Polgármesteri döntések határozatai

 

2021. évi polgármesteri döntések, határozatai

Határozat száma Határozat tárgya
1/2021. (I.06.) sz. határozat Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközeinek – 05/16 és 05/179 hrsz.-ú ingatlan területéről szóló – módosítása vonatkozásában a környezeti vizsgálat szükségességéről
2/2021. (I.06.) sz. határozat közterület elnevezéséről
3/2021. (I.06.) sz. határozat haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
4/2021. (I.07.) sz. határozat ingatlan árverésen történő részvétel
5/2021. (I.11.) sz. határozat ingatlan árverésen történő részvétel
6/2021. (I.20.) sz. határozat civil szervezetek támogatására kiírt pályázat jóváhagyására
7-36/2021. (I.26.) sz. határozat rendkívüli települési támogatás megállapításáról
37/2021. (I.27.) sz. határozat A Trió-Média-Jászberény Kft.-vel kötött szerződés módosítására
38/2021. (I.27.) sz. határozat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadására
39/2021. (I.27.) sz. határozat Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat jóváhagyására
40/2021. (I.27.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
41/2021. (I.27.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
42/2021.(I.27.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
43/2021. (I.27.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
44/2021. (I.27.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
45/2021. (I.27.) sz. határozat 2019. évi maradvány korrekcióról
46/2021. (I.27.) sz. határozat Jászfényszaru Széchenyi u. 26. sz., 2017. hrsz-ú ingatlan adásvételére 
47/2021. (I.27.) sz. határozat Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadására.
48/2021. (I.27.)sz. határozat „Jászfényszaru Város Ipari Park szennyvíz nyomócső áttervezése vízjogi engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú, AQUAREA Kft-vel megkötött tervezési szerződés módosítására, forrás biztosítására
49/2021.(I.27.) sz. határozat Előterjesztés az Orion – 3106 jelű összekötőút – Névtelen (benzinkút) út csomóponthoz tanulmányterv készítése ajánlattevő kijelöléséről
50/2021. (I.27.) sz. határozat Jászfényszaru, SRF út és 32. számú főút összekötés tervezéséhez ajánlattevők kijelölésére
51/2021. (I.27.) sz. határozat Elektromos alállomás létesítésének előkészítésére.
52/2021. (I.27.) sz. határozat Jászfényszaru Trianon tér 083/97. hrsz-ú ingatlan adásvételére
53/2021. (I.27.) sz. határozat Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról
54/2021. (I.27.) sz. határozat foglalkoztatottak szerződésének meghosszabbítására
55/2021. (I.27.) sz. határozat Jászfényszaru 942/3. hrsz-ú ingatlan adásvételéről
56/2021. (I.27.) sz. határozat Jászfényszaru Deák F. u. 27. szám alatti ingatlan haszonélvezeti jogának megváltása
57/2021. (I.29.) sz. határozat Bérleti szerződés meghosszabbítására
58/2021. (II.08.) sz. határozat Pályázati felhívás ingatlan értékesítésre
59/2021. (II.08.) sz. határozat az orvosi ügyelet tárgyában kötött szerződés módosítására
60/2021. (II.08.) sz. határozat Jászfényszaru Város 12/2018. (I. 16) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének módosításáról
3/2021. (II. 08.) polgármesteri rendelete Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2018. (I. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
4/2021. (II.08.) polgármesteri rendelete az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítására
61/2021. (II.08.) sz. határozat A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,2 ha terület közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében „Ipari övezetet kiszolgáló elkerülő szennyvízvezeték építése” tárgyú közbeszerzés közbeszerzési feladatainak teljeskörű
62/2021. (II.08.) sz. határozat A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,2 ha terület közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében „szennyvízvezeték építése” fejlesztés műszaki ellenőri feladatainak ellátására ajánlattevők kijelölése
63/2021. (II.08.) sz. határozat A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,2 ha terület közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében „Ipari övezetet kiszolgáló elkerülő szennyvízvezeték építése” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása, 1 db B és 1 db D típusú tájékoztató tábla elkészítése” beszerzéshez ajánlattevők kijelölése
64/2021. (II. 10.) határozata Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
65/2021. (II.10.) határozata Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagyterem parketta csiszolásáról és lakkozásáról
66/2021. (II. 15.) határozata 5126 Jászfényszaru Gyöngyvirág utca 20. szám alatti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség és kapcsolódó jogok törléséről
67-91/2021. (II. 16.) határozata Rendkívüli települési támogatás megítéléséről
92/2021. (II. 17.) határozata Jászfényszaru Szegfű u. 9. szám., 2434. hrsz-ú ingatlanon szabványos mérőhely kialakítás
93/2021. (II. 17.) határozata Jászfényszaru Vörösrózsa u. 4. szám., 2360. hrsz-ú ingatlan adásvételéről
94/2021. (II. 17.) határozata Jászfényszaru Kozma u. 48. sz., 873. hrsz-ú ingatlan adásvételére 
95/2021. (II. 17.) határozata Jászfényszaru, Szent Család tér 11. szám 5/1. hrsz-ú ingatlan adásvételéről
96/2021. (II. 17.) határozata Az 5126 Jászfényszaru, Vörösmarty út 45. szám alatti ingatlan értékesítésére
97/2021. (II. 17.) határozata Önkormányzati termőföldek hasznosításáról
98/2021. (II. 17.) határozata Jászfényszaru Város Közbeszerzési szabályzatáról
99/2021. (II. 17.) határozata a 2021. évi költségvetési többletigényekről
100/2021. (II. 17.) határozata A „Jászfényszaru TK út szélesítése és megerősítése, útépítés” tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívásának elfogadására
5/2021. (II.17.) polgármesteri rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
101/2021. (III. 03.) határozata A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2021. évi költségvetésének elfogadásáról és Farkas Ferenc, Jászapáti Város Polgármesterének meghatalmazásáról
102/2021. (III. 03.) határozata Jászfényszaru, Ipari Park, 05/16. hrsz. alatti erdő művelés alól történő kivonási dokumentációjának készítéséről, kivonásának hatósági ügyintézéséről
103/2021. (III. 04.) határozata Nyilatkozat külföldi állampolgár tervezett ingatlanszerzésére
104/2021. (III. 04.) határozata Jászfényszaru, Szent István u. 2/a lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
105/2021. (III. 10.) határozata Él&M Gyermekorvosi és Nevelési Korlátolt Felelősségű Társaság megbízási -feladatellátási szerződés módosításáról
106/2021. (III. 12.) határozata Dr. Palencsár és Társa Egészségügyi Betéti Társaság Vállalkozási szerződés háziorvosi területi alapellátás módosító okiratáról
107/2021. (III. 17.) határozata Jászfényszaru Város Gondozási Központja alapító okirata módosításáról
108/2021. (III. 17.) határozata Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
109/2021. (III. 17.) határozata a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról
110/2021. (III. 17.) határozata a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról
111-121. (III. 17.) határozata Rendkívüli települési támogatás megítéléséről
122/2021. (III.19.) határozata 5126 Jászfényszaru, Bercsényi Miklós út 2/D. száma altatti ingatlanre bejegyzett jogok törlésére
123/2021. (III.19.) sz. határozat polgármester béren kívüli juttatásának megállapítására
124/2021. (III.24.) sz. határozat a „Jászfényszaru, Zöldfa út 8. (hrsz. 2489) és a Jászfényszaru, Szentcsalád tér 12. (hrsz. 5/1) ingatlanok bontása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére.
125/2021. (III. 24.) sz. határozat a „Jászfényszaru, Zöldfa út 8. (hrsz. 2489) és a Jászfényszaru, Szentcsalád tér 12. (hrsz. 5/1) ingatlanok bontása” tárgyú beszerzéshez nyertes ajánlattevő kijelölésére.
