Római Katolikus Templom

Városháza

Temetői Kápolna

Kisiskola

Pap Kastély

Rimóczi Kastély

Régi Kaszinó Étterem

Kossuth Úti Óvoda

Hunyadi Úti Óvoda

Sportkomplexum

Művelődési Ház

Tűzoltószertár

Nagyiskola

Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)

Orvosi Rendelő

Gondozási Központ

Rendőrőrs

Homoktanyai Közösségi Ház (Vadászház)

Üzletház

Városgondnokság (GAMESZ)

Közösségi Ház (Teaház)

Szent Erzsébet Közösségi Ház és Mindenszentek Plébánia

Városi Értéktár

   A három utcára néző helységből a legkisebb irodai célokat szolgál. Az iroda melletti szoba közösségi térként funkcionál maximum 20-22 fő befogadására képes. Itt kisebb összejöveteleket, előadást, az értéktárban lévő településsel kapcsolatos korábbi filmek vetítését, fotó és iratanyag kiállítást lehet tartani. A harmadik helyiség az értékek tárolására szolgál. Itt van el helyezve méltóképen és most már feldolgozható hozzáféréssel Kiss József tanár úr - a család által a Fényszaruiak Baráti Egyesületének átadott - írat és szakkönyv hagyatéka. A Kiss tanár úr anyagában volt a Petőfi Sándor Művelődési Házban hajdan működött fotó szakkör által készített kisebb nagyobb fekete fehér képek a településről illetve egy-egy eseményt megörökítve az utókor számára.  Itt található a felszámolt gazdasági egységek levéltárba nem került, de helytörténeti szempontból jelentős iratai. Az elmúlt 25 évben magán személyektől döntően a FÉBÉ-nek, de az önkormányzatnak adott kisebb tárgyak, oklevelek, íratok, melyek a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben jellegüknél, állapotuknál fogva nem helyezhetők el.

   A régi íratok egy részét, a régi fotókat szeretnénk digitalizálni, megmenteni az utókor számára ugyan akkor a honlapokon közkincsé tenni.

   Itt van elhelyezve a településsel kapcsolatos újkiadványok melyek megvásárolhatók. A FÉBE és az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány nem selejtezhető dokumentumai. Így 26 db nagyméretű fotó tabló és több mint 12 ezer működésével kapcsolatos fénykép, melyek 72 fotó albumot töltenek meg.

   Az értéktárat önkéntes munkában a Fényszaruiak Baráti Egyesülete illetve annak képviselője Tóth Tibor és néhány segítője működteti, felügyeli. Várjuk további önkéntesek jelentkezését, az irat anyag átnézéséhez, rendezéséhez, digitalizálásához.
   Kérjük városunk a lakosságát, hogy többségében 1945 előtti nagyszülőktől megmaradt régi iratokat, bizonyítványokat hozzák be az értéktárba, mert ezeken lévő időpont és személyek nevei, néha tartalma kutatásaink szempontjából fontosak.

   Értékeink folyamatos gyűjtése, a meglévők biztonságos tárolása azért is szükséges, mert később önálló múzeumi jellegű kiállításokat az utánunk jövő nemzedék úgy tud majd létrehozni, ha lesz mihez nyúlnia. „Aki a múltat nem becsüli, az a jövőt nem érdemli” szól a közmondás.

   A Városi Értéktár Szentcsalád tér 12 szám alatt kedd és csütörtöki napokon 13 és 18 óra között nyitva lesz, illetve előzetes egyeztetés alapján (06-57-660-800 telefonon vagy +36/30/337-3336 mobil számon jelezve) más időpontban csoportos látogatás vagy a közösségi tér igénybevétele esetén (legalább 5 fő) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.

Májustól új sorozatot indítunk a helyi lapban „A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE” címmel, melynek keretében a hónap Fényszaru múltjával összefüggő érdekességét mutatjuk be képben vagy szövegben, vagy mind kettőben.  Ezt a következő hónapban a Városi Értéktárban közelebbről is megnézhetik az érdeklődő olvasók.

   Elsőként közzéteszünk egy érdekességet, eddig úgy tudtuk, hogy a helyi lap elődje a 1975-ben megjelent Béke Mg. Tsz. Szövetkezeti Híradó volt. A Kiss tanár úr anyagában találtunk egy 52 évvel ezelőtt készült ma úgy neveznénk „üzemi újság” első számát 1964-ből, melynek felelős kiadója Szabó Zoltán tsz elnök, felelős szerkesztője Kiss Sándor üzemgazdász, aki könyvtárosunk Nagy Ildikó nagypapája volt. A hat oldalas kiadvány sok érdekességeket tartalmaz, amely május hónapban nyitva tartás alatt az értéktárban elolvasható.

 Tematikus jelleggel negyedévente kamara kiállítást állítunk össze az őrzött értékeinkből.
 

Napfény Óvoda