Letölthető nyomtatványok

Ebösszeírás bejelentőlap

Letelepedési támogatásKérelem nyomtatványAdatszolgáltató lap

Adózás
Súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjárművek adómentessége
Orvosi szakvélemény beszerzésére irányuló kérelem
Építményadó bevallás
Adatbejelentés reklámhordozó utáni építményadóról
Magánszemélyek kommunális adója bevallás
Talajterhelési díj bevallás
Adóigazolás kiadása iránti kérelem
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
Kérelem adószámlán mutatkozó túlfizetés átvezetéséhez/visszautalásához

Figyelem: Az itt közzétett, helyi iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványokat kizárólag őstermelők illetve adószámmal rendelkező természetes személyek használhatják és küldhetik be papír alapon.
Bejelentkezési lap
Adómentességi nyilatkozat egyesület, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánynyugdíjpénztár és a közhasznú szervezetnek minősülő non-profit gazdasági társaság részére
Adóelőleg kiegészítés
Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység bejelentése
Bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről 2018
Bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről 2017
Bevallás háziorvosok részére 2017

Hatósági ügyek:
Telepengedélyezési eljárás kezdeményezése
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (K01)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben (P26)

Építési ügyek:
Építésügyi hatósági kérelem