A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

Feltöltés alatt...

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Feltöltés alatt...

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Feltöltés alatt...