How Can We Help?

Projekt bemutatása

Itt van most:
< Projekt főoldal

A projekt célja: az önkormányzati intézmények hatékonyabb és nagyobb arányú megújuló energia használata.
Műszaki leírás:
Az Egészségház épületének (1079/4 hrsz.) tetőszerkezet stabil, elbírja a tetőre telepítendő berendezéseket. Az intézmény már rendelkezik meglévő napkollektoros rendszerrel, amivel a hőigényük nagy részét fedezni tudják. A 124 db 300 Wp teljesítményű napelem panelek az épület lapos tetős tetőfelületére kerülnek fel D-i tájolásban. A rendszer 2 db 20 kW-os invertere a főelosztó mellé lesz elhelyezve.
A Gondozási Központ épületének (13 hrsz.) tetőszerkezet stabil, elbírja a tetőre telepítendő berendezéseket. A 126 db 300 Wp teljesítményű napelem panelek az épület DK-i és DNy-i tetőfelületére kerülnek fel. A rendszer 2 db 20 kW-os invertere a főelosztó mellé lesz elhelyezve.
A Rendőrség épületének (1577 hrsz.) tetőszerkezet stabil, elbírja a tetőre telepítendő berendezéseket. A 24 db 300 Wp teljesítményű napelem panelek az épület DNy-i tetőfelületére kerülnek fel. A rendszer 10 kW-os invertere a főelosztó mellé lesz elhelyezve.
A Teaház (idősek nappali ellátása funkciót lát el) épületének (28 hrsz.) tetőszerkezet stabil, elbírja a tetőre telepítendő berendezéseket. A 12 db 265 Wp teljesítményű napelem panelek az épület DNy-i tetőfelületére kerülnek fel. A rendszer 4,2 kW-os invertere a főelosztó mellé lesz elhelyezve.
A GAMESZ épületének (318/3 hrsz.) tetőszerkezet stabil, elbírja a tetőre telepítendő berendezéseket. A 140 db 300 Wp teljesítményű napelem panelek az épület DNy-i és DK-i tetőfelületére kerülnek fel. A rendszer 1 db 20 és 2 db 15 kW-os invertere a főelosztó mellé lesz elhelyezve.
Napfény Óvoda épülete, 5126 Jászfényszaru, Kossuth u. 4. (hrsz.:478) tetőszerkezet stabil, elbírja a tetőre telepítendő berendezéseket. 128 db 315 Wp teljesítményű napelemek az épület Ny-i tetejére kerülnek fel. A rendszert egy 36 kW-os inverter szolgálja ki.

A napelemes rendszer felépítése: Az épület tetőszerkezetén elhelyezett napelemektől egyenáramú vezetékeken keresztül eljuttatjuk az energiát az inverterekig. Az inverter az épület belső főelosztójára csatlakozik, mely a közcélú hálózatból kapja a villamos energia ellátást – amennyiben a napelemes rendszer telepítésre kerül, úgy már AD-VESZ mérőn keresztül.

A fejlesztés eredményeként elért energia megtakarítás mértéke az elmúlt 3 év átlagához viszonyítva: fejlesztés előtti állapot: 191011 kWh/év fogyasztás teljes egészében vásárolt, a fejlesztés után: a vásárolt energia 27961 kWh/év

Összefoglaló 1 mérföldkő : elérve 2018.05.30
Az elkészült projektterv és az ÉMÁSZ engedélyekhez szükséges csatlakozási tervdokumentáció. Minden szükséges terv, dokumentum, engedély rendelkezésre áll. A projektmenedzsment dolgozik. Feltöltésre kerül a TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtábla.xlsx. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazoltuk. A Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt feltételek teljesülését igazoltuk. A támogatói döntésben foglalt feltételek teljesülésének bemutatása feltöltésre került.