126/2021. (III. 31.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
127/2021. (III. 31.) sz. határozat konditerem működtetés költségeinek biztosítására
128/2021. (III. 31.) sz. határozat a „Jászfényszaru, SRF úthoz (hrsz. 2552) kapcsolódó 2 db útszakasz engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős útépítési engedélyek beszerzése” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére
129/2021. (III. 31.) sz. határozat Jászfényszaru óvodai felvételi körzethatárainak megállapításáról
130/2021. (III. 31.) sz. határozat TK út szélesítése és megerősítése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének megállapítására
131/2021. (III. 31.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
132/2021. (III. 31.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
133/2021. (III. 31.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
6/2021. (III. 31.) ÖR az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására
7/2021. (III. 31.) ÖR A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004.(IV.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2021. (III. 31.) ÖR a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
134-138/2021. (IV. 06.) határozata Rendkívüli települési támogatás megállapításáról
139/2021. (IV. 08.) határozata 05/20 hrsz. számú ingatlan megosztásának lebonyolításáról
140/2021.(IV. 12.) határozata Jászfényszaru Város Polgármesterének 130/2021. (III.31.) határozat kiegészítése
141/2021. (IV. 14.) határozata Az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet alapján megállapított támogatások esetén előírt határidők meghosszabbítására
142 /2021. (IV. 16.) határozata az 5126 Jászfényszaru, Vörösmarty út 45. szám alatti ingatlan értékesítésére
143 /2021. (IV. 21.) határozata A 2021. évi önkormányzati nyári diákmunkához forrás biztosításáról
144 /2021. (IV. 21.) határozata A „Jászfényszaru, SRF úthoz (hrsz. 2552) kapcsolódó 2 db útszakasz engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős útépítési engedélyek beszerzése” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére
145 /2021. (IV. 21.) határozata A „Jászfényszaru Orion – 3106 jelű összekötőút – Névtelen (benzinkút) út csomóponthoz tanulmányterv készítése” beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére
146 /2021.(IV. 21.) határozata „Jászfényszaru Bölcsőde udvar gumiburkolat készítése” beszerzéshez ajánlattevők kijelölése
147/2021. (IV. 21.) határozata Pályázati felhívás közétkeztetésre
148/2021. (IV. 21. ) határozata a Szilágyi Erzsébet Nőegylet 2020. évi támogatásának elszámolásáról
149/2021. (IV. 21.) határozata covid betegek ellátásában közreműködők étkezés támogatása
150/2021. (IV. 27.) határozata Elektromos alállomás kialakítása érdekében hálózati létesítési megállapodás megkötésére, forrás biztosítására
151/2021. (IV. 30.) határozata Hozzájárulás jelzálog bejegyzéshez
152 /2021. (V. 03.) határozata Térfigyelő rendszer bővítése keretében ”Térfigyelő kamerák felszerelése Jászfényszarun ÉMÁSZ oszlopokon 6 helyszínen”, valamint „Áramvételi helyek kiépítése Jászfényszarun ÉMÁSZ oszlopokon térfigyelő kamerákhoz” tárgyú beszerzések ajánlattevőinek kijelölésére
153/2021. (V.05.) számú határozata a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (könyvtári részleg) 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
9/2021. (V.05.) ÖR a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021. (V.05.) ÖR a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
154/2021. (V.05.) számú határozata a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (könyvtári részleg) 2021. évi szakmai munkatervének elfogadásáról
11/2021 (V. 05.) ÖR Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
155/2021. (V.05.) számú határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Arany J. út 20. sz. alatti lakóingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról
156-167 (V.05.) számú határozata Rendkívüli települési támogatás
168/2021.(V.11.) határozata A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosító számú projekt „5,66 ha terület szennyvízcsatornával való közművesítése” projektelem közbeszerzési feladatainak teljeskörű ellátása” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére
