Állás - óvodapedagógus
2018. Július 19.

Jászfényszarui Napfény Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

Munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, három hónap próbaidő, majd GYES-en lévő óvodapedagógus távollétéig tartó közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász−Nagykun−Szolnok Megye 5126. Jászfényszaru Kossuth L. u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok hiánytalan elvégzése, beilleszkedés az új környezetbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

         Nyelvvizsga,  

   Óvodapedagógusi szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A pályázatot 1 példányban zárt borítékban kérjük benyújtani, személyesen vagy postai úton, illetve e-mailben. Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek. Erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasságot igazoló kiskönyv.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ácsné Csontos Mária a 30/ 5638803-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Jászfényszarui Napfény Óvoda címére történő megküldésével (5126. Jászfényszaru Kossuth L. u. 4.. )     Elektronikus úton Ácsné Csontos Mária részére a napfenyovoda@jaszfenyszaru.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.