Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos új szabályokról

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18. §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.).

A változások érintik az iparűzési adófizetést és adókötelezettségeket is.

A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik.

A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

„régi KATA”

Azoknak az adózóknak, akik nem tudnak „az új KATA”-ba belépni, a 2022. évben már semmiféle adminisztrációt nem kell teljesíteniük ezzel kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság felé. Mindössze a fennálló adórészt kell majd 2022. szeptember 15-ig megfizetniük.

A Htv. 39/B. §-a (3) bekezdése értelmében a tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával arányos. Ennélfogva a már előírt, 2022. II. félévi iparűzési adókötelezettségre jutó adó is csak időarányos összegben, 2022. augusztus 31-ig számítva jár. Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában az adózási módot hivatalból lezárta és az időarányos adórészt is hivatalból törölte-kivéve a szünetelő vállalkozók esetében.

Amennyiben az adózó önkormányzati adókedvezményt kíván igénybe venni, úgy 2023. január 15-ig a NAV-on keresztül elszámoló adóbevallást (22HIPAK) nyújthat be.

Abban az esetben, ha az adózó nem lesz jogosult tételes iparűzési adóalap-megállapítás szerint egyszerűsített adóalap-megállapításra, akkor- a Htv. adóelőlegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján- nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-2023. június 30-a közötti időszakra.

A 2023. május 31-éig benyújtandó hipa bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra. Ekkor dönthet arról is az adózó, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e (átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként) vagy tételes adóalap-számítást alkalmaz.

„ÚJ KATA”

Az „új kata”-ba jelentkezőknek – a NAV-hoz történő bejelentés mellett – egy egyszeri bejelentést kell majd tenni az önkormányzati adóhatóság felé is. Tehát nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani a kisadózó vállalkozók tételes adóját, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton – jelenteni – az előírt nyomtatványon – az önkormányzati adóhatóságnak! Az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton (Elektronikus Önkormányzati Portálról) nyújtható be, kifejezetten az önkormányzati adóhatósághoz.

Az „új kata” szabályai 2022. szeptember 1-én hatályba lépnek, a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz. Az adóalanyiság a bejelentést követő hónap első napjával jön, jöhet létre.

Az önkormányzati adóhatósághoz a tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel – 2022. október 15-ig van lehetősége az adózónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdés alapján (ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére).

A Htv. 39/B. § (4) bekezdés b) pontja alapján az időarányos adórészlet esedékessége: 2022. október 15-e, illetve 2023. január 15-e lesz.

Jászfényszaru Város Önkormányzati Adóhatósága

You may also like...