozatai:

Határozat számaHatározat tárgya
1/2020. (I.30.) sz. határozatBérleti szerződés megkötésére
2/2020. (II.19.) sz. határozatA Johannita Segítő Szolgálat sütemény adomány fuvarköltségére
3/2020. (III.12.) sz. határozatA jánoshidai XXVI. Jász Világtalálkozó támogatásának céljából
4/2020. (III.27.) sz. határozatKözétkeztetés szolgáltatás beszerzéséhez ajánlattevők kijelölése
5/2020.(III.25.) sz. határozatBérlakás pályázat elbírálására
6/2020. (III.30.) sz. határozatKözétkeztetési szolgáltatás beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kijelölésére
7/2020. (IV.01.) sz. határozatDíjfizetési halasztás engedélyezésére
8/2020. (IV.02.) sz. határozatA 05/16 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánította
9/2020. (IV.09.) sz. határozataAz Ipari Park független szennyvíz nyomóvezeték tervezője kiválasztásáról
10/2020. (IV.14.) sz. határozatÁtruházott döntési jogkör visszavételéről
11/2020. (IV.14.) sz. határozatSzakorvosi és tanácsadói tevékenység díjazására
12/2020. (IV.21.) sz. határozatJászfényszarui Római Katolikus Egyházközösség részére történő fönntartása támogatására
 13/2020. (IV.22.) sz. határozatBérlakások bérbeadása
14/2020. (IV.22.) sz. határozatAz otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendfelet alapján megítélt támogatások folyósításához vállalt kötelezettségének határidejének meghosszabbítására
15/2020. (IV.27.) sz. határozatVezetői kinevezés véleményezésére
16-25/2020 (IV.27. ) sz. határozatRendkívüli települése támogatás
26/2020. (IV.29.) sz. határozatA 05/158 hrsz. –ú., osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan megosztáshoz földmérő ajánlatának elfogadásáról
27/2020. (IV. 30.) sz. határozatIpari Park független szennyvíz nyomóvezeték tervezője kiválasztásáról
28/2020. (IV.30.) sz. határozatGazdasági Program elfogadására
29/2020. (IV.30.) sz. határozatAjánlattételi felhívás közzétételére
30/2020. (V.08.) sz. határozatJászfényszaru Ipari Centrum Kft. Alapító okiratának módosítására
31/2020. (V.08.) sz. határozatA polgármester béren kívüli juttatásának megállapítására
32/2020. (V.08.) sz. határozatA városi Sportegyesület támogatásának kifizetésére
33/2020. (V.12.) sz. határozatCori-kör alapítvány támogatására
34/2020. (V.12.) sz. határozatA Kossuth Lajos út 37. sz. 553. hrsz alatti ingatlanon lévő lakóépület bontásának támogatására
35-38 /2020. (V.14.) sz. határozatRendkívüli települési támogatás megállapításáról
39/2020. (V.15.) sz. határozatRendkívüli települési támogatás megállapításáról
40/2020. (V.18.) sz. határozatRendkívüli települési támogatás megállapításáról
41/2020. (V.22.) sz. határozatKerti Ferenc otthonteremtési kérelmének elbírálására
42/2020. (V.22.) sz. határozatCselőtei Péter otthonteremtési kérelmének elbírálására
43/2020. (V.22.) sz. határozatErdélyi János és Erdélyi-Sápi Diána otthonteremtési kérelmének elbírálására
44/2020. (V.22.) sz. határozatFöldvári Gergő otthonteremtési kérelmének elbírálására
45/2020. (V.22.) sz. határozatKovács Péter és Kovács Emese otthonteremtési kérelmének elbírálására
46/2020. (V.22.) sz. határozatMolnár Péter és Molnár-Dobos Klaudia otthonteremtési kérelmének elbírálására
47/2020. (V.22.) sz. határozatTamus Richárd és Tamusné Kecskeméti Hajnalka otthonteremtési kérelmének elbírálására
48/2020. (V.22.) sz. határozatJászfényszaru, Szabadság út 28. szám alatti ingatlan felajánlására
49/2020. (V.22.) sz. határozatJászfényszaru, Szabadság út 38. szám alatti ingatlan felajánlására
50/2020. (V.22.) sz. határozatJászfényszaru, Szabadság út 43. szám alatti ingatlan felajánlására
51/2020. (V.22.) sz. határozatJászfényszaru, Madách I. út 29. szám alatti ingatlan felajánlására
52/2020. (V.22.) sz. határozatMini kőrforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés ajánlattételi felhívásának elfogadására
53/2020. (V.27.) sz. határozatAz 5126 Jászfényszaru, Alvég újtelep 77. szám alatti ingatlanon található építmény megvásárlására
54/2020. (V.27.) sz. határozatJászfényszaru Kalapgyári Horgásztó területén szigetelt faház épület építésére ajánlattevő kijelölésére
