KKMO 5.

Közép- és Kelet Magyarországi
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5.

Üdvözöljük a "Közép- és Kelet Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 5. (KKMO5)" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt címe: Közép- és Kelet Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 5. (KKMO5)
A támogatás összege: 5 749 691 247 Ft
A támogatás mértéke: 90.795204 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00003
Kedvezményezett: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Pusztamonostor Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Ágasegyháza Község Önkormányzata, Orgovány Község Önkormányzata, Kenderes Város Önkormányzata, Tápiószőlős Község Önkormányzata, NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Projektinformációk


Tápiószőlős

Tápiószőlős agglomeráció önálló szennyvízelvezetési agglomerációt alkot. A település jelenleg sem csatornahálózattal, sem szennyvíztisztító teleppel nem rendelkezik. A tervezett szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja a szennyvízgyűjtő hálózat, valamint -tisztító telep kiépítése.

A szakszerűtlenül kialakított tárolókból, gyakorlatilag szikkasztó aknákból a települési folyékony hulladék nagyrészt a talajba, a felszín alatti vizekbe jut, elszennyezve azokat. A keletkező szennyvizek csak csekély hányada kerül lakossági tárolókból kiszippantásra és elszállításra. Tápiószőlős felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen lévő település. A község alapvetően mocsaras, belvizes területen létesült, közel sík területen fekszik. A belterületi részeken is magas a talajvízállás, amelyet tovább emel a jelenlegi közműpótlók alkalmazása miatt a település alatti szennyvíz-dóm.

A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme.

Kenderes

Kenderes városban 2003. és 2004. közötti időszakban kiépült a városi csatornahálózat I. üteme. , így a csatornahálózat 60-65%-os. A telep jelenlegi műszaki állapotában a csatornahálózat nem tudja biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását.

Kenderes csatornahálózat bővítésével a beérkező szennyvíz hidraulikai és biológiai terhelése lényeges meghaladja a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását, a telep hidraulikailag és biológiailag is túlterheltté válik. A települések becsatornázása miatt megnövekedett terhelés, illetve a kenderesi szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapota következtében a telep fejlesztése.

A projekt célja Kenderes településen egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, Bánhalma településrészen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.

Izsák, Orgovány, Ágasegyháza

A telep a jelenlegi kapacitással az üzemeltetési engedélyben foglalt kibocsátási határértékeit nem tudja teljesíteni. A jelenlegi szennyvíztelepen problémát jelent, hogy a telepen nincs homokeltávolítás, a levegőztető térfogata nem elégséges, csapadékos időszakokban nem jut elég idő az ülepítésre és emiatt jelentős iszap elúszás fordulhat elő.

A projekt célja Izsákon a jelenleg túlterhelt, ezért a kibocsátási határértéket rendszeresen túllépő szennyvíztelep bővítése új tisztítás technológiával, Orgovány és Ágasegyháza szennyvizét továbbító nagyon hosszú nyomóvezetékek jelenlegi csatlakozási pontjának – izsáki gravitációs csatorna – megszüntetése, valamint a távvezetékek egyesítés utáni kiépítése a meglévő izsáki központi átemelő telepig. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.

Jászfényszaru, Pusztamonostor

A szennyvíztisztító telepre Jászfényszaru és Pusztamonostor településekről érkezik a szennyvíz a kiépített csatornahálózaton keresztül.

Az agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett jászfényszarui szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában a Pusztamonostor csatornahálózat bővítésével nem fogja tudni biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. Pusztamonostor csatornahálózat bővítésével a beérkező szennyvíz hidraulikai és biológiai terhelése lényeges meghaladja a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását, a telep hidraulikailag és biológiailag is túlterheltté válik.

A projekt célja Pusztamonostor település belterületének közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, az összegyűjtött szennyvíz elvezetése a meglévő jászfényszarui szennyvíztisztító telepre, illetve a jászfényszarui szennyvíztisztító telep fejlesztése.

Események


A rovat feltöltés alatt.