How Can We Help?

Projekt összefoglalója

< Projekt főoldal

A projekt keretében a Jászfényszaru, Orion út (Hrsz. 1187) felújítása, továbbá a Jászfényszaru Orion út (Hrsz. 1187) és a 3106 j.ök. ( Jászfényszaru, Szabadság út Hrsz. 1191/3) útcsatlakozás korszerűsítése valósul meg.

Jászfényszaru, Orion út felújítás:
A meglévő 400 m útszakasz burkolat 240 m hosszban 4 m, 160 m hosszban 6 m szélességben kerül felújításra. A burkolat felújítását megelőzően az útszél két oldalán USS40 süllyesztett szegélysort kerül kiépítésre. A meglévő pályaszerkezet kátyúi betömésre kerülnek. A meglévő aszfaltfelület az új aszfalt alá letakarítást követően bitumenemulziós alápermetezést kap. Először 2,5 cm vastag AC-11 aszfalt kiegyenlítő réteg kerül terítésre, majd az útpálya 4 cm vastag AC-11 aszfalt kopó réteget kap. A burkolatban a közműaknák fed lapjait a szőnyegezés előtt a tervezett burkolat szintjére emelik. A szegélysoron kívül 1 m széles útpadka kerül kialakításra.
A kapubejárók 15 cm vastag homokos kavics ágyazattal kerül kialakításra tömörített altalajjal.
A felújításra kerülő útszakasz mentén 1 m széles járdaburkolat kerül felújításra 100 méter hosszban 10 cm vastag C20/25 beton burkolattal.
A víztelenítésre kialakításra kerül egy nyitott földmedrű, szikkasztó jellegű árokrendszer. Az árokprofilt 6/4-es rézsűvel alakítják ki, minimum 0,4 m mélységben.
A kivitelezés előtt a házi ivóvíz bekötések cseréje is elvégzésre kerül, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel egyeztetett műszaki tartalom szerint. Az érintett lakóingatlan száma 9 db, átlagos bekötés-hossz 5 m. Az utcai ivóvízvezetéken 1 db 80-as tolózár beépítése valósul meg. 1 db NA 80-as földalatti tűzcsap cseréje történik meg 1 db NA80-as föld feletti tűzcsapra az útszakasz végén.

Jászfényszaru Orion út és a 3106 j.ök. (Szabadság út) útcsatlakozás korszerűsítése
Az Orion utca keleti oldalán 8,40 m szalagkorlát, illetve 14 m2 meglévő járda bontása valósul meg.
A felújításra kerülő útszakasz egyenes vonalvezetésű. Egyszerű, csomóponti elemek nélküli „T” alakú csomóponttal csatlakozik a 3106 jelű országos közúthoz (Szabadság utca).
A 3106 jelű út csatlakozásánál a lekerekítő ívek bővítése valósul meg a nehézgépjármű forgalom miatt. Az Ívekben LEFIX útszegély elemek kerülnek lerakásra. A felújítás során 67 méter hosszban a burkolat 7,00 méterre való szélesítése történik mely után az útpálya 4 cm vastag AC-11 aszfalt kopó réteget kap.
Rövid szakaszon a járda felújítása is megvalósul.