How Can We Help?

Hírlevél – Környezeti szemléletformálási workshopok a klímaváltozás körében oktatási és önkormányzati szereplők részére 

Itt van most:
< Projekt főoldal

Hírlevél

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban kiírásra került KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázati felhívásra.

A „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 kódszámú pályázat szakmai megvalósítása keretében települési klímastratégia kerül kidolgozásra, illetve a klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, széleskörű szemléletformálási programok kerülnek megvalósításra. Azaz a Klímabarát Települések Szövetsége által elkészített módszertani útmutató alapján készülő települési klímastratégiával párhuzamosan megalakul egy települési éghajlatváltozási kerekasztal, mely mellett a szemléletformálás erősítése érdekében többek közt 2 konferencia, 5 workshop, 2 térségi figyelemfelkeltő akció, több tanulmányi verseny és tanulmányút kerül megvalósításra.

A globális klímaváltozást – a klímával foglalkozó kutatók többségének véleménye szerint – nagyobbrészt mi emberek okozzuk. Az ipari forradalom óta egyre gyorsuló ütemben kerül sor az évmilliók alatt a Föld mélyén keletkezett szén, majd a 20. századtól a kőolaj, földgáz elégetésére. A mai, fogyasztói társadalmunk fő jellemzője a nagyarányú anyag- és energiafogyasztás. A fosszilis energiahordozók elégetése során energia szabadul fel, melyet otthonaink fűtésére, az elektromos gépek üzemeltetésére, világításra, közlekedésre, áruszállításra használunk, ugyanakkor melléktermékként széndioxid keletkezik, mely a légkörbe jutva üvegházgázként (ÜHG) jelentősen hozzájárul az üvegházhatás fokozásához, ezáltal a Föld éghajlatának változásához.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának álláspontja, hogy a globális klímaváltozáshoz az emberiség, és annak részeként Jászfényszaru város lakossága, vállalkozásai és intézményei is hozzájárulnak. Ebből fakadóan közös települési célunk a további üvegházgáz kibocsátások csökkentése, közös települési érdekünk pedig a változásokhoz való alkalmazkodás.
A jelenlegi ismeretek és a személyes tapasztalatok szerint a klímaváltozás következményei és hatásai Jászfényszaru várost, és annak lakosságát is érintik. Részben a jelen generációk, részben a jövő generációk iránti felelősségtől vezérelve Jászfényszaru Város Önkormányzata aktívan részt kíván venni az üvegházgázok növekvő kibocsátásának csökkentésében, amely a további, még súlyosabb éghajlati hatások megelőzését szolgálja. Mivel a klímaváltozás már elkezdődött, ezért a változásokhoz, a rendkívüli időjárási eseményekhez történő alkalmazkodás is kiemelt feladat, a jászfényszarui lakosok életének, testi épségének, és vagyontárgyai károsodásának megelőzése, a károk csökkentése érdekében.

Azaz a klímastratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az érintett célcsoportok tájékoztatása és szerepvállalása, ezért a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás helyi feltételeinek kialakítása, erősítése érdekében különböző célcsoportok (önkormányzati-, gazdasági-, civil-, oktatási szereplők és a lakosság) részére klímatudatosságot erősítő szemléletformálási workshopok kerülnek megrendezésre, melynek helyszínei és időpontjai augusztus hónapban az alábbiak szerint alakulnak:.

A pályázatokról bővebb információt a www.jaszfenyszaru.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Fáy Dániel (fay.daniel@jaszfenyszaru.hu, +36 57 520126)