Összefoglaló 2 mérföldkő : 2018.06.30
A szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a beszerzések megtörténtek, a projektmenedzsment folyamatosan dolgozik, a nyilvánosság biztosításához a szükséges alhonlap elkészült, a c típusú tájékoztató tábla kihelyezésre került. A közbeszerzés eredményi alapján kezdeményeztük egy új helyszín bevonásával az indikátor értékek további javításának céljából a szerződés módosítását. A módosítási kérelem felfüggesztett minden szakmai beszámoló elfogadását.

Összefoglaló 3 mérföldkő : 2018.07.31
Megkezdődtek a fizikai kivitelezési munkálatok. 50 %-on állnak. A műszaki ellenőr dolgozik, 50 %-os teljesítésen áll. A szerződés módosítás miatt a kifizetések elszámolását függetlenítjük a mérföldkövektől, nem számoljuk el amíg a módosítást meg nem kapjuk. A projektmenedzsment folyamatosan dolgozik, de itt nem kerülő elszámolásra költsége. Az építés előrehaladásáról és a projekttáblákról fotókat töltöttünk fel. Teljesítés igazolások kerültek feltöltésre 25 és 50 %.

Összefoglaló 4 mérföldkő : 2018.08.31
A TSZ módosítás jóváhagyása megtörtént, fizikai kivitelezési munkálatok az öt helyszín tekintetében 100 %-on állnak, azonban ez a módosítás után a többlet mennyiség vállalása okából csak 80 %-ot jelentenek. A műszaki ellenőrzés hasonlóan 100 %-on áll az öt helyszín tekintetében. Az új helyszín feltételes közbeszerzése lebonyolításra került, a munkaterület átadása a minőségbiztosítás jóváhagyására vár. A projektmenedzsment folyamatosan dolgozik. A honlapra képeket töltünk fel.

Az 5-ös és 6-os mérföldköveket a hatodik helyszín bevonásának okából kezdeményezett szerződés módosítás miatt elutasították, ezért az új szerződés, új ütemének megfelelően a 7-es és 8-as mérföldköveket nyújtottunk be, hasonló tartalommal mint az ötös mérföldkő.

7 mérföldkő : 2018.12.20.
Az első beszerzés során a Helioactive Rendszerintegrátor Kft. nyerte el a megbízást, a fejlesztésre fordítható projektrész 73 %-ért. A fennmaradó 27 %-ot egy hatodik épület projektbe emelésével, a Napfény Óvoda napelemmel történő ellátását céloztuk meg. A szerződés módosításhoz elvégeztük feltételesen a közbeszereztetést. Ezt a munkarészt 2018 nyarán a Goodwill Energy Zrt. nyerte el, és ősz elején építette ki. Kikerült ide is a projekttábla a nyilvánosság keretéből. A projekt fizikai megvalósítását 2018 október végével fejeztük be, amikorra már az összes napelem működése biztosította az intézményeink számára az energia felhasználásának a jelentős részét. A Napfény Óvoda épülete (478 hrsz) 128 db 315 W csúcsteljesítményű napelemét, tartószerkezeti és főhomlokzatképi okokból az épület Ny-i tetejére telepítettük. A megtermelt áramot 1 db 36 kW teljesítményű inverter alakítja át a hálózat számára.

8 mérföldkő: 2018.12.20.
A fejlesztéssel érintett hat épület fizikai kiépítése befejeződött és átvette a műszaki ellenőr a munkákat, illetve az ÉMÁSZ is a hálózatra kötéseket elvégezte. A projektmenedzsment folyamatosan dolgozik, a képzési anyagok kidolgozásra kerültek, a képzések megtörténtek mind a 6 épületnél. A minőségbiztosítás jóváhagyását is megkaptuk.

9 mérföldkő: 2019.01.15. egyben Záró szakmai beszámoló és 3 sz. elszámolás
Középületek éves primerenergia fogyasztásának csökkenése 163050 kWh, Megújuló energiatermelés további kapacitása 180,2 kW, üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 152,42 CO2.