Civil pályázat!

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

 1. Támogatási célok:
 1. a)egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód elősegítése,
 2. b)nevelés, oktatás,
 3. c)kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység,
 4. d)közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása,
 5. e)helyi programok támogatása,
 6. f)fogyatékosok támogatása,
 7. g)zöldprogram, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem,
 8. h)az Önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység.

 

 1. Pályázhatnak azok az egyházak és civil szervezetek, egyéb közösségek amelyek:
 1. a) bejegyzett székhelye Jászfényszaru közigazgatási területén van, vagy
 2. b) bejegyzett országos, vagy regionális szervezete Jászfényszaru igazgatási területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
 3. c) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Jászfényszaru lakossága érdekében végzik és
 4. d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az Önkormányzathoz.
 5. e) azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban részesültek, csak a beszámolási kötelezettségük teljesítése után nyújthatnak be újabb pályázatot.

 

 1. Nem adható támogatás:
 1. a)üzleti és gazdasági tevékenység elősegítéséhez,
 2. b)olyan szervezetnek, amely országgyűlési vagy önkormányzati választáson jelöltet állít, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
 3. c) olyan szervezetnek, amely éves beszámolójával és – közhasznú szervezet esetében – közhasznúsági mellékletével kapcsolatos, a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tesz eleget,
 4. d) a Jászfényszaru Város Önkormányzatától kapott 2023. évi támogatással nem számolt el.

 

 1. Új pályázathoz mellékelni kell:
 2. a)a pályázati adatlapot,
 3. b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház képviselőjét képviseletre jogosító okiratot,
 4. c)intézmény esetén az alapító okiratot,
 5. d)egyéb pályázó esetében a létezését és céljának megfelelő folyamatos működését igazoló iratot,
 6. e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját, és közhasznúság esetében a közhasznúsági mellékletet is letétbe helyezte,
 7. f)a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési és önkormányzati választáson nem állított jelöltet.

Pályázati adatlap: letöltés

A pályázat beadási határideje: 2024. február 20.

Beadási cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., „Civil pályázat” megjelöléssel.

Pályázni pályázati adatlapon kell, mely a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal épületében térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról. A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott pályázatokat a Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 31.

A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb a következő év január 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.

 

You may also like...