Jászfényszarui Értéktár Bizottság

2012. április 2-i ülésén fogadta el az Országgyűlés a Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A törvény 1. § p) pontja szerint települési értéktár: a település területén fellelhető nemzeti értékek adatai tartalmazó gyűjtemény. A teleépülési értéktár képezi a megyei, majd az ágazati értéktár, és a Magyar Értéktár adatbázisát. A Magyar Értéktárban szereplő nemzeti értékekből kerül kiválasztásra a Hungarikum Bizottság döntése alapján a Hungarikumok Gyűjteménye.

Önkormányzatunk mindig is sokat áldozott a települési értékek megóvására, népszerűsítésére. Számos kiadvány jelent meg e témában. Már évek óta helyet biztosít a helyi dokumentumoknak is, amely épület felújítása éppen folyamatban van. Településünk számos olyan értékkel rendelkezik, amely megóvása, fejlesztése pályázati források bevonásával, fokozott népszerűsítéssel lehet igazán hatékony.

Ennek eredményeként Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület a 72/2023. (III. 29.) Képviselő-testületi határozatával döntött a Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról HATÁROZAT

A Jászfényszarui Települési Értéktár Bizottság a 2/2023. (VI.22.)  számú határozatával elfogadta a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát


A Települési Értéktár Bizottság  2024. évi ülésének időpontja:

IDEJE MEGHÍVÓ JEGYZŐKÖNYV
2024. március 21. meghívó jegyzőkönyv

A Települési Értéktár Bizottság  2023. évi ülésének időpontja:

IDEJE MEGHÍVÓ JEGYZŐKÖNYV
2023. június 22. meghívó jegyzőkönyv
2023. november 21. meghívó jegyzőkönyv
A Települési Értéktár Bizottság tagjai és állandó meghívottjai:
Győri János Bertalan képviselő, alpolgármester – elnök
Farkas Kristóf Vince történész – tag
Kovács Béláné Pető Magdolna a BLNT elnöke -tag
Kovácsné Pető Katalin hatósági iroda munkatársa -tag
Nagy Józsefné tanár -tag
Ördögné Czeglédi Mária családi gazdálkodó -tag
Tóth Tibor a FÉBE elnöke, a helyi értéktár munkatársa -tag
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru – önkormányzati intézmény mindenkori delegált munkatársa -tag

Állandó meghívottak:

 Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója, a Jászberényi Városi Értéktár Bizottság elnöke

 Dr. Sándorné Győri Márta


Az Értéktárba történő felvétel kezdeményezése

A felvételre javasolt érték, Értéktárba történő felvételét bárki kezdeményezheti az alábbi nyomtatvány elektronikus (muvhaz@jaszfenyszaru.hu) vagy postai úton (5126 Jászfényszaru Szent István út 1.)  történő benyújtásával.


A Települési Értéktárba felvett helyi értékek

 Felvett érték és annak leírása Települési érték javaslat Kép Kategória Érték fellelhetősége Videóanyag Bizottsági határozat
1. „idősebb komori Bedekovich Lőrinc a Jászkun kerület első földmérő és vízépítő mérnök munkássága”, 5/2023. (XI.21.) 
2.  A „Fényszarusi becsinált leves” helyi értéktárba történő javaslat felvételéről 2/2024. (III.21.)
3. Az „I. Világháborús emlékmű” helyi értéktárba történő javaslat felvételéről  3/2024. (III.21.)
4. A „Fényszarusi rostélyos kalács” helyi értéktárba történő javaslat felvételéről  4/2024. (III.21.)
5. A „Mindenszentek-templom” helyiértéktárba történő javaslat felvételéről 5/2024. (III.21.)
6. A „Jászfényszaru jubileumi bronz dombormű” helyi értéktárba történő javaslat felvételéről  6/2024. (III.21.)
7. A „Sárkánygödör/Sárkány-tó” helyi értéktárba történő javaslat felvételéről  7/2024. (III.21.)
8. A „Makkos erdő / Öreg erdő” helyi értéktárba történő javaslat felvételéről  8/2024. (III.21.)
9. Penzner Pál József festő-és„ grafikusművész munkássága” mint nemzeti érték javaslatról 9/2024. (III.21.)

A rendszerezés kategóriái

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. §-a előírja, hogy a nemzeti értékek adatait mely szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

  • agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
  • egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
  • épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
  • ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
  • kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
  • sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
  • természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
  • turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

 

 

 

 

 

A Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.