How Can We Help?

Projekt bemutatása TOP-2.1.2-15

< Projekt főoldal

A projekt bemutatása

A Zöld város koncepció Jászfényszaru Város ütőerét, a fő utcát célozza élhetőbbé, a napi használat közben örömtelibbé, a növények által árnyasabbá, szebbé és tisztábbá tenni. Ezeket főként a zöldterületek rehabilitációjával, utcabútorok elhelyezésével, közösségi terek és járda felújításával, zöld növényszigetek kialakításával érjük el.

Projekt címe: Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017

Projekt időtartama: 2017. június 1-vel kezdődik a projekt, melynek fizikai megvalósítása 2017 december 31-re elkészül, az elszámolás és projektzárás pedig 2018. március 31-ig lezárul.

A tervezés 4 célterületet érintett:

 • Szabadság út és környezete,
 • (leendő) Rózsa sétány,
 • Kereskedelmi, Szolgáltató és Információs Pont kialakítása,
 • „Soft” elemek.

A projektben szereplő fejlesztések több helyrajzi számon valósulnak meg:

 • Millenniumi emlékmű környezetfejlesztés 990 m2, 2538/8 hrsz;
 • Orion utca – Fogadókapu 1.049 m2, 1157 hrsz;
 • Szabadság úti zöldfelület fejlesztés 1.342 m2, 1191/3 hrsz;
 • Zöldiskola előtti zöldfelület fejlesztés 540 m2, 790/3 hrsz;
 • Betonkerítés előtti zöldítés (Szabadság út 16) 300 m2, 1191/3 hrsz;
 • Szolgáltatásfejlesztés és zöldterület fejlesztés: Kereskedelmi, Szolgáltató és Információs Pont 1.032 m2 (zöld: 647 m2), 315 hrsz;
 • Dózsa György úti zöldítés 200 m2, 326/4 és 326/6 hrsz;
 • Gondozási Központ előtti környezet 203 m2, 2271 hrsz;
 • Rózsa sétány 1.033 m2, 317/3 és hrsz 317/1 hrsz;

A zöldterület fejlesztésre irányuló tervezés elsősorban a Szabadság út egy szakaszára és a Szabadság téri városközpontból induló plébánia mögötti sétány közterületeire terjed ki. E mellett több kapcsolódó zöldterület is bevonásra került a projekt ezen típusú tevékenységébe, mint a Dózsa György u. eleje, a Szabadság út-József Attila u. kereszteződésénél lévő Nagyiskola előtti terület, az Orion utca – Szabadság utca sarkán lévő terület, a Szabadság út – 32-es találkozásánál lévő Millenniumi emlékmű környezete, a Bajcsy-Zs. utcán található Gondozási Központ előtti terület.
A területen engedélyköteles közlekedés módosításra nem kerül sor, csak a gyalogos forgalmat érintő járdák és kerítések környezete lesz élhetőbbre átalakítva. A tervezés célja a végrehajtandó zöldítés műszaki tartalmának, pontos helyeinek, volumenének meghatározása.

A Szabadság út évtizedek óta kialakított, kialakult zöldfelületének fejlesztése, megújítása az út két oldalán kialakított járda illetve az egyik oldalon haladó kerékpárút környezetére, burkolatlan területeinek, rendezett vagy rendezetlen zöldfelületeinek egységesítésére, vízelvezetési problémáinak kezelésére irányul.
A Rózsa sétány zöldterület fejélesztése a Városközpont a Vásártérrel összekötő közlekedési sáv kertépítészeti szempontú rendezésére, kialakítására irányul. A kialakításra kerülő gyalogos tengely pihenő-rekreációs szerepkörrel rendelkezik, mint egy önálló téregység, amely azonban kapcsolódik a város fő ütőerét jelentő Szabadság úthoz. A projekt keretében kialakítandó rózsaágyak a beavatkozás második ütemeként majd a Vásártéren folytatódnak, mely nem a projekt része, később épül meg.

Engedélyköteles projektelem a Szentcsalád tér 3. szám alatti épület felújítása. Az Önkormányzati tulajdonú épület felújításával megvalósítandó szolgáltatásfejlesztést a Samsung és a thyssenkrupp Presta Hungary folyamatos munkaerő igénye indukálta. A multinacionális cégek és az őket kiszolgáló kisebb vállalkozások megtelepedése, és folyamatosan a piaci igények szerinti változása tette szükségessé, a kvalifikált, illetve speciális tudást képviselő munkaerők számára a differenciált munkaerő közvetítést.
A szolgáltatás fejlesztés keretében a felújítással 3 szolgáltató helyiség kerül felújításra a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helységekkel, melyeket a feladat ellátása érdekében a minimális eszközzel (asztal, szék, szekrény, szőnyeg, stb.) szerelünk fel a projekt keretén belül. A meglévő épület felújítása, akadálymentesítése után a tulajdonos önkormányzat működteti a projekt felhívásban foglaltak szerint. A felújítás mellett azingatlanon lévő zöldfelület rendezése is megvalósul a projekt keretében.

A projekthez kapcsolódik két úgynevezett „szoft” elem is, melyek mélyítik, szélesítik a projekt társadalmi hatásait. Így ezek:
Egyrészt a zöld város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi munka keretében hulladékgyűjtést és növényültetést tervezünk az akcióterületen a lakosság bevonásával, mellyel megvalósul a környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében.
Másrészt bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság, és közbiztonság javítását segítő rendezvény (sorozat) jellegű programok keretén belül a helyi Közbiztonsági koncepció és bűnmegelőzési stratégia elkészítését terveztük. Az elkészítés segítése a hivatásos és nem hivatásos rendvédelmi szervek részvételével, a lakosság aktív közreműködésével valósul meg.