JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2017
2017. Május 08.

"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a
huszonhatodik alkalommal kiírt Jászságért Díjra kilenc személyre
érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2017. sz. döntésével a huszonhatodik alkalommal
átadandó Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést

Papp Izabella levéltáros, helytörténész (Jászboldogháza)

részére ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Papp Izabella Jászboldogházán született, ma is ott él. Általános
iskolai tanulmányait szülőfalujában folytatta, majd a Kállai Éva
Leánygimnáziumban érettségizett Jászberényben. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem levéltár szakán végzett 1987-ben.

Egész szakmai pályafutása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárhoz
kötődik: első munkahelyéről ment nyugdíjba. Évtizedeken keresztül
levéltári kutatók százait segítette útmutatással, jó tanáccsal.

Fő kutatási területe a görög kereskedők 18-20. századi története a
Jászkunságban. Publikált az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
jászsági vonatkozásairól, vizsgálta az 1950-es évek kitelepítéseit és
a kulákká minősített emberek sorsát. Elmélyülten foglalkozott
Jászboldogháza helytörténetével. Több önálló kötet és számos
tanulmány, cikk szerzője, konferenciák, rendezvények előadója.

Közösségi ember: a faluszépítés, a rendezvények szervezése, a
hagyományőrzés, az épített örökség védelme, a szülőfalu írásos
emlékeinek gyűjtése, közzététele, a családfakutatás szívügye.
Szerkesztője a Boldogházi Hírek című helyi lapnak.

A Jászboldogháza Községért kitüntetést 1996-ban, Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Közművelődési Díját 2009-ben kapta meg.

Papp Izabellának a nemzeti kultúra szolgálatában végzett munkássága
megyeszerte ismert. Legfőbb erénye, hogy nem hivalkodva, hanem
szerényen és szelíden teszi a dolgát, de azt következetesen és
eltökélten, magabiztosan. Példamutató, önzetlen szolgálata méltóvá
teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díj 2017. június 24-én, az elszármazott és otthon élő
jászok világtalálkozóján kerül átadásra Jászladányon.

Budapest, 2017. május