»
Együtt az új óvodáért - 2015.04.28.

Április végén ismét óvodásoktól volt hangos a Teaház épülete. 2015. április 28-án immár 6. alkalommal érkeztek hozzánk a két helyi tagóvoda testvércsoportjai közös foglalkozásra, ami ezúttal a „Föld napja” jegyében szerveződött.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsőként a videó megosztó portálon is megtalálható Föld dala című klippet látták a gyerekek, aminek képei elvarázsolták őket. A találós kérdéseket követően szelektíven válogattak hulladékot és az Alma Együttes Szuperkukák című slágerét hallgatták.

A foglalkozás második részében az újrahasznosítást szem előtt tartva üres tejes dobozból készítettek a szülők és óvónők segítségével perselyeket a gyerekek.  

»
(Élet)Utak a perifériáról című műhelykonferencia - 2015.04.25.

Beszámoló megtekintése: utanunk_a_kozosseg_20150425_eletutak.docx

»
Képzések - 2015.04.10.

Megvalósult képzések az Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun elnevezésű projekt keretén belül

 

A „Betanított karbantartó munkás” képzési program megvalósítása

2014. február 17. - 2014. július 29.

A program célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a szakipari tevékenységhez szükséges szerszámokat, kisgépeket és technológiákat, valamint elsajátítsák azok alkalmazási formáit és módszereit. Képesek legyenek szakember irányításával épületek karbantartási munkálatainál adódó festő-mázoló, tapétázó, lakatos, asztalos és épületüzemeltetési feladatokat elvégezni a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával.

2014. február 17-én 10 résztvevővel indult a program, melyből 7 fő sikeres vizsgát tett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „Védelmi célú erdősávok –energiaerdők telepítője, fenntartója” képzési program megvalósítása

2014. február 24. – 2014. április 8.

 

A képzés célja, hogy a követelményeket eredményesen teljesítő résztvevő képes legyen többek között a megnövekvő erdőtelepítési programokban való munkavégzésre, új speciális erdősáv (szélvédő, vadvédő, tájesztétikai, környezetvédelmi) rendszerek létesítésére, városok, falvak, utak fásítására, gondozására. Feladata lehet továbbá meglévő és létesítendő fásítások ápolása, gondozása, nevelése, védelme, az utak melletti hófogó sávok, foltok telepítésére, gondozására, energiaerdő telepítésére, gondozására, hasznosítására.

2014. február 24-én, 12 fővel indult a program. 2014. április 9-én minden résztvevő sikeres záróvizsgát tett, így átvehették a program elvégzését igazoló tanúsítványt.

 

 

 

 

 

 

 

A „Digitális írástudás” képzési program megvalósítása

I. csoport 2014. április 17 - 2014. április 25

II. csoport 2014. augusztus 1. - 2014. augusztus 8.

A képzési program elsődleges célja, hogy a résztvevő a program során tanulja meg használni a személyi számítógépet és képes legyen eligazodni a fájlkezelés alapvető műveletei között, valamint készségszinten sajátítsa el az internet-használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat. Tanulja meg a világhálón való navigálást és információkeresési technikákat, illetve az elektronikus levelezőrendszerek (e-mail) használatát, ismerje meg az egyes üzenetfajtákat és legyen tisztában az e-mail-használattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal is.

Az első csoport 2014. április 17-én kezdte meg kompetenciáinak fejlesztését. A 15 résztvevő résztvevője 2014. április 25-én sikeres záróvizsgát tett. 2014. augusztus 1-jén ugyanilyen résztvevői létszámmal a második csoport kezdte meg a tanfolyamot, melynek végén mindenki sikeres vizsgát tett. Kiemelendő, hogy mindkét program, valamint a két szakmai képzés résztvevői között történt „átjárás”, vagyis a „Betanított karbantartó munkás” programot sikeresen elvégző hét támogatott, valamint a „Védelmi célú erdősávok –energiaerdők telepítője, fenntartója” program tizenkét résztvevője kapcsolódott a Digitális Írástudás képzésekbe, használva ez által a szakmai és informatikai ismeretszerzés lehetőségeit.

