Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - 2017.01.15.

Jászfényszaru Város Helyi Választási Bizottságának határozata a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásáról: 20161027_hvb_idokozi_valasztas.pdf

HVB határozat a szavazólapok adattartalmáról - 2014.09.15.

A HVB határozata a települési szavazólapok adattartalmának jóváhagyásáról: 20140915_szavazolapok_adatartalma_a.pdf

Önkormányzati választások 2014.10.12.

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 270/2014. (VII.23.) KE. határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2014. október 12. napjára tűzte ki.

A Képviselő- testület 2014. augusztus 6-i ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot (HVB) a HVB tagjai az alakuló ülésen megválasztották a tisztségviselőket, így a bizottság összetétele a következők szerint alakult:

A HVB elnöke Varga Ferencné, elnökhelyettese Rusai László Gábor, tagja Czeglédi Gabriella Klára, póttagjai Dobák Jánosné és Kocsis Edina jászfényszarui lakosok.

A Helyi Választási Bizottság Jászfényszaru Szabadság tér 1. szám alatt a Városházán működik.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával kapcsolatosan értesítjük Tisztelt Választópolgárokat, hogy Jászfényszarun a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 2014. augusztus 15-én 4668 fő, így polgármester jelölt településünkön az lehet, akit a választópolgárok legalább 3 %-a (legalább 141 fő) jelöltnek ajánlott.

Egyéni képviselő jelölt az lehet, aki a település választópolgárainak 1 %-a (legalább 47 fő) jelöltnek ajánlott.

Egyéni önkormányzati képviselő jelöltet és polgármestert ajánlani 2014. augusztus 25-e és szeptember 8-a között kizárólag a Helyi Választási Irodában a jelöltek vagy jelölő szervezetek által igényelhető ajánlóíven lehet.

Az ajánlóívek sorszámozottak és hitelesítő bélyegzővel ellátottak és az átadásuk átvételi elismervény ellenében történik. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy nevének és aláírásának is szerepelni kell. Az ajánlóívre fel kell tüntetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat, egy jelöltet azonban csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. Fontos, hogy az ajánló adatai a személyi okmányában levő írásmód alapján hibátlanul kerüljenek fel az ajánlóívre, mert ellenkező esetben ajánlása érvénytelen lesz.

A jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig lehet bejelenteni - megfelelő ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt - a Helyi Választási Irodában.

A Helyi Választási Iroda a Városháza földszintjén az anyakönyvi irodában, hétköznap az önkormányzati hivatal teljes munkaidejében és pénteki napokon 16 óráig működik.

A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető az 57/520-121-es és az 57/520-109-es telefonszámokon.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Nemzeti Választási Iroda 2014. október 12. napjára kitűzte Jászfényszarun a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, azonban jelenleg a roma nemzetiségi önkormányzati névjegyzékben nem szerepel annyi választópolgár, amennyi a választás érvényes és eredményes lebonyolításához szükséges.

Fontos tudnivaló, hogy a roma nemzetiségi önkormányzati névjegyzékbe azt a választópolgárt fel kell venni, aki legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel roma nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Kérjük, amennyiben a választásokkal kapcsolatban kérdésük van, keressék bizalommal a Helyi Választási Iroda munkatársait.

        Helyi Választási Iroda

Nemzetiségi szavazókör kijelölése 2014.07.21.

Országgyűlési képviselők választása 2014.04.06.

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2014. évi választását. A szavazás napja 2014. április 6. (vasárnap), a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Az elmúlt napokban, február 17-éig minden választópolgár megkapta a névjegyzékbe való felvételről az értesítőt. Akinél ez nem történt meg, a helyi választási irodában kaphat tájékoztatást.
Településünkön a helyi választási iroda a városháza épületében, a hatósági csoport anyakönyvi irodájában található, ügyfélfogadási időben, pénteki napokon 16.00 óráig.
Az értesítő második oldala fontos útmutatókat tartalmaz, melyeket kérjük, szíveskedjenek elolvasni. Most néhány, településünket érintő jelentős változásra hívjuk fel szíves figyelmüket.
Az előző választásokhoz képest az eddigi hat szavazókör helyett öt szavazókör fog működni, melyek területi beosztását a cikk folytatásaként találják. Megszűnt a Rimóczi Kastélyban az 1. számú szavazókör. A változás a választási eljárásról szóló törvényből adódik, melynek alapján egy szavazókörre mintegy 600, legfeljebb 1500, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárnak kell jutnia. Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ne a megszokott helyre menjenek voksukat leadni, hanem az értesítőn feltüntetett szavazókörbe. Másik fontos változás még ezen túl, hogy az orvosi rendelő felújítása miatt az 5. számú szavazókör az új általános iskolában fog működni ideiglenesen, a beruházások elkészültéig.
Szintén nagyon fontos, hogy a szavazáson a választópolgár személyazonosságát a megfelelő érvényes okmányokkal igazolja. Itt azon választópolgárok figyelmét hívjuk fel, akiknél az utca elnevezése változott. Amennyiben eddig nem tettek eleget a lakcímigazolványuk kicserélése iránti kötelezettségüknek, feltétlen tegyék ezt meg, mert érvénytelen lakcímmel nem szavazhatnak. A lakcímigazolványban szereplő címnek egyezőnek kell lennie a névjegyzékben szereplő címmel. Az okmányirodában a lakcímigazolvány cseréje ingyenes.
Azokat a választópolgárokat, akik időközben lakcímet változtatnak, vagy választójogot szereznek, illetve elveszítik választójogukat, a választási iroda értesítő megküldésével tájékoztatja.
A helyi önkormányzati választások előkészítése során meghatározásra került a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjainak száma, mely a 2014. január 1-jei lakosságszám alapján 8 fő.

 Helyi Választási Iroda

Szavazókörök Jászfényszarun

1. számú szavazókör: „Új” általános iskola, Szabadság út 32.

Ehhez tartozik: Álmos út, Bethlen Gábor út, Búzavirág utca, Csalogány utca, Csokonai út, Damjanich út 1-25-ig és 2-10-ig, Gólya utca, József Attila út, Kozma út, Nefelejcs utca, Rákóczi út, Somogyi Béla út, Szabadság út 16-80-ig, Szegfű utca, Tiszavirág utca, Vörösrózsa utca, valamint a külterületi tanyák.

2.[1] számú szavazókör: „Régi” általános iskola, Szabadság út 2.

Ehhez tartozik: Ady Endre út, Akácfa utca, Attila út, Bacsó Béla út, Bajza út, Damjanich út 12-től végig a páros házszámok és 27-től végig a páratlan házszámok, Dózsa György út, Honvéd út, Katona József utca, Kiss Ernő út, Kossuth Lajos út, Lehel út, Madách Imre út, Nyár utca, Szabadság tér, Szabadság út 1-17-ig és 4-14-ig, Széchenyi út, Szent Erzsébet utca, Szentcsalád tér, Tavasz utca, Virág utca, Vörösmarty út 1-9-ig és 2-6-ig.

3. számú szavazókör: Művelődési Ház, Szent István út 1.

Ehhez tartozik: Arany János út, Bajcsy-Zsilinszky út, Budai Nagy Antal utca, Csaba utca, Dugonics utca, Huszár út, Kismalom utca, Kőrösi Csoma utca, Liliom utca, Rózsa tér, Szabadság út 21-77-ig a páratlan házszámok, Szent István út, Szikra utca, Szivárvány utca, Táncsics Mihály utca, Tompa Mihály utca, Vasvári Pál út, Viola utca, Vörösmarty út 8-tól végig a páros házszámok és Vörösmarty út 11-től végig a páratlan házszámok, Zöldfa utca

4. számú szavazókör: Papp Kastély, Szabadság út 77.

Ehhez tartozik: Árpád út, Árvíz út, Bercsényi Miklós út, Bocskai István tér,  Corvina utca, Dobó István út, Dobó Katalin út, Hunyadi János út, Mátyás király út, Móricz Zsigmond utca, Petőfi Sándor utca, Szent László út, Szűcs Mihály utca, Vásárhelyi Pál út

5. számú szavazókör: „Új” általános iskola, Szabadság út 32.

