Jászfényszarui Értéktár Bizottság

2012. április 2-i ülésén fogadta el az Országgyűlés a Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A törvény 1. § p) pontja szerint települési értéktár: a település területén fellelhető nemzeti értékek adatai tartalmazó gyűjtemény. A teleépülési értéktár képezi a megyei, majd az ágazati értéktár, és a Magyar Értéktár adatbázisát. A Magyar Értéktárban szereplő nemzeti értékekből kerül kiválasztásra a Hungarikum Bizottság döntése alapján a Hungarikumok Gyűjteménye.

Önkormányzatunk mindig is sokat áldozott a települési értékek megóvására, népszerűsítésére. Számos kiadvány jelent meg e témában. Már évek óta helyet biztosít a helyi dokumentumoknak is, amely épület felújítása éppen folyamatban van. Településünk számos olyan értékkel rendelkezik, amely megóvása, fejlesztése pályázati források bevonásával, fokozott népszerűsítéssel lehet igazán hatékony.

Ennek eredményeként Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület a 72/2023. (III. 29.) Képviselő-testületi határozatával döntött a Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról HATÁROZAT

A Jászfényszarui Települési Értéktár Bizottság a 2/2023. (VI.22.)  számú határozatával elfogadta a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát


A Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság alakuló ülésének időpontja:

IDEJE MEGHÍVÓ JEGYZŐKÖNYV
2023. június 22. meghívó jegyzőkönyv
A Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság tagjai és állandó meghívottjai:
Győri János Bertalan képviselő, alpolgármester – elnök
Farkas Kristóf Vince történész – tag
Kovács Béláné Pető Magdolna a BLNT elnöke -tag
Kovácsné Pető Katalin hatósági iroda munkatársa -tag
Nagy Józsefné tanár -tag
Ördögné Czeglédi Mária családi gazdálkodó -tag
Tóth Tibor a FÉBE elnöke, a helyi értéktár munkatársa -tag
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru – önkormányzati intézmény mindenkori delegált munkatársa -tag

Állandó meghívottak:

 Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója, a Jászberényi Városi Értéktár Bizottság elnöke

 Dr. Sándorné Győri Márta


A Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.