Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, a közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 • a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme
 • a lakásgazdálkodás
 • a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás
 • a köztemető fenntartása
 • a helyi közutak és közterületek fenntartása
 • helyi tömegközlekedés
 • a köztisztaság és településtisztaság biztosítása
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól
 • közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában
 • az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
 • a közösségi tér biztosítása
 • közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése