Rendeletek

ADÓÜGYI RENDELETEK

18/2012. (VI.21.)
A talajterhelési díj helyi szabályairól
talajterheles_2012_18.doc

19/2003.(XII.15.)
Az építményadóról
epitmenyado_egys_20180102.pdf

23/2017. (XI.30.)
A helyi iparűzési adóról
hipa_2017_23.pdf

25/2015. (XII.01.)
A helyi iparűzési adóról
25_2015_hipa.pdf
 

15/1995.(XI. 23.)
A magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra
kommunalis_ado_1995_15_egys.doc

Módosító rendeletek:

19/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendelet
a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 15/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

kommunalis_ado_mod_2014_19.doc

9/2015.(IV.02.) önkormányzati rendelet
a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 15/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

kommunalis_ado_mod_2015_9.pdf

ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

7/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet
a helyi egyházi, civil és közfeladatot ellátó más szervezetek támogatásáról
helyi_szervezetek_tamogatasa_2018_7.pdf
 

21/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről
2017_21_koztisztviseloi_illetmeny.pdf

4/2017.(III.02.) önkormányzati rendelet
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
4_2017_temetokrol.pdf melléklet: 4_2017_temetokrol_melleklet.pdf

15/2016.(XII.08.) önkormányzati rendelet
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről
15_2016_koztisztviseloi_illetmeny.pdf

8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
8_2015_kozossegi_egyutteles.pdf

16/2014. (XI. 19.) Önkormányzati rendelet
Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szmsz_2014_16.doc

22/2015.(X.16.) önkormányzati rendelet
a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) Önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról
szmsz_mod_2015_22.pdf

27/2015.(XII.10.) önkormányzati rendelet
a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) Önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról
szmsz_mod_2015_27.pdf

7/2016.(V.25.) önkormányzati rendelet
a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) Önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról
szmsz_2016_7.pdf

16/2016.(XII.08.) önkormányzati rendelet
a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) Önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról
16_2016_szmsz_mod.pdf

4/2018. (II.01.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
szmsz_mod_2018_4.docx  melléklet: szmsz_mod_2018_4_mell.docx

12/2014. (VIII.06.)
"Köszönet az évekért" kitüntető díj alapításáról
12_2014_koszonet_az_evekert.pdf

8/2014. (V.30.)
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
8_2014_igazgatasi_szunet.doc

1/2012. (I.12.)
A közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről
kozterulet_felugyelet_2012_1.pdf

11/2017.(V.31.)
az anyakönyvi eljárásról, és annak egyes díjairól
2017_11_anyakonyvi_eljarasrol.pdf

Hatályát vesztette:
5/2011. (II.24.)
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
anyakonyvi_rendelet_2011_5.doc

2/2011. (II.10.)
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
kepviseloi_tiszteletdij_2011_2.pdf

11/2009. (IX.17.)
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK (2006. december 12.) Európai Parlamenti és a Tanácsi irányelvvel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről
belso_piaci_szolgaltatasokrol_2009_11.pdf

15/2013.(V.30.)
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
kozteruletek_elnevezeserol_2013_15.doc

18/2013.(VIII.08.)
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosításáról
kozteruletek_elnevezeserol_2013_18.pdf

14/2017.(VII.21.)
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítására
kozteruletek_elnevezeserol_2017_14.pdf

15/2004. (V.28.)
A vásárokról, piacokról
vasarokrol_2004_15.pdf

12/2004. (IV.30.)
A köztisztaságról és közterületek használatáról
koztisztasagrol_2004_12_egys.pdf

23/2015.(X.16.) önkormányzati rendelet
a köztisztaságról és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 12/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
koztisztasagrol_mod_2015_23.pdf

14/2001. (X.25.)
Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
koztisztviselok_kozszolgalati_jogviszonya_2001_14_egys.pdf

4/2009.(II.26.)
Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról
koztisztviselok_kozszolgalati_jogviszonya_2009_4.pdf

4/2010.(II.25.)
Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról
koztisztviselok_kozszolgalati_jogviszonya_2010_4.pdf

8/1996. (V.28.)
A Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról
diszpolgari_cim_1996_8.pdf

19/2018. (X.18.) önkormányzati rendelet
a DÍSZPOLGÁRI CÍM alapításáról és adományozásáról szóló 8/1996. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
19_2018_diszpolgari_cim_mod.docx

7/1996. (V.28.)
A „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról
jaszfenyszarun_a_koz_szolgalataert_1996_7.pdf

11/1992. (XII.1.)
A Jászfényszaruért kitüntető emlékérem alapításáról
jaszfenyszaruert_emlekerem_1992_11.pdf

8/1995.(V.31.)
a Jászfényszaruért kitüntető emlékérem alapításáról szóló rendelet módosítására
jaszfenyszaruert_emlekerem_1995_8.pdf

15/2017. (VIII.02.)
a Jászfényszaruért kitüntető emlékérem alapításáról szóló rendelet módosítására
jaszfenyszaruert_emlekerem_mod_2017_15.pdf

5/1992. (VI.04.)
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
helyi_nepszavazas_1992_5.pdf

2/1990. (VIII.20.)
Jászfényszaru címerének és zászlójának létesítéséről és használata rendjéről
cimer_es_zaszlo_hasznalata_1990_2.pdf

18/2018. (X.18.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru címerének és zászlójának létesítéséről és használata rendjéről szóló 2/1990. (VIII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
18_2018_cimer_es_zaszlo_hasznalata_mod.docx

ÉPÍTÉSÜGY

Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzata>

1/2013. (II.14.)
Változtatási tilalomról
valtoztatasi_tilalom_2013_1.doc

8/2010. (V.21.)
Jászfényszaru Város területén található lakóépületek homlokzati felújításának és lakóépületek rehabilitációjának támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásáról, lakóépületek homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap létrehozásáról
homlokzatfelujitas_2010_8.pdf

7/1999. (IV.8.)
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésének szabályozására
erdekeltsegi_hozzajarulas_1999_7.pdf

KÖLTSÉGVETÉS, PÉNZÜGY
LAKÁS- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS, OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS

11/2016. (X.19.)
otthonteremtési támogatási programjáról
11_2016_otthonteremtes.pdf

Kérelem az otthonteremtési rendeletben foglalt támogatás iránt: otthonteremtesi_tamogatas_kerelem.docx
Adatszolgáltató lap hiányszakmák meghatározására: adatszolgaltatas_hianyszakmakrol_2017.doc

9/2017. (V.03.) önkormányzati rendelet
az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.9 önkormányzati rendelet módosítására
9_2017_otthonteremtes_mod.pdf

14/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelet
az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítására
14_2018_otthonteremtes_mod.doc

17/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet
az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítására
17_2018_otthonteremtes_mod.docx

Egységes szerkezetbe foglalt rendelet: 11_2016_otthonteremtes_egyseges_20180928.docx

24/2011. (XII.15.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2011_24.pdf

24/2012. (XI.29.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2012_24.doc

29/2012. (XII.20.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2012_29.doc

17/2013.(VII. 24.)
az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2013_17.doc

19/2013. (IX.12.)
az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2013_19.doc

20/2013. (X.04.)
az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2013_20.doc

27/2013. (XII.19.)
az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2013_27.doc

11/2014. (VIII.11.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
11_2014_onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_mod.doc
 

18/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2014_18.doc

12/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2015_12.pdf

16/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2015_16.pdf

21/2015.(X.01.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2015_21.pdf


18/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2016_18.pdf


1/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2017_1.pdf

12/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2017_12.pdf

3/2018.(I.17.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2018_3.pdf

8/2018.(III.29.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló  24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
onkormanyzati_lakasok_berlete_lakbere_2018_8.pdf

10/2013. (IV.04.)
Jászfényszaru Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
vagyonrendelet_2013_10.doc

18/2015.(IX.10.)
Jászfényszaru Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2013.(IV.04.) önkkormányzati rendelet módosításáról
OKTATÁS, MŰVELŐDÉS

26/2004. (XII.2.)
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
kozmuvelodesi_2004_26.pdf

SZOCIÁLIS ÜGYEK

14/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelet
a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásokról szóló 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
sni_gyermekek_ovodaba_jarasa_2016_14.pdf

