Elnöki köszöntő

Kedves Látogató!

Üdvözlöm Önt a Jászfényszarui Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás nevében.

A Társulást két település alkotja: Jászfényszaru és Pusztamonostor, mely települések az Észak-Alföldi régión belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Jászberényi (Jászságként is szokták emlegetni) kistérségben találhatóak.

Magyarország az Európai Uniós csatlakozási szerződésében a települési szennyvíz tisztítás területén vállalta, hogy a 90/271/EGK irányelv feltételeit a szerződésben meghatározott határidőre teljesíti. Ennek függvényében a 2.000 LE (szakmai fogalom, jelentése lakosegyenérték) feletti agglomerációk derogációkötelesek (derogáció jelentése egy átmeneti mentesség a tagország kötelezettsége alól, mi esetünkben a szennyvízrendszer kiépítésére vonatkozik, s mely mentesség 2015.12.31-ig tart). Hogy ennek a két település alkotta agglomeráció eleget tegyen, Pusztamonostoron teljes egészében ki kell építeni a szennyvízelvezetési rendszert, Jászfényszarun pedig bővíteni szükséges a szennyvíztisztító művet.

Ezen feladatok elvégzésére az érintett önkormányzatok 2012. július 20-án megalapították a Jászfényszarui Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás-t.

A Társulásnak jelenleg egy, az Európai Unió támogatásával megvalósuló, a derogációköteles tevékenység teljesítésére szolgáló projektje van:

Azonosító száma KEOP-7.1.0/11-2012-0034, címe „Jászfényszarui Szennyvízelvezetési Agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészítése”.

A projekt keretei között Pusztamonostor község területén a Szabadság úton meglévő szennyvízelvezető csatornán kívül az egész település szennyvízelvezetési hálózatát megtervezzük és engedélyeztetjük. Jászfényszarun a szennyvízelvezetési rendszer bővítésének tervei és engedélyei készülnek el. Kidolgozzuk a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, mely változatelemzéssel megállapítja a legoptimálisabb megoldásokat, lehatárolja a munkálatokat, a költségeket és az elvégzendő egyéb tevékenységeket. Költség-hatékonysági elemzéssel megkapjuk a legoptimálisabb projektméretet a beruházás, a megvalósítás és a fenntartás szempontjából, mely a leghatékonyabb, azonban a beruházás tekintetében ésszerű, reális költségvetést irányoz elő.

Elkészülnek a II. fordulóhoz szükséges (azaz a fizikai megvalósítási szakasz, a ki- és megépítés) közbeszerzési dokumentumok. A helyi médiumokban megjelenő riportokban számolunk be a projektről.

 

Az előkészítési projekt eredményeképpen összeállítjuk a II fordulós pályázatot (a megvalósításra, azaz a meg és kiépítésre irányuló), mely pályázat 2013. októberében benyújtásra is kerül. E pályázat sikeres szereplése esetén tudjuk megvalósítani a derogációköteles szennyvízelvezetési rendszer teljes körű kiépítését és a hozzá szükséges kapacitású tisztítómű megépítését.

A projekt elősegíti a talajvizeket károsító hatások jelentős csökkentését az érintett településeken. A Társulás, az érintett önkormányzatok és az üzemeltető a projekt megvalósulása után olyan magas műszaki, technikai színvonalon valamint a környezetet védő rendszerben tudja működtetni feladatait, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében teljes körű biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára.

Dolgozzunk együtt a tisztább, egészségesebb környezetért!

Győri János Bertalan
JÁSZFÉNYSZAT
elnök