Rendeletek

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HATÁLYOS RENDELETEI

§.

 
SZÁMA CÍME MÓDOSÍOTTA
10/2024. (IV.17.) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról  
4/2024. (II.23.) Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 11/2024. (IV.17.)

12/2024. (VI.20.) 

22/2023. (XI.30.) A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről és a 2024. évi illetményalap megállapításáról  
19/2023.(X.27.) az önkormányzati tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 1/2024.(I.25.) 
12/2023. (VI. 1.) A 13/2017. (VI.29.) számú Jászfényszaru Város partnerségi egyeztetési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről  
11/2023.(V.04.) az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról  
7/2023. (III.30.) a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről  
6/2023. (III.30.)
Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól
 
5/2023. (II. 23.) Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről 9/2023.(III.30.)

14/2023. (VI.29.)

16/2023.(IX.21.)

23/2023. (XII.14.)

3/2024. (II.23.) 

20/2022. (XI.30.) A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről 2/2023.(II.02.)

9/2023. (III.30.)

18/2022. (XI.16.) ÖR a szociális ellátások szabályairól 6/2024. (III.28.)
8/2022.(V.01.) ÖR
az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
15/2021. (VII.21.) ÖR
a szociális szolgáltatások helyi szabályairól
5/2022. (III. 24.)

10/2023. (III.30.)

5/2024. (III.28.)

12/2021.(V.26.) ÖR
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
10/2020.(VII.09.) ÖR
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
6/2020. (II.26.) ÖR
az otthonteremtési támogatás
15/2020. (VIII.12.)

6/2021. (III.31.)

18/2021. (IX.08.) 

2/2022. (I.20.) 

7/2022. (IV.07.)

16/2022. (XI.16.)

18/2023. (X.26.)

9/2024. (III.28.)

5/2020. (II.26.) ÖR
a romos lakóépület bontásához nyújtható támogatásról
 
4/2020. (II.26.) ÖR
az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról
25/2021. (XI. 24.)

3/2023.(II.02.)

21/2023. (XI.30.)

17/2019. (XI.12.) ÖR  Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2019. (XII.17.)

4/2020. (II.27.)

19/2021. (XI.04.)

15/2023. (VI.29.)

20/2023. (XI.30.)

2/2024.(I.25.)

10/2019. (IV.25.) ÖR a gyermekvédelem helyi rendszeréről 8/2020. (III.19.)

8/2021.(III.31.)

14/2021. VI.14.)

6/2022. (III.24.)

12/2022. (IX. 8.)

14/2022. (X.14.)

8/2023. (III.30.)

7/2024. (III.28.)

9/2019. (IV.25.) ÖR Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
4/2019. (II.27.) ÖR  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
23/2018. (XI.29.) ÖR  A közterületek filmforgatási célú igénybevételének engedélyezéséről
22/2018. (XI.29.) ÖR  A magánszemély kommunális adójáról
21/2018. (XI.29.) ÖR Az építményadóról 14/2020. (VII.31.)
20/2018. (XI.29.) ÖR A helyi iparűzési adóról 22/2019. (XII.17.)

19/2020. (XII.09.)

21/2022. (XI.30.)

9/2018 (V.24.) ÖR Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
7/2018. (III.29.) ÖR A helyi egyházi, civil és közfeladatot ellátó más szervezetek támogatásáról
2/2018 (I.17.) ÖR Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 3/2021.(II.08.)

17/2026. (X.26.)

25/2017 (XII.14.) ÖR A településkép védelméről 20/2021. (XI. 04.)

23/2021. (XI. 24.)

28/2021. (XII.16.)

18/2017. (IX.29.) ÖR A helyi népszavazásról
11/2017. (V.31.) ÖR Az anyakönyvi eljárásról, és annak egyes díjairól 5/2011. (II.24.)

25/2023. (XII.14.)

8/2017 (IV.27.) ÖR Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
11/2016. (X.19.) ÖR otthonteremtés támogatási programjáról 9/2017. (V.03.)

