JÁSZFÉNYSZARUN ELKÉSZÜLT A HÁROM CSOPORTOS BÖLCSŐDE

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt megvalósításával megteremtette a kisgyermekek bölcsődei ellátását.

A projekt keretében egy új három csoportos bölcsőde épült Jászfényszarun, a Kossuth Lajos út 4. szám alatt, a régi óvoda helyén. Az új épület elrendezését tekintve két funkcionálisan elkülönülő épületszárnyból áll. Az utcával párhuzamosan találhatóak az üzemeltetéshez kapcsolódó helyiségek, míg a merőleges épületszárnyban a három csoportszoba. A projekt keretében a bölcsődei ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl. konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktárolók), továbbá eszközök (pl. konyhai eszközök; fejlesztő eszközök; játékok) beszerzése is megtörtént.
Az igényeknek megfelelő, magas színvonalú bölcsődei ellátás érdekében az Önkormányzat szakértő közreműködését biztosította a tervezési és kivitelezési szakaszban, de gondosan ügyelt a meglévő gesztenyefa megőrzésére, parkolók kialakítására is.
A bölcsőde a Jászfényszaru Város Gondozási Központja intézményi keretein belül kezdi meg működését, 36 férőhellyel. Tervek szerint a gyermekek ellátását 13 fő biztosítja, közülük 1 fő bölcsődevezető, 6 fő kisgyermeknevelő, 2 fő bölcsődei dajka, 1-1 fő élelmezésvezető, szakács, konyhalány és mosónő.
A projekt eredményeként a városközpontban kialakul a bölcsőde, az óvoda és az alsó-tagozatú általános iskola alkotta gyermek-centrum, amely a most épülő tanuszoda átadásával a közeljövőben újabb létesítménnyel gazdagodik.

A projekt adatai:
Projekt címe: Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028
Kedvezményezett: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Támogató: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Projekt összköltsége: 373.555.028 Ft
Támogatás összege: 250.000.000 Ft
El nem számolható saját forrás: 123.555.028 Ft
Projekt kezdete: 2017.06.01.
Kivitelezés befejezése: 2018.10.30.
Projekt fizikai befejezése, a működési engedély beszerzése, projektzárás: 2019.05.31.
Tervező: Barakk Mérnöki és Kereskedelmi Iroda Kft.
Kivitelező: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Műszaki ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
Projektmenedzsment: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Ez is érdekes lehet...