A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

Törvények, kormányrendeletek:

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

Önkormányzati rendeletek>

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Alapfokú művészeti iskolai oktatás
Gondozási Központ működtetése
Helyi újság kiadása
Sportolási feltételek biztosítása /sport támogatása/
Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Foglalkoztatás elősegítése
Gondoskodás a helyi tűzvédelemről