 

 

 

 

 

 

 

„Betanított konyhai kisegítő” képzési program megvalósulása

 

2014.október 16. – 2014. december 3.

 

A képzési program elsődleges célja, hogy a résztvevők váljanak képessé a konyhai gépek, felszerelések szakszerű kezelésére, tisztítására, valamint a konyha takarítására, de a program az alapanyagok előkészítésre való felkészítés, illetve a tálalás alapvető szabályainak megismertetését is tartalmazza. A képzés elvégzését követően így a résztvevő – megfelelő szakmai irányítás mellett – képes lesz a konyhai előkészítés feladatainak ellátására a munkavédelmi, tűzvédelmi szempontok figyelembe vételével.

A képzési programot 2014. október 16-án 20 fő kezdte meg, 2015. december 3-án pedig mindenki sikeres vizsgát tett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hulladékválogató és feldolgozó” képzési program megvalósulása

 

2014.október.15 – 2014.december 03.

 

A Betanított konyhai kisegítő képzéssel párhuzamosan valósult meg a Hulladékválogató és feldolgozó képzés 12 fő részvételével. A 8 nő és 4 férfi elméleti oktatása a Szegfű utca 7. szám alatti közösségi házban (Csillagpont), míg a gyakorlati oktatás Turán valósult meg. 2014. december 3-án a képzés minden résztvevője sikeres vizsgát tett, aminek eredményeként OKJ bizonyítványt vehettek át.

 

 

 

 

 

 

A Hulladékválogató és feldolgozó alapvető feladata az anyagában kevert, valamint az ipari feldolgozásnak nem megfelelő idegen anyagokkal kevert hulladékok szétválogatása. A válogatási feladat végezhető gépi vagy kézi úton, vagy a két mód együttes alkalmazásával. A válogatás célja, hogy homogén, ipari felhasználásra alkalmas hulladék keletkezzen a válogatás után. A válogatott hulladékok ezt követően feldolgozásra kerülnek, melynek célja a felhasználókhoz történő hulladék-továbbítás előkészítése, egységrakomány képzése, bálázása.A szakkepesites.hu tartalma

 

 

 

  

 

»
Sportnap - 2015.03.28.

2015. március 28-i Sportnapunk sikerességét tükrözi, hogy közel 120 fő vett részt a rendezvényen. A város lakói nevezhettek futball-, lengőteke-, valamint különböző ügyességi versenyekre. Ezen kívül lehetőség volt még pingpongozásra, valamint a projektünk keretében beszerzett BMX- és gyermekkerékpárok használatára is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportnapunkkal párhuzamosan a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kollégái látásvizsgálatot tartottak felnőttek részére, valamint melanoma kontroll vizsgálatot. A napot eredményhirdetéssel, a nyertesek számára a díjak kiosztásával, valamint közös vacsorával zártuk.

»
Március 15-i készülődés - 2015.03.15.

Március 15-i készülődés a Teaházban

 

A Nemzeti Ünnepünket megelőző klubfoglalkozások alkalmával a szabadságharc eseményeit, illetve annak jelképeit járták körül a klubfoglalkozások résztvevői.

 

Elsőként, 2015. március 10-én a Játszóház klubtagjai felelevenítették 1848/49 történéseit a klubvezető közreműködésével. Szükségük volt ehhez történelmi előtanulmányaikra és általános ismereteikre is, hiszen sorra vették a helyszíneket és a híres történelmi személyeket egyaránt. A klubfoglalkozás második részében egyszerű technikát alkalmazva nemzeti színű zászlót készítettek.

 

A fehér lap tetejére piros papírcsíkot ragasztottak, ugyan olyan széles fehér felületet kihagytak, majd zöld csíkot ragasztottak a zászló aljaként. Ezek után már csak a hurkapálcát rögzítettek a szélére. Az alkotások egy része a Teaház ablakaira és az ajtókra került dekorációként, a kreppapírból készített, hajtogatott nemzetiszínű szalagokkal együtt.