Hatályát vesztette:
3/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásról
sni_gyermekek_ovodaba_jarasa_2016_3.pdf

11/2015.(IV.02.) önkormányzati rendelet
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásról
sni_gyermekek_ovodaba_jarasa_2015_11.pdf

3/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról
2015_3_szocialis_ellatasokrol.pdf

16/2017. (VIII.10.)
a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

9/2004.(IV.30.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szemelyes_gondoskodas_2004_9_egys.pdf

1/2007. (II.1.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról
szemelyes_gondoskodas_2007_1.pdf

3/2008. (II.21.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról
szemelyes_gondoskodas_2008_3.pdf

9/2013. (VI.4.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról
szemelyes_gondoskodas_2013_9.doc

5/2014. (IV.17.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
szemelyes_gondoskodas_2014_5.doc

1/2016.(I.13.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
szemelyes_gondoskodas_2016_1.pdf

6/2017.(III.31.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
szemelyes_gondoskodas_2017_6.pdf
 

11/2018. (V.24.) önkormányzati rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (IV.) önkormányzati rendelet módosításáról
szemelyes_gondoskodas_2018_11.docx
szemelyes_gondoskodas_2018_11_melleklet.docx

8/2004. (IV.30.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
gyermekvedelem_2004_8.pdf

13/2011. (VI.30.)
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról
gyermekvedelem_2011_13.pdf

4/2012. (II.15.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról
gyermekvedelem_2012_4.pdf

25/2012. (XII.13.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról
gyermekvedelem_2012_25.doc

7/2017.(III.31.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról
gyermekvedelem_2017_7.pdf

10/2004. (IV.30.)
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
penzbeli_es_termeszetbeni_szoc_ellatasokrol_2013_11_27_egys.doc

28/2013. (XII.19.)
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról
penzbeli_es_termeszetbeni_szoc_ellatasokrol_2013_28.doc

17/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2004 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
penzbeli_es_termeszetbeni_szoc_ellatasokrol_2014_17.doc

11/2004. (IV.30.)
A helyi lakáscélú támogatásról
helyi_lakascelu_tamogatas_2004_11.pdf

16/2003. (X.29.)
Idősek Otthona ellátásról, igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
idosek_otthona_2003_16.pdf

EGÉSZSÉGÜGY

13/2015.(IV.02.)
Egyes lakossági védőoltások és beadásuk költségeinek átvállalásáról
vedooltasok_2015_13.pdf

16/2011. (IX.15.)
A HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról
hpv_2011_16.pdf

21/2013. (X.04.)
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
egeszsegugyi_alapellatasi_korzetek_2013_21.pdf

KOMMUNÁLIS KÉRDÉSEK

13/2016.(XII.08.)
az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól
13_2016_avar_es_kerti_hulladek.pdf

10/2014. (VIII.11)
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
10_2014_nem_kozmuvel_osszegyujtott_haztartasi_szennyviz.doc

1/2018. (I.17.)
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
nem_kozmuvel_osszegyujtott_haztartasi_szennyviz_2018_1.pdf

18/2005. (IX.15.)
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási tervről
hulladekgazdalkodasi_terv_2005_18.pdf

18/2001. (XII.14.)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
hulladekkezelesi_dij_2001_18.pdf

19/2009. (XII.17.)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
hulladekkezelesi_dij_2009_19.pdf

26/2012. (XII.13.)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
hulladekkezelesi_dij_2012_26.doc

12/2013.(IV.04.)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
hulladekkezelesi_dij_2013_12.doc
 

15/2018. ( VI.21.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 18/2001. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
15_2018_hulladekkezeles_mod.doc

FOGLALKOZTATÁS

19/2015. (IX.22.)
A munkahelyteremtés támogatásáról
2015_19_munkahelyteremtes_tamogatasarol.pdf

17/2016.(XII.15.)
a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 19/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
munkahelyteremtes_tamogatasa_2016_17.pdf

12/2018.(V.23.)
a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 19/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására
munkahelyteremtes_tamogatasa_2018_12.pdf