JÁSZ KITÜNTETTEK NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN
2017. Április 13.

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15.
alkalmából Széchenyi-díjat adományozott:
DR. ÁDÁM JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi
tanár részére a geodézia területén végzett kiemelkedően eredményes
kutatómunkája, valamint sokoldalú, nemzetközileg is elismert
tudományszervezői és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként.

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15.
alkalmából Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat
adományozott:
BORBÁS MÁRIA, televíziós szerkesztő-műsorvezető részére a határon
innen és túl a magyar kultúra és gasztronómia kincseinek bemutatását
és népszerűsítését szolgáló értékközvetítő tevékenysége
elismeréseként;
DR. DOBOS LÁSZLÓ, a VERITAS Történetkutató Intézet nyugalmazott
főigazgató-helyettese, a Jászok Egyesületének ügyvivője részére a
hiteles magyar tájékoztatáspolitika megerősítése érdekében, valamint a
VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásában és működtetésében
végzett munkája, továbbá az egyesület ügyvivőjeként elért eredményei
elismeréseként;
DOBOS MENYHÉRT, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
részére a magyar nemzeti kultúra értékeinek közvetítését sikerrel
szolgáló több évtizedes televíziós pályafutása és közösségépítő
tevékenysége elismeréseként.

Fotókkal a Jászok Egyesülete facebook közösségi oldalán: 
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu/

A kitüntetetteknek gratulálunk!