 

 

 

 

 

2015. március 12 -én a szabadságharc másik jelképét, kokárdát alkotott mindenki a Csináld Magad Klubban. Technikaként egyszerű húzott szalagöltést alkalmaztak a nemzeti színű szalagon. A résztvevők közül mindenki el tudta készíteni a kitűzőt, amit biztosítótűvel rögzítettek ruhájukon. Az alkotási folyamat közben a klubvezető a kokárdáról, mint jelképről és annak helyes viseléséről beszélgetett a résztvevőkkel.

  

»
Farsang - 2015.02.15.

Bújjunk „egyMÁS” bőrébe! - Farsangi témahét a Teaházban

Vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör és megkezdődött a farsangi időszak. A Teaház 2015. február 9. és 2015. február 13. között Bújjunk „egyMÁS” bőrébe elnevezésű farsangi programsorozatot hirdetett.

 

A farsangi témahét első klubfoglalkozásán, a Mohácsi ördögök című népmondára épülő történetet halhatták a gyerekek a klubvezető tolmácsolásában, majd lényeges elemeiben fel is dolgozták azt. A programon lehetőség volt nagyon egyszerű technika segítségével zajkeltő eszközök készítésére is. A Játszóház második felében a gyerekek elsőként képzeletük szerint, majd pedig a klubvezető vázlatait követve rajzolták le a történet főszereplőit, a busókat és osztották meg korábbi ismereteiket az Unesco által az Emberiség Szellemi Kulturális Örökségeként is elismert mohácsi Busójárásról.

 

 

2015. február 10-én a Teaház előadótermét díszítették a résztvevők a farsang hangulatához illően. Kartonpapírból különféle színű és alakú szemüvegeket készítettek, amit filctollal mintáztak, színeztek. Ezeket a terem berendezésein helyezték el a kreppapírokból hajtogatott szalagokkal együtt. Egy hosszú szalagra szemüvegeket, lufikat és szerpentint kötöztek, amit aztán az ajtók fölé függesztettek.

 

 

 

 

2015. február 11-én, a témahét Gasztro Klubjában nem is készülhetett más, mint farsangi fánk. Az idő szűke miatt olyan receptre esett a választás, ami nem igényelte a tészta kelesztését. A klubvezető elsőként ismertette a résztvevőkkel az alapanyagokat és annak kimérését. A klubtagok is kivehették részüket a munkából, hiszen a gyerekek nem csak szemlélték a folyamatot, hanem ők maguk öntötték, kanalazták és szórták a hozzávalókat a tésztához. Miután megsültek a fánkok, a résztvevők jóízűen fogyasztották el az ételt.

Csütörtökön a pénteki Nemzetek Farsangjára készültek a résztvevők. Saját és a klubvezető ötletei alapján jelmezeket és azok kellékeit készítették el. Fontos szempont volt, hogy az eredeti kiírásnak megfelelő alkotások és kompozíciók is szülessenek. Így volt, aki afroamerikai kisfiúnak készített maszkot barna kartonból és fonalból, volt, aki magyar huszárnak ragasztott csákót, míg például a lányok színes brazil szoknyát és nyakdíszt is készítettek. Az ötletelő és alkotó folyamat kellemes hangulatban telt. A gyerekek folyamatosan próbálgatták a jelmezeket, segítettek a lassabban haladóknak és a tanácstalanoknak. Az alkotási folyamat közben a klubvezető felhívta a figyelmet a nemzetek jellegzetességeire, mind viselet, mind szokások tekintetében.

 

 

 

 

 

 

 

A Bújjunk „egyMÁS” bőrébe programsorozat zárásaként, 13-án (pénteken) a Nemzetek Farsangja került megrendezésre.

A gyermekeknek és kísérőiknek 2 sarok lett kialakítva. Egy, ahol társasjátékozni lehetett, illetve egy kreatív, ahol álarcot és szemüveget készíthettek Palkovits Péterné segítségével kartonlapból kivágva, ízlésük és fantáziájuk szerint dekorálva. A jelmezben érkezők zsűri előtt méretették meg viseletüket.

A zsűrit Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Lovászné Török Magdolna képviselő, Mezei Zsoltné óvónő, Szakaliné Hesz Katalin óvónő, valamint Palkovits Péterné nyugdíjazott óvónő alkotta.