19/2017. (XI.18.)

14/2018. (VI.21.)

17/2018. (IX.27.)

12/2019.(V.15.)

18/2019.(XI.13.

4/2021. (II.08.)

15/2022. (XI.16.)

8/2024. (II.28.)

6/2016 (V.25.) ÖR  Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
19/2015 (IX.22.) ÖR A munkahelyteremtés támogatásáról 17/2016. (XII.15.)

24/2017. (XI.14.)

12/2018. (V.23.)

14/2015 (V.7.) ÖR  Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
13/2015 (IV.2.) ÖR  Egyes lakossági védőoltások és beadásuk költségeinek átvállalásáról
 8/2015. (III.26.) ÖR A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
12/2014.(VIII.06.) ÖR  „Köszönet az évekért” kitüntető díj alapításáról
10/2014 (VIII.11.) ÖR A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 1/2018. (II.17.)

1/2022. (I.20.)

22/2022. (XII.14.)

24/2023. (XII.14.)

6/2014.(V.15.) ÖR Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
22/2013.(XI.05.) ÖR  Változtatási tilalom hatályon kívüli helyezéséről
21/2013.(X.04.) ÖR  Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 16/2021.(VII.21.)

22/2021.(XI.24.)

15/2013. (V.30.) ÖR  A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 18/2013. (VIII.08.)

14/2017. (VII.21.)

3/2019. ( II. 14.)

14/2019. ( VII. 18.)

1/2021. ( I. 27.)

10/2013. (IV.04.) ÖR  Jászfényszaru Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 16/2014. (XI.19.)

24/2015.(XI.06.)

19/2022. (XI.30.)

18/2012. (VI.21.) ÖR  A talajterhelési díj helyi szabályairól
1/2012. (I.12.) ÖR  A közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről
24/2011. (XII.15.) ÖR  Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről 13/2023. (VI. 1.)

13/2023. (VI.01.)

8/2010. (V. 21.) ÖR Jászfényszaru Város területén található lakóépületek homlokzati felújításának és lakóépületek rehabilitációjának támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásáról, lakóépület homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap létrehozásáról
18/2005. (IX. 15.) ÖR Az Önkormányzat Hulladékgazdálkodási tervéről
15/2004. (V.28.) ÖR  A vásárokról, piacokról
12/2004. (IV.30.) ÖR A köztisztaságról és közterületek használatáról 11/2009. (IX.17.)

22/2009. (XII.17.)

23/2015. (X.16.)

23/2018. (XI.29.)

1/2019. (II.14.)

20/2019. (XII.11.)

12/2020. (VII.09.)

16/2003. (X.29.) ÖR  Idősek Otthona ellátásról, igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 2/2014. (I.30.
18/2001. (XII. 14.) ÖR A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 25/2005. (XII.15.)

19/2009. (XII.17.)

26/2012. (XII.13.)

12/2013. (IV.04.)

15/2018. (IV.21.)

2/2012. (I.12.)

17/2022. (XI.16.)

14/2001. (X.25.) ÖR Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 7/2002. (V.30.)

4/2004. (II.16.)

4/2009. (II.26.)

4/2010. (II.25.)

15/2016. (XII.16.)

7/1999. (IV.08.) ÖR Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésének szabályozására
 8/1996. (V.28.) ÖR A Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról 12/2014. (VIII.06.)

19/2018. (X.18.)

7/1996. (V.28.) ÖR  A „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 12/2014. (VIII.06.)

13/2020. (VII.09.)

11/2022. (VIII.03.)

11/1992. (XII.1.) ÖR A Jászfényszaruért kitüntető emlékérem alapításáról 8/1995. (V.31.) 

15/2017. (VIII.02.)

2/1990. (VIII.20.) ÖR  Jászfényszaru címerének és zászlójának létesítéséről és használata rendjéről 11/2009. (IX.17.)

18/2018. (X.18.)