Bérlakás pályázat
2017. Augusztus 02.

FELHÍVÁS

Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján bérleti ajánlatot tesz közzé a Jászfényszaru Bercsényi u. 2/c. szám alatti 4. és 6. számú bérlakásra.

I. Bérbeadás módja:

A lakást a pályázat elnyerésének jogcímén, költségelven lehet bérbeadni. A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető szempontokat a Lakásrendelet, valamint Jászfényszaru Város Képviselő-testülete határozza meg. A Lakásrendelet szerinti feltételeket a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal előzetesen megvizsgálja. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy felhívását az ajánlattételi véghatáridőig visszavonja, nem hirdet nyertes ajánlattevőt, illetve a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötést megtagadja.

II. A pályázat benyújtásának szabályai:

A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány térítésmentesen átvehető a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalban az Anyakönyvi Irodában (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) hivatali ügyfélfogadási időben, illetve letölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról. A pályázat benyújtásának határideje 2017. augusztus 31.

 III. A pályázat elbírálása, egyebek:

A beérkezett pályázatok elbírálására Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jogosult. Az elbírálás határnapja 2017. szeptember 30. A lakások birtokba vételének időpontja az elbírálást követő 30 napon belül megegyezés szerint történik. A bérleti jogviszony időtartama a Képviselő-testület döntése alapján legfeljebb öt év.

A lakbér mértéke a pályázat kiírásának időpontjában:

  • összkomfortos lakás               545,- Ft/m2/hó

A lakás alapadatai:

1. Bercsényi u. 2/c szám alatti 6. számú lakás:

hasznos alapterülete 61,41m2,

komfortfokozata: összkomfortos,

szobák száma: 1+2 félszoba.

2. Bercsényi u. 2/c szám alatti 4. számú lakás:

hasznos alapterülete 59 m2,

komfortfokozata: összkomfortos,

szobák száma: 1+2 félszoba.

A meghirdetett lakásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás Jászfényszaru Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezeténél hétköznapokon 7-15 óra között (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1; tel.: Fekete Károly: 30/429-3673, Hornyák Péter: 70/608-0959) kérhető.

A pályázati eljárással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvi Irodájában (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1; tel.: 57/520-121) kérhető.

IV. Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Aki a leghosszabb időre (legtöbb hónapra) járó lakbér egy összegben történő megfizetését vállalják és a szerződéskötéssel egyidejűleg megfizetik,
  • A magasabb mértékű óvadék megfizetésére ajánlatot tevők,
  • Azok a pályázók, akik lakás elő takarékossági szerződéssel rendelkeznek,
  • Fiatal pályázó (egy, vagy mindkét fél 35 éven aluli),
  • Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők,
  • fiatalkorú gyermekkel költözők,
  • magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkeznek,
  • magasabb végzettséggel/szakképesítéssel rendelkezők (legalább középfokú).

Jászfényszaru, 2017. július 19.

                                                                                          Győriné dr. Czeglédi Márta

                                                                                                       polgármester

Pályázati adatlap lakás bérleti jogának elnyerésére>>>