 

 

 

 

 

Az óvodás és iskolás, jelmezt viselő gyermekek közül 3-3 díjazott és 1-1 különdíjazott került kihirdetésre, valamint az álarcosok közül szintén 1-1-gyermek. Az eredményhirdetés után Mezei Zsoltné óvónő arcfestéssel várta a gyermekeket, míg a többiek farsangi zenére táncolhattak.

        

»
Új lehetőségeket biztosít az IT Klub!

2014. november óta számos új elemmel bővül az IT Klub, melyre minden hétköznap 14 órától továbbra is szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt!

Kezdőknek és haladóknak egyaránt lehetőséget biztosítunk:

 • Elsajátítani a számítógép kezelés alapjait, és a már elsajátított ismereteket gyakorolni, a megszerzett tudást bővíteni.
 • Megismerni a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat.
 • Felfedezni és alkalmazni az online kommunikációs és elektronikus levelezés eszközeit.
 • Megismerni az önéletrajzírásra elméletét és gyakorlatát.
 • Elsajátítani a tudatos és elővigyázatos internethasználat szabályait.

 

Munkatársaink örömmel tapasztalják, hogy a fiatal korosztályon túl az utóbbi időben egyre több felnőtt is érdeklődést mutat a szolgáltatás felé, sok esetben konkrét kérdéssel, igénnyel.

„Miért szeretek én idejárni? A jó hangulat, és a kedvesség vonzza az embereket, így engem is. Itt csodálatos a légkör, az ember felszabadultnak érezheti magát. Az IT Klub vezetője mindig kedvesen fogad, és könnyedén össze tudjuk egyeztetni az időpontokat, amihez nagy segítség a rugalmassága. Jó oktató és azon van, hogy amit csak lehet, megtanítson. Mivel Kanadában élő kisfiammal az interneten keresztül tudom tartani a kapcsolatot ez nekem nagyon fontos. A Teaházban ott van apraja-nagyja. Gyertek ti is, hiszen minél többen vagyunk, annál jobb.„ (Királyné Kiss Ildikó)

 

»
Nyíltnap - 2014.12.20.

2014. december 20-án Nyíltnap került megrendezésre a Teaházban, melynek keretében két klubbal vártuk vendégeinket.

A Csináld Magad Klubban elsőként karácsonyi üdvözlőlapot készíthettek a programra látogatók, Ézsiásné Róka Mária klubvezető iránymutatásai alapján. A klubvezető által megálmodott üdvözlőlaphoz csupán karton- és színes papírra, valamint dekorációs szalagokra volt szükség. Először ki kellett vágni megfelelő méretűre a kartonpapírt, képeslap formára kellett hajtogatni.

A már adott mintákkal, vagy esetleges további ötletekkel, rajzokkal lehetett díszíteni. Végezetül pedig a klubtagok egy szalagot tűztek a kartonra, amely tovább csinosította az elkészült alkotásokat.

A kreációk elkészítése egyaránt igénybe vette a programon résztvevők vizuális készségét és kreativitását. Az ötletes, saját kézzel készített képeslapnál nincs szívet melengetőbb üdvözlet a távoli rokonoktól, barátoktól, ráadásul a gyerekeket is nyugodtan bevonhatjuk az elkészítésbe.

A második foglalkozáson izgalmas játékkal vártuk az érdeklődőket, úgynevezett „madzaglabirintus bulit” tartottunk.

A Csillagház előadótermében, zsinegből állítottuk elő a labirintust. A gyerekek feladata a madzagból készített útvesztőn történő átkelés volt, amelyet nehezített az a szabály, hogy átkelés közben nem volt szabad a testüknek a madzaghoz érni. Kitörő lelkesedéssel fogadták már a labirintus látványát is. Egy gyermek nem csupán egyszer vágott neki a madzagból készült pályának, még kifáradva is újra és újra nekiveselkedtek.

Munkatársaink tapasztalata az volt, hogy a gyerekek nagyon kedvelték a foglalkozást. Imádtak átmászni a zsinegek közötti, minél szűkebbre hagyott helyeken. A játék fejlesztette a szem- és kéz koordinációt.