169 /2021.(V.11.) határozata A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosít számú projekt „5,66 ha terület közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében elkerülő szennyvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére
170 /2021.(V.11.) határozata A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű projekt „5,66 ha terület szennyvízcsatornával való közművesítése” projektelemhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása keretében 1 db B és 1 db D típusú tájékoztató tábla elkészítése” beszerzéshez ajánlattevők kijelölése
171 /2021.(V. 11.) határozata a Jászfényszarui Napfény Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
172/2021. (V.19.) számú határozata a Jászfényszaru külterület 074/9 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5126 Jászfényszaru, Álmos út 31. szám alatti ingatlan bérbeadására
173/2021. (V.19.) határozata Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő  2021. évi  tagdíjról
174/2021.(V.19.) határozata a Jászfényszarui Napfény Óvoda 9. csoportjának megnyitásáról
175/2021.(V. 19.) határozata közművelődési intézmények 6%-os bérfejlesztéséről
176/2021. (V.26.) számú határozata helyettes szülői szolgáltatás megszüntetéséről
177/2021.(V. 26.) határozata Jászfényszaru város közbiztonságának 2020. évi helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
178 /2021. (V. 26.) határozata Térfigyelő rendszer bővítése keretében ”Térfigyelő kamerák felszerelése Jászfényszarun ÉMÁSZ oszlopokon 6 helyszínen”, valamint „Áramvételi helyek kiépítése Jászfényszarun ÉMÁSZ oszlopokon térfigyelő kamerákhoz” tárgyú beszerzések nyertes ajánlattevőinek kijelölésére
179/2021.(V.26.) határozata A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosít számú projekt „5,66 ha terület közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében elkerülő szennyvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére
180/2021.(V. 26.) határozata A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű projekt „5,66 ha terület szennyvízcsatornával való közművesítése” projektelemhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása keretében 1 db B és 1 db D típusú tájékoztató tábla elkészítése” beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére
181/2021.(V.26.) határozata A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,6 ha terület szennyvízcsatornával való közművesítése” projektelem közbeszerzési feladatainak teljeskörű ellátása” tárgyú közbeszerzés közbeszerzési feladatainak teljeskörű ellátása” beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére
182/2021.(V.26.) határozata A „2021. évi szúnyogírtás végrehajtása Jászfényszaru város közigazgatási területén” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére
183/2021. (V.26.) számú határozata Hozzájárulás a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. részére szerződés tervezet elkészítésére és véglegesítését követően az adás-vételi szerződés aláírására
184/2021. (V.26.) számú határozata Jászfényszaru Bölcsőde teljesítmény növeléséhez kapcsolódó belső szerelési munka
12/2021. (V. 26.) ÖR az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
13/2021. (V. 26.) ÖR szociális ellátásokról
185/2021. (V. 27.) számú határozata A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. tájékoztatójára, 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója elfogadására
186/2021. (V. 27.) számú határozata a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2020. évben végzett tevékenységeiről, a 2021. január 1. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló összefoglaló elfogadására
187/2021. (V.28.) határozata Közétkeztetési szerződés megkötésére
188/2021. (V.28.) határozata Bérleti szerződés megkötésére
189/2021.(V. 28.) határozata Jászfényszaru Város Polgármesterének 146/2021.(IV.21.) határozatában szereplő „Jászfényszaru Bölcsőde udvar gumiburkolat készítése” beszerzés tárgyának módosítására
190-195 (V.31.) számú határozata Rendkívüli települési támogatás