55/2020. (V.29.) sz. határozatJászfényszaru Petőfi Sándor út 21. szám alatti ingatlan felajánlására
56/2020. (V.29.) sz. határozatJászfényszaru József Attila út 3. sz. alatti ingatlanból területrész vásárlása
57-69/2020. (VI.02.) sz. határozatRendkívüli települési támogatás megállapításáról
70/2020. (VI.02.) sz. határozatÖnkormányzat tulajdonú termőföldek haszonbérletére kiírt nyertes ajánlattevő kihirdetésére
71/2020. (VI.02.) sz. határozatÖnkormányzat tulajdonú termőföldek haszonbérletére kiírt nyertes ajánlattevő kihirdetésére
72/2020. (VI.03.) sz. határozatSzabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról
73/2020. (VI.03.) sz. határozatSzabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról
74/2020. (VI.03.) sz. határozatSzabadság út 27. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról
75/2020. (VI.04.) sz. határozatTulajdonosi hozzájárulás megadása
76/2020. (VI.05.) sz. határozatJászfényszaru, Liliom u. 6. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
77/2020. (VI.05.) sz. határozatJászfényszaru, Arany János út 26. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
78/2020. (VI.10.) sz. határozatJászfényszaru, Alvég újtelep 77. szám (Hrsz. 2434) alatti szociális bérlakás bérlei jogára
79/2020. (VI.12.) sz. határozatA Városi Sportegyesület támogatásának kifizetésére
80/2020. (VI.12.) sz. határozatA Szabadság úti csapadékelvezetés tervezőjének kiválasztásáról
81/2020. (VI.12.) sz. határozatA Jászfényszarui Mentőtiszti Szolgálat részére ózongenerátor megvásárlására
82/2020. (VI.17.) sz. határozatA Napfény Óvoda kérelmére
83/2020. (VI.17.) sz. határozatAz egyéb foglalkoztatottak szerződésének meghosszabbítására
84/2020.(VI.17.) sz. határozatHáziorvosi praxisok helyettesítéséhez szükséges asszisztensek és takarítók alkalmazásának meghosszabbítására
85/2020. (VI.17.) sz. határozatA Szegfű u. 9. sz. 2434. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépületek állagmegóvási munkák elvégzésére árajánlattevő kijelölésére
86/2020. (VI.31.) sz. határozatA Jászfényszaru belterület 2380 és 2381 hrsz. számon nyilvántartott, természetben 5126 Jászfényszaru, Búzavirág u. 1. és Alvég újtelep 48-2. szám alatti ingatlan bérbeadására
87/2020. (IX.15.) sz. határozatJelzálog bejegyzéséhez történő hozzájárulásra
88/2020. (X.05.) sz. határozatJászfényszaru fásítás 2020. program keretén belül növények beszerzése tárgyú beszerzéshez nyertes ajánlattevőjének kiválasztására
89/2020. (X.30.) sz. határozatJászfényszaru 018/44 és 018/12 htsz.-ú aszfaltos alapú út felújítása 185 m hosszban tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére
90/2020. (XI.04.) sz. határozatA “mini körforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés” II. közvilágítás átépítése részében szükségessé vált pótmunka megrendeléséről
91/2020. (XI.04.) sz. határozatÁtruházott döntési jogkör visszavételéről
92/2020. (XI.10.) sz. határozat„Tisztítsuk meg az országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme keretében illegális hulladéklerakók felszámolásához hulladék összegyűjtésére, rakodására” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére
93/2020. (XI.10.) sz. határozat„Tisztítsuk meg az országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme keretében illegális hulladéklerakók felszámolásához hulladék szállítása, lerakása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére
94/2020. (XI.11.) sz. határozatJavaslat járványügyi intézkedésekre
95-101/2020. (XI.11.) sz. határozatRendkívüli települési támogatás megállapításáról
102/2020. (XI.11.) sz. határozatAz ipari övezetben található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás
103/2020. (XI.11.) sz. határozat2535/22 hrsz-ú ingatlan adásvételéhez történő hozzájárulás
104/2020. (XI.11.) sz. határozatTájékoztató Dr. Kakas Tünde kérelmére vonatkozóan
105/2020. (XI.11.) sz. határozatTájékoztató elfogadására a 05/20 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan
106/2020. (XI.17.) sz. határozatJászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2020. évi tagdíjról