A labirintusban való mozgás során a szükséges mozgástípusok mindegyikét alkalmazták a gyerekek. Ezek a mozgástípusok a következőek: kúszás, mászás, gurulás, törzshajlítás, nyújtózkodás. A feladat növelte a gyerekek egyensúlyérzékét és állóképességét.

A Nyíltnap célja többek közt az volt, hogy lehetőséget teremtsük mindazok számára is betekintést nyerni a Teaház életébe és programjaiba, akiknek eddig nem volt lehetőségük.

»
TÁMOP-5.3.6/B-13/1 kiemelt projekt nyitókonferencia - Budapest 2014.12.02.

2014. december 2-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében megrendezésre került Budapesten a TÁMOP-5.3.6/B-13/1 kiemelt projekt nyitókonferenciája, amely a Komplex telep-programok és az Elnéptelenedő falvak projektek eddigi tapasztalatait felhasználva kívánt segítséget nyújtani a jövőbeni végrehajtók számára. A bemutatott jó gyakorlatok sorát bővítette a jászfényszarui „Utánunk a közösség - Komplex telep-program Fényszarun” című projekt is, melyről Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Kocsis Péter Csaba projektmenedzser beszélt a meghívott vendégeknek. Külön örömünkre szolgált, hogy a rendezvény előtt a minisztérium részéről megkeresés érkezett, mely szerint lehetőséget kívántak biztosítani a konferencia során tehetséges roma fiatalok bemutatkozására is. Székely Márk, 6.a osztályos tanulóra esett a választás, hogy képviselje településünket, aki eddigi sikereihez méltóan produkált a rendezvényen is, elnyerve a vendégek elismerését.

 

https://www.facebook.com/video.php?v=1541215356125453&pnref=story

 

»
Játszóház – karácsonyfadíszek készítése az Adventi vásárba - 2014.11.28

November hónap utolsó Játszóházában már Advent első vasárnapjára készültek a gyerekek.

A november 25-i klubfoglalkozás sikere után ma szintén gipsz karácsonyfadíszeket festettek a résztvevők, de immár nem saját részre. A november 29-i, ünnepi Adventi gyertyagyújtásra készültek az alkotások, amikor is az ünnepi szentmise után a helyi gasztronómiai és kézműves termékek bemutatatása mellett becsomagolva, Teaház felirattal ellátva elajándékozhattuk őket.

A gyerekeknek tetszett az elképzelés, komolyan vették a feladatot, ami a munkájukon is meglátszott. Körülbelül ugyan annyi idő alatt, dupla annyi szépen kidolgozott, esztétikus alkotás született, mint az előző klubfoglalkozás alkalmával. Advent a felkészülés, a hangolódás időszaka, ennek megfelelően a foglalkozáson a „Jobb adni, mint kapni” elvről és a családi szokásokról, Advent jelentőségéről beszélgettek a résztvevők.

»
IT KLUB - TEAHÁZ

»
Halloweeni programok - 2014.10.30.

A 2014. október 27. és 2014. október 31. között megvalósuló valamennyi klubfoglalkozás a közelgő Halloween ünnep köré szerveződött. A programok eredményességét fokozta, hogy az általános iskolában ez az őszi szünet hete volt, így délelőtt és délután is zajlottak programokat a Teaházban, valamint a Csillagpontban egyaránt. Október 27-én (hétfőn) üvegmécsest készíthettek a gyerekek.

Alapanyagként befőttesüveget használtak, azt vékonyan különböző színűre festették: narancssárgára, kékre, pirosra. A töklámpáshoz hasonló szemet, szájat, orrot festettek a mécses tartóra, majd rafiával és fekete madzaggal díszítették az üveg száját. Végül mindenki kapott egy teamécsest, amit az alkotásába tett. A vékony festékrétegnek köszönhetően a fény hangulatosan pislogott a mécses tartóban.

Az őszi szünetet és a Halloweent megelőző készülődés leginkább várt klubfoglalkozására, több mint 40 gyermek és kísérője