Meghívó

Programok

Jászságért Díj 2018.
"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a
huszonhetedik alkalommal kiírt Jászságért Díjra tizenegy személyre
érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2018. sz. döntésével a huszonhetedik alkalommal
átadandó Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést

Tóth Tibor helytörténész (Jászfényszaru)

részére ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Tóth Tibor helytörténész 1952. január 31-én született Jászfényszarun
és feleségével ma is ott él. Pályafutása során különböző területeken
látott el munkaügyi és személyügyi feladatokat.

Évtizedek óta részese szülővárosa közművelődési életének. Kiváló
helyismeretét és szervezési tapasztalatait a helyi és jászsági
hagyományőrzés szolgálatába állította. A Fényszaruiak Baráti
Egyesülete elnökeként a Jászság kulturális életének egyik meghatározó
alakja.

Oroszlánrésze volt a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény
létrehozásában, gazdagításában. Kezdeményezésére számos emléktábla,
emlékhely, és a helyi értéktár hirdeti jász elődeink tehetségét,
alkotóképességét. Kiadványok megjelentetésével, a helyi öntevékeny
színjátszás támogatásával, jótékonysági bálok szervezésével, az
ifjúsági közösségek támogatásával szolgálja szülővárosa szellemi
értékőrzését. A helyi lap szerkesztőbizottságának tagja. Területi és
országos szervezetekben képviseli Jászfényszaru és a Jászság
érdekeit.

Több cikluson keresztül tagja volt a városi képviselő testületnek.
Munkásságát a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel és Jászfényszaru
Város Díszpolgára címmel ismerték el.

Tóth Tibor ötletgazdagsága, fáradhatatlan tenni akarása, céltudatos
kitartása tiszteletreméltó emberi értékrend. Példamutató, önzetlen
szolgálata méltóvá teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díj 2018. június 30-án, az elszármazott és otthon élő
jászok világtalálkozóján kerül átadásra Jászfényszarun.

Budapest, 2018. május
Társrendező, a Jászok Egyesülete

Az idei, immár 24. Jász Világtalálkozót Jászfényszaru város és a Jászok Egyesülete rendezi.

JÁSZOK EGYESÜLETE - EGY SZERVEZET A SZÜLŐFÖLDÉRT

A Jászok Egyesülete az elszármazott és otthon élő jászokat kapcsolja össze 1991 óta. Kiadványaink, rendezvényeink - közte a Jász Világtalálkozók - a szülőföld értékeinek felmutatását
szolgálják.

A Jászok Egyesülete honlapja tíz éve jött létre. Aki a www.jaszokegyesulete.hu oldalra kattint, megismerkedhet a jászok történetével, a Jászság településeivel, egyesületünk
céljaival.

A Jászok Egyesülete Facebook közösségi oldala hét éve működik. Kedvelőinek száma meghaladta a négyezret. A felnevelő szülőföld, a jász történelem és művelődéstörténet értékeit felvonultató bejegyzéseink több ezer, olykor több tízezer látogatót vonzanak.

A Jászok Egyesülete Instagram fényképmegosztó közösségi oldalát Bugyi László Guriga tagtársunk gondozza. Kedveltsége hétről-hétre növekszik.

Legújabb felületünk a virtuális térben a Youtube video-megosztó oldalunk. Szőrös Zoltán tagtársunk folyamatosan gazdagítja a jász értékgyarapítás legfrissebb fórumát. Mindenkor szívesen látjuk szervezetünkben és a jász közösségépítés új fórumain, számítva figyelmére, támogatására és észrevételeire!

A 2018. évi Jász Világtalálkozón Jászfényszarun kerül bemutatásra „A természet örök változása a Jászságban” című fotókiállítás.

Kiállításunk képanyaga válogatás a Facebook és Instagram oldalunkon megjelent képekből, Bugyi László Guriga fotográfus (Jászberény) munkája.

"Az egyetlen állandó a változás maga." (Hérakleitosz)

 

Dr. Dobos László

Jászok Egyesülete ügyvivője

Zászlógyűjtő kerékpártúra

A Világtalálkozó időpontját megelőzően 2018. június 23-án tervezzük lebonyolítani a

Zászlógyűjtő kerékpártúrát,

melynek célja, az eddigi Jász Világtalálkozók hagyományainak folytatása.

 

Részletek és jelentkezési lap>>>

Virtus vetélkedő

Jászfényszaru város rendezésében a XXIV. Jász Világtalálkozó harmadik napján tartalmas programra hívjuk Önt és települése lakóit, a jász települések kalandos erő és ügyességi próbájára, a

Jász Virtus Vetélkedőre,

melynek célja, az eddigi Jász Világtalálkozók hagyományainak folytatása.

 

A Virtus Vetélkedő tervezett teljesítendő akadályai>>>

Jelentkezési lap>>>

JÁSZ-FÉNY Főzőverseny
Jász-Fény Süteménysütő Verseny - REDEMPTIO szelet

Meseíró pályázat - Sárkánygödör legendája

Régészeti leletek, kulturális emlékek Jászfényszaruról