Tanulmányi versenyek

A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma elleni küzdelemben meghatározó a szemléletformálás, melynek egyik meghatározó célcsoportja a gyermek- és fiatalkorú lakosság: esetükben a felelős, fenntarthatóságot támogató magatartásminták még könnyen kialakíthatók. Fenti cél érdekében a térség óvodái, általános és középiskolái részére tanulmányi versenyek kerülnek kiírásra.

Tovább a versenyekre

Pályázati Felhívás

Rajzpályázat éghajlatváltozás és klímavédelem Jászfényszaru térségében címmel középiskolák részére

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” címmel (projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00145) sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, így közel 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor. A projektről bővebb információt a www.jaszfenyszaru.hu oldalon olvashatnak. 1. A pályázat kiírója, szervezője

A rajzpályázat éghajlatváltozás és klímavédelem Jászfényszarun témakörben Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Klímabarát Települések Szövetsége, mint a fent hivatkozott KEHOP-1.2.1 pályázatot konzorciumban megvalósító Projektgazdák által kerül kiírásra és lebonyolításra. A pályázat megvalósításában részt vesz továbbá a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. PontVelem Nonprofit Kft. és a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. mint szakmai együttműködő partner.

  2. A pályázatról

  2020-ra a klímaváltozás lett az egyik legkiemeltebb globális környezeti probléma a Földön. Ennek több hatását már évek óta érzékeljük, láthatjuk: a Föld átlaghőmérséklete nő, ezáltal a sarki és magashegységi jégtakarók és gleccserek olvadnak, felületük csökken, hatásaként emelkedik a tengerszint, emellett egyre több a szélsőséges időjárási jelenség és természeti katasztrófa, melyek a klímaváltozással hozhatók összefüggésbe.

A legtöbb tudományos kutatás alapján a Föld klímájának jelenlegi változását – mely alapvetően természetes folyamat is-, jelentős mértékben az emberi tevékenységek során kibocsátott üvegház hatású gázok okozzák. Ilyen ÜHG például a szén-dioxid, nitrogén-oxid, metán és vízgőz is.

A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma a lakosságot és ezen belül az iskolás korosztályt is érinti, így a fent hivatkozott projekt keretében Jászfényszaru város és térségének óvodái, általános és középiskolái részére különböző pályázatok és tanulmányi versenyek kerülnek kiírásra, melyek közül elsőként Jászfényszaru és környező településén működő óvodák esetében rajzpályázat, illetve általános és középiskoláknak szóló logó-, fotó- és rajzpályázat kerül kiírásra.

3. Főbb pályázati információk

Pályázók köre
Jászfényszaru Város és térségének középiskolás, nappali, esti, levelező hallgatói, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel.

Pályázat tárgya
A pályázat témája az éghajlatváltozás és a klímavédelem, melyhez kapcsolódva, az alábbi választható altémákban várunk pályaműveket benyújtásra.

Logó pályázat keretében:
• a klímavédelemhez és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó, a projekt arculatát meghatározó logó elkészítése

Iskolai rajzpályázat keretében:
• Jászfényszaru jövője fákkal és fák nélkül, a növények szerepe a klímavédelemben.
• Összefog a családunk a klímaváltozás ellen: hogyan takarékoskodunk az energiával, anyagokkal?
• Környezettudatos közlekedés - Kerékpárral Jászfényszarun
• Összefog az iskola a klímaváltozás ellen: Melyik kukába mit dobunk? Avagy a szelektív hulladékgyűjtés tudománya.
• A települési vízfelületek, tavak, folyók, patakok szerepe a klímavédelemben
• Így változik az éghajlatunk (szélsőséges időjárási jelenségek/az éghajlatváltozás hatásai a környezetünkre)

4. Pályázati lépések, a pályázat tartalma

1) A pályázat elkészítésének lépései:

a. A versenyben való részvétel feltétele, minimum 1 db a pályázatnak megfelelő pályamű, amely a klímaváltozással kapcsolatos fenti altémák bármelyikével kapcsolatos vizuális alkotás (logó, rajz, montázs, plakát stb.).

b. Az alkotásokat bármilyen technikával kézzel vagy digitálisan, fekete-fehér vagy színes formátumban is el lehet készíteni, melyeket digitális formában szükséges benyújtani. (Szkennelten)

2) A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:
a. középiskola rajzpályázat

3) Benyújtással kapcsolatos információk
• Benyújtási határidő:
a logó és rajzpályázatok esetében: 2022. május 9.
• Egy adott pályázó maximum 1 db pályázati művel pályázhat altémánként.
• A pályaműveket a fenti határidőig kell digitálisan megküldeni a palyazat@jaszfenyszaru.hu e-mail címre,
• A pályaművekhez tartozó adatvédelmi és szülői hozzájáruló nyilatkozatot (1. sz. melléklet) kitöltve és aláírva kérjük digitálisan (szkenelve) megküldeni a palyazat@jaszfenyszaru.hu e-mail címre, és személyesen vagy postai úton is kérjük benyújtani az Önkormányzat részére.

A pályaművet beküldő elektronikus levélben az alábbi adatok megadása szükséges:

• a pályamű címe,
• a pályázó tanuló, intézmény és osztály megnevezése,
• a tanuló e-mail címe
• osztályfőnök neve, és elérhetőségei (e-mail címe, telefonszáma)
• kitöltött, aláírt nyilatkozat az 1. sz. melléklet szerint.
A pályázatba nem kerülnek értékelésre azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek és / vagy a beküldő tanuló(k) nem teljesíti(k) a pályázat részvételi feltételeit, illetve amelyekhez nem nyújtották be az 1. sz. nyilatkozatot.

4) Értékelés

A pályaművek értékelése objektív. Az értékelést egy szakértői zsűri végzi melyet egy – a klímavédelmi szakmai grémium (települési klímavédelmi kerekasztal) tagjai és a pályázatban szakmai együttműködőként közreműködő szervezetek témában jártas szakértői alkotnak.

Az értékelés szempontjai:
• a témaválasztás eredetisége, reflexió szintje a témára
• az üzenet eredetisége, komplexitása
• a kidolgozás vizuális-grafikai elemeinek minősége,
• alkalmazott technikák sokrétűsége

Értesítés

A díjak átadására iskolai keretek között kerül sor.

5) Díjazás

A középiskola 1-3 helyezettje tárgynyereményben részesül.
A legjobb alkotások bemutatásra lehetőséget biztosítunk.
6) További információ, elérhetőség
A pályázatokról bővebb információt a www.jaszfenyszaru.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Fáy Dániel (fay.daniel@jaszfenyszaru.hu, +36 57 520126)

Aktuális tanulmányi versenyek

Jelenleg nem folyik tanulmányi verseny

Versenyekkel kapcsolatos hírek