FOLYAMATOS LESZ AZ ORVOSI ELLÁTÁS!!!!

Településünkről, mint arról a lakosság már értesült, két felnőtt háziorvos távozik. Dr. Kovács Terézia anyai örömök elé néz, dr. Sáfár Csilla pedig külföldre költözik.
A hatályban lévő jogi szabályozás a felmondástól számított egy évre biztosítja a praxishoz való jogot az azt ellátó orvosnak. A korábbi egészségügyi reformelképzelések, amelyek a jogi szabályozás szintjére kerültek, úgy feltételezték, hogy a praxisjog egy olyan vagyoni értékű jog lesz, amelyet a birtokló orvosok értékesíteni tudnak.
Mindemellett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzat feladatává teszi az egészségügyi alapellátás biztosítását, vagyis azt, hogy megfelelő szakképesítésű orvosok rendeljenek a településen.
január 31-én jár le az a hat hónap, amíg dr. Kovács Terézia doktornőt a két felnőtt háziorvos helyettesítette, aki tekintettel arra, hogy kismama, betegállományba került.
Önkormányzatunk az előttünk álló hat hónapot három magasan képzett, gyakorlattal rendelkező orvossal kötött feladatellátási szerződéssel kívánja megoldani.

RENDELÉSI IDŐK
I. körzet
Háziorvos:              Dr. Palencsár Csaba
rendelés Helye:  Jászfényszaru, Szent Erzsébet út 8.
rendelés ideje:        Hétfőtől – Péntekig 8:00 és 11:00 óra között.
Körzeti ápoló:         Petkov Gabriella
telefonszáma:         06/57 424-113

Ezt követően doktor úr rendelkezésre állási időben dolgozik, illetve ellátja a fekvőbetegeit, valamint az Idősek Otthonában heti rendszerességgel látogatja a bentlakókat.
17,00 órától az ügyeleti ellátás következik, melynek elérhetősége: 06/703-703-104.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évben szerződést kötött a mentőszolgálattal, így napi 24 órában rendel- kezelésre állnak a mentőtiszti szolgálat munkatársai, akiket a helyi Deák Ferenc úti Egészségházban helyeztünk el. Telefonszámuk: 06/703-703-104

Ez is érdekes lehet...