Ehhez tartozik: Aradi utca, Deák Ferenc utca, Déryné utca, Eötvös Lóránt utca, Erkel Ferenc utca, Fecske utca, Gyöngyvirág utca, Hangsugárzó utca, Ifjuság utca, Jókai Mór utca, Kassák Lajos utca, Kinizsi Pál út, Kölcsey Ferenc utca, Liszt Ferenc utca, Mező utca, Mikszáth Kálmán utca, Orion utca, Pipacs utca, Samsung tér, Szabadság út 79-től végig a páros házszámok és 82-től végig a páratlan házszámok, Televízió utca, Vajda János utca, Wesselényi Miklós út, Zrínyi Miklós út

[1] Ebben a szavazókörben szavazhatnak azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 118/2014. (III. 05.) képviselő-testületi határozattal az alábbiak szerint választotta meg a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.

1. számú szavazókör ( Új Általános iskola, Szabadság út 32.)

tagok:                         Gebura Istvánné, Szent István út 48.
                                   Kiss Krisztián, József Attila út 10.
                                   Zsólyomi Nikolett, Szabadság út 69.
póttagok:                    Török Imréné, Széchenyi út 42.
                                   Sápi Zoltánné, Csokonai út 40.
                                   Virágné Luklider Enikő, Damjanich út 9.

2. számú szavazókör (Régi Általános Iskola, Szabadság út. 2.)

tagok:                         Kovács Lászlóné, Gólya utca 2.
                                   Basa Éva, Széchenyi út 50.
                                   Megyaszai Józsefné, Attila út 19.
póttagok:                    Kiss Lászlóné, József Attila út 10.
                                   Folyóné Rimóczi Márta, Bajcsy-Zsilinszky út 18.
                                   Mezeiné Folyó Angéla, Ifjuság utca 23.

3. számú szavazókör (Művelődési Ház, Szent István út 1.)

tagok:                         Csizmadiáné Rubint Mária, Vasvári Pál út 4. I/3.
                                   Póta László Ferencné, Somogyi Béla út 4.
                                   Szászi Józsefné, Bethlen Gábor út  37.
póttagok:                    Dobainé Tusor Zsuzsanna, Somogyi Béla út 37.
                                   Ézsiásné Róka Mária, Széchenyi út 52.
                                   Hangosiné Réz Mária, Szent István út 66.

4. számú szavazókör ( Papp Kastély, Szabadság út 77.)

tagok:                         Zsámbokiné Dugonics Krisztina, Petőfi Sándor  utca 9.
                                   Török Tamás,  Eötvös Lóránt utca 9.
                                   Duruczné Török Zsuzsanna, Bocskai István tér 6.
póttagok:                    Fehérné Lukács Valéria Mária, Dobó István út 33.
                                   Harangozó Zoltánné, Vasvári Pál út 61.
                                   Reichenbergerné Földvári Anita, Csokonai út 33.

5. számú szavazókör (Új Általános Iskola, Szabadság út 32.)

tagok:                         Ocskó-Sós Imre, Szabadság út 114.
                                   Dobák Zoltán Istvánné, Déryné utca 12.
                                   Fias Ferencné, Déryné utca 2.
póttagok:                    Víg Erzsébet, Szent László út 37.
                                   Káposzta Sándorné, Ifjuság utca 27.
                                   Szilágyi Jánosné, Mikszáth Kálmán utca 3.

Tájékoztató a 2014. április 06-i országgyűlési képviselő választás helyi eredményeiről

Jászfényszaru város választópolgárainak száma: 4582 fő
Választáson megjelent: 2239 fő ( 48,86 % )
Szavazókörök:

1. Szabadság út 32. (Új Általános Iskola)
2. Szabadság út 2. (Régi Általános Iskola)
3. Szent István út 1. (Művelődési Ház)
4. Szabadság út 77. (Papp Kastély)
5. Szabadság út 32. (Új Általános Iskola)

Egyéni választókerületi szavazáson leadott érvényes szavazatok száma: 2221 db.

A szavazatok száma jelöltenként és szavazókörönként:  20140406_valasztasi_eredmeny.doc

Országos listás szavazáson leadott érvényes szavazatok száma: 2221 db.

A szavazatok száma listánként és szavazókörönként: 20140406_valasztasi_eredmeny.doc

Dr. Voller Erika
jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője