FELHÍVÁS
2018. Május 10.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján bérleti ajánlatot tesz közzé az 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiségre. A pályázat benyújtásának határideje 2018. június 15. A bérleti jogviszony időtartama a Képviselő-testület döntése alapján legfeljebb öt év.

 

Bérlemények alapadatai:

  1. számú üzlethelység

hasznos alapterülete 115 m2

raktárhelység: 45 m2

szociális helység

A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hirdetőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Városháza Hatósági Irodáján.