196 (VI.04.) számú határozata Rendkívüli települési támogatás
197/2021. (VI. 08.) határozata a Bethlen G. u. 54. szám, 598. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület bontásának támogatásáról
198/2021. (VI. 08.) határozata Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester jutalmazására
200 /2021.(VI.08 .) határozata Jászfényszaru Bölcsőde udvar gumiburkolat készítése, bölcsőde tetőteraszának lefedése beszerzés eredménytelenné nyilvánítására, új beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére
201 /2021.(VI. 08.) határozata A „2021. évi szúnyogírtás végrehajtása Jászfényszaru város közigazgatási területén” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére, forrás biztosítására
202/2021. (VI. 08.) határozata Jászfényszaru Város Gondozási Központja alapító okirata módosításáról
203-204 (VI.10.) számú határozata Rendkívüli települési támogatás
205/2021. (VI.14.) határozata otthonteremtési támogatás megállapítására
206/2021. (VI.14.) számú határozata Jászfényszaru Város Gondozási Központja Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
207/2021.(VI.14.) számú határozata A 2021. évi közfoglalkoztatás keretében képzési program megvalósításához a Rimóczi Kastély szívességi használatba adására
208/2021. (VI.14.) számú határozata otthonteremtési támogatás megállapítására
209/2021. (VI.14.) számú határozata otthonteremtési támogatás megállapítására
210/2021. (VI.14.) számú határozata otthonteremtési támogatás megállapítására
211/2021. (VI.14.) számú határozata otthonteremtési támogatás megállapítására
212/2021. (VI.14.) számú határozata otthonteremtési támogatás megállapítására
213/2021.(VI.14.) számú határozata Kiss József Györgyné megbízás szerződésének meghosszabbítására
214 /2021.(VI.14.) számú határozata Jászfényszaru Bölcsőde udvar gumiburkolat készítése, bölcsőde tetőteraszának lefedése beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére, forrás biztosítására
215/2021.(VI.14.) számú határozata Jászfényszaru, SRF út TK út összekötő útszakasz (hrsz. 05/215) engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős útépítési engedélyek beszerzése” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére
216/2021.(VI.14.) számú határozata TrióFM Rádió támogatása
14/2021 (VI.14.) ÖR a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. évi polgármesteri döntések, határozatai:

Határozat száma Határozat tárgya
1/2020. (I.30.) sz. határozat Bérleti szerződés megkötésére
2/2020. (II.19.) sz. határozat A Johannita Segítő Szolgálat sütemény adomány fuvarköltségére
3/2020. (III.12.) sz. határozat A jánoshidai XXVI. Jász Világtalálkozó támogatásának céljából
4/2020. (III.27.) sz. határozat Közétkeztetés szolgáltatás beszerzéséhez ajánlattevők kijelölése
5/2020.(III.25.) sz. határozat Bérlakás pályázat elbírálására
6/2020. (III.30.) sz. határozat Közétkeztetési szolgáltatás beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kijelölésére
7/2020. (IV.01.) sz. határozat Díjfizetési halasztás engedélyezésére
8/2020. (IV.02.) sz. határozat A 05/16 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánította
9/2020. (IV.09.) sz. határozata Az Ipari Park független szennyvíz nyomóvezeték tervezője kiválasztásáról
10/2020. (IV.14.) sz. határozat Átruházott döntési jogkör visszavételéről
11/2020. (IV.14.) sz. határozat Szakorvosi és tanácsadói tevékenység díjazására
12/2020. (IV.21.) sz. határozat Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközösség részére történő fönntartása támogatására
13/2020. (IV.22.) sz. határozat Bérlakások bérbeadása
14/2020. (IV.22.) sz. határozat Az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendfelet alapján megítélt támogatások folyósításához vállalt kötelezettségének határidejének meghosszabbítására
15/2020. (IV.27.) sz. határozat Vezetői kinevezés véleményezésére
16-25/2020 (IV.27. ) sz. határozat Rendkívüli települése támogatás
26/2020. (IV.29.) sz. határozat A 05/158 hrsz. –ú., osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan megosztáshoz földmérő ajánlatának elfogadásáról
27/2020. (IV. 30.) sz. határozat Ipari Park független szennyvíz nyomóvezeték tervezője kiválasztásáról
28/2020. (IV.30.) sz. határozat Gazdasági Program elfogadására
29/2020. (IV.30.) sz. határozat Ajánlattételi felhívás közzétételére
30/2020. (V.08.) sz. határozat Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. Alapító okiratának módosítására
31/2020. (V.08.) sz. határozat A polgármester béren kívüli juttatásának megállapítására
32/2020. (V.08.) sz. határozat A városi Sportegyesület támogatásának kifizetésére
33/2020. (V.12.) sz. határozat Cori-kör alapítvány támogatására
34/2020. (V.12.) sz. határozat A Kossuth Lajos út 37. sz. 553. hrsz alatti ingatlanon lévő lakóépület bontásának támogatására
35-38 /2020. (V.14.) sz. határozat Rendkívüli települési támogatás megállapításáról
39/2020. (V.15.) sz. határozat Rendkívüli települési támogatás megállapításáról
40/2020. (V.18.) sz. határozat Rendkívüli települési támogatás megállapításáról
41/2020. (V.22.) sz. határozat otthonteremtési kérelmének elbírálására
42/2020. (V.22.) sz. határozat otthonteremtési kérelmének elbírálására
43/2020. (V.22.) sz. határozat otthonteremtési kérelmének elbírálására
44/2020. (V.22.) sz. határozat  otthonteremtési kérelmének elbírálására
45/2020. (V.22.) sz. határozat  otthonteremtési kérelmének elbírálására
46/2020. (V.22.) sz. határozat  otthonteremtési kérelmének elbírálására
47/2020. (V.22.) sz. határozat otthonteremtési kérelmének elbírálására
48/2020. (V.22.) sz. határozat Jászfényszaru, Szabadság út 28. szám alatti ingatlan felajánlására
49/2020. (V.22.) sz. határozat Jászfényszaru, Szabadság út 38. szám alatti ingatlan felajánlására
50/2020. (V.22.) sz. határozat Jászfényszaru, Szabadság út 43. szám alatti ingatlan felajánlására
51/2020. (V.22.) sz. határozat Jászfényszaru, Madách I. út 29. szám alatti ingatlan felajánlására
52/2020. (V.22.) sz. határozat Mini kőrforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés ajánlattételi felhívásának elfogadására
53/2020. (V.27.) sz. határozat Az 5126 Jászfényszaru, Alvég újtelep 77. szám alatti ingatlanon található építmény megvásárlására
54/2020. (V.27.) sz. határozat Jászfényszaru Kalapgyári Horgásztó területén szigetelt faház épület építésére ajánlattevő kijelölésére
55/2020. (V.29.) sz. határozat Jászfényszaru Petőfi Sándor út 21. szám alatti ingatlan felajánlására
56/2020. (V.29.) sz. határozat Jászfényszaru József Attila út 3. sz. alatti ingatlanból területrész vásárlása
57-69/2020. (VI.02.) sz. határozat Rendkívüli települési támogatás megállapításáról
70/2020. (VI.02.) sz. határozat Önkormányzat tulajdonú termőföldek haszonbérletére kiírt nyertes ajánlattevő kihirdetésére
71/2020. (VI.02.) sz. határozat Önkormányzat tulajdonú termőföldek haszonbérletére kiírt nyertes ajánlattevő kihirdetésére
72/2020. (VI.03.) sz. határozat Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról
73/2020. (VI.03.) sz. határozat Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról
74/2020. (VI.03.) sz. határozat Szabadság út 27. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról
75/2020. (VI.04.) sz. határozat Tulajdonosi hozzájárulás megadása
76/2020. (VI.05.) sz. határozat Jászfényszaru, Liliom u. 6. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
77/2020. (VI.05.) sz. határozat Jászfényszaru, Arany János út 26. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
78/2020. (VI.10.) sz. határozat Jászfényszaru, Alvég újtelep 77. szám (Hrsz. 2434) alatti szociális bérlakás bérlei jogára
79/2020. (VI.12.) sz. határozat A Városi Sportegyesület támogatásának kifizetésére
80/2020. (VI.12.) sz. határozat A Szabadság úti csapadékelvezetés tervezőjének kiválasztásáról
81/2020. (VI.12.) sz. határozat A Jászfényszarui Mentőtiszti Szolgálat részére ózongenerátor megvásárlására
82/2020. (VI.17.) sz. határozat A Napfény Óvoda kérelmére
83/2020. (VI.17.) sz. határozat Az egyéb foglalkoztatottak szerződésének meghosszabbítására
84/2020.(VI.17.) sz. határozat Háziorvosi praxisok helyettesítéséhez szükséges asszisztensek és takarítók alkalmazásának meghosszabbítására
85/2020. (VI.17.) sz. határozat A Szegfű u. 9. sz. 2434. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépületek állagmegóvási munkák elvégzésére árajánlattevő kijelölésére
86/2020. (VI.31.) sz. határozat A Jászfényszaru belterület 2380 és 2381 hrsz. számon nyilvántartott, természetben 5126 Jászfényszaru, Búzavirág u. 1. és Alvég újtelep 48-2. szám alatti ingatlan bérbeadására
87/2020. (IX.15.) sz. határozat Jelzálog bejegyzéséhez történő hozzájárulásra
88/2020. (X.05.) sz. határozat Jászfényszaru fásítás 2020. program keretén belül növények beszerzése tárgyú beszerzéshez nyertes ajánlattevőjének kiválasztására
89/2020. (X.30.) sz. határozat Jászfényszaru 018/44 és 018/12 htsz.-ú aszfaltos alapú út felújítása 185 m hosszban tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére
90/2020. (XI.04.) sz. határozat A “mini körforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés” II. közvilágítás átépítése részében szükségessé vált pótmunka megrendeléséről
91/2020. (XI.04.) sz. határozat Átruházott döntési jogkör visszavételéről
92/2020. (XI.10.) sz. határozat „Tisztítsuk meg az országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme keretében illegális hulladéklerakók felszámolásához hulladék összegyűjtésére, rakodására” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére
93/2020. (XI.10.) sz. határozat „Tisztítsuk meg az országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme keretében illegális hulladéklerakók felszámolásához hulladék szállítása, lerakása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére
94/2020. (XI.11.) sz. határozat Javaslat járványügyi intézkedésekre
95-101/2020. (XI.11.) sz. határozat Rendkívüli települési támogatás megállapításáról
102/2020. (XI.11.) sz. határozat Az ipari övezetben található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás
103/2020. (XI.11.) sz. határozat 2535/22 hrsz-ú ingatlan adásvételéhez történő hozzájárulás
104/2020. (XI.11.) sz. határozat Tájékoztató Dr. Kakas Tünde kérelmére vonatkozóan
105/2020. (XI.11.) sz. határozat Tájékoztató elfogadására a 05/20 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan
106/2020. (XI.17.) sz. határozat Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2020. évi tagdíjról
107/2020. (XI. 20.) sz. határozat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egyszeri támogatásáról
108/2020. (XI. 20.) sz. határozat Időskorúak támogatásáról
109/2020. (XI. 25.) sz. határozat Kül – és belkapcsolatokért felelős tanácsnoki megbízás meghosszabbítására
110/2020. (XI. 25.) sz. határozat Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2021. évi munkatervéről
111/2020. (XI. 25.) sz. határozat Jászfényszarui Közös Önkormányzati hivatal köztisztviselői 2021. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására
112/2020. (XI. 25.) sz. határozat Tájékoztató Jászfényszaru Önkormányzatának 2021. évi várható pénzügyi helyzetéről
113/2020. (XI. 25.) sz. határozat Tájékoztató Jászfényszaru Önkormányzatának 2020. évi pénzügyi tervéről – a költségvetés 2020. háromnegyedévi helyzetéről
114/2020. (XI. 25.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
115/2020. (XI. 25.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
116/2020. (XI. 25.) sz. határozat otthonteremtési támogatás megállapítására
117/2020. (XI. 25.) sz. határozat Ingatlan árverésen történő részvétel
118/2020. (XI. 25.) sz. határozat Polgármester jutalmazására
119/2020. (XI. 25.) sz. határozat Lektori tevékenység díjazására
120/2020. (XI. 30.) sz. határozat Ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
121/2020. (XII. 02.) sz. határozat Jászfényszaru Város Önkormányzat Intézményei igazgatói részére jutalom jóváhagyására
122/2020. (XII. 02.) sz. határozat közalkalmazottak, köztisztviselők év végi jutalmazásának biztosítására, bérmaradvány felhasználásának engedélyezésére
123/2020. (XII. 02.) sz. határozat a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője munkájának értékelésére
124 – 177/2020. (XII. 03.) sz.határozat Rendkívüli települési támogatás
178/2020. (XII. 09.) sz. határozat „Jászfényszaru Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2035” felülvizsgálatáról.
179/2020. (XII. 09.) sz. határozat Az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020 (II.26.) és az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016 (X.19.) önkormányzati rendeletekben foglalt határidők koronavírus járvánnyal összefüggésben történő meghosszabbítására
180/2020. (XII. 09.) sz. határozat A MEDI-PULZUS Egészségügyi Betéti Társaság részére az 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő bérbeadására
181/2020. (XII. 09.) sz. határozat Dr. Kakas Tünde e.v. részére az 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő bérbeadására
182/2020. (XII. 09.) sz. határozat A Hornyák Mérnöki Iroda Kft. műszaki ellenőri tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbítására
183/2020. (XII. 09.) sz. határozat A Köz-Pálya Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbítására
184/2020. (XII. 09.) sz. határozat A Trió- Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbítására
185/2020. (XII. 09.) sz. határozat A Gyöngytel Kft. karbantartói tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbítására
186/2020. (XII. 09.) sz. határozat A Krajcsné Dezsőfi Katalin pénzügyi tanácsadói tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbítására
187/2020. (XII. 09.) sz. határozat A Németh András Endre ev. informatikusi tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbítására
188/2020. (XII. 09.) sz. határozat A KATT-TOO Kft.-vel közétkeztetés biztosítása tárgyában kötött szerződés meghosszabbítására
189/2020. (XII. 09.) sz. határozat Az Albacomp Zrt.-vel információbiztonságért felelős személy biztosítása tárgyában kötött szerződés meghosszabbítására
190/2020. (XII. 09.) sz. határozat Az IST-DENT Kft. fogorvosi ügyelet tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbítására
191/2020. (XII. 09.) sz. határozat haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
192/2020. (XII. 09.) sz. határozat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
193/2020. (XII. 09.) sz. határozat Karácsonyi ünnepi előkészületekhez fedezet biztosítására
194/2020. (XII. 09.) sz. határozat Kiss József Györgyné megbízás szerződésének meghosszabbítására
195/2020. (XII. 09.) sz. határozat az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/B/8. sz. lakás bérletére.
196/2020. (XII. 09.) sz. határozat Szpisják Pál katalógusa megjelenéséhez támogatás
197/2020. (XII. 09.) sz. határozat A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2021. évi üzleti tervéhez megküldött alapadatok elfogadására
 198/2020. (XII.10.) sz. határozat Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközeinek – 05/16 és 05/179 hrsz.-ú ingatlan területére szóló- módosítása vonatkozásában a partnerségi egyeztetés lezárásáról
 199-229/2020. (XII.14.) sz. határozat  Rendkívüli települési támogatás
230/2020.(XII. 16) sz. határozat a Jászfényszaru, Széchenyi út 16. szám, 2010. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület bontásának támogatásáról
231/2020.(XII. 16) sz. határozat Alpolgármesteri jutalmazásra
232/2020.(XII. 21) sz. határozat Nyilatkozat külföldi állampolgár tervezett ingatlanszerzésére
233/2020.(XII. 21) sz. határozat Megállapodás jóváhagyására
234/2020.(XII. 21) sz. határozat Ingatlan tulajdoni hányada elidegenítéséhez történő hozzájárulásra
235/2020.(XII. 21) sz. határozat Dobákné Dobos Marianna tovább foglalkoztatására
236/2020.(XII. 21) sz. határozat A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban klubtermi székek beszerzésére költség átcsoportosításra
237/2020.(XII. 21) sz. határozat Közművelődési intézmények bérfejlesztésére
238/2020.(XII. 21) sz. határozat Jászfényszaru, Szabadság út 30. szám alatti ingatlan elővásárlási jogról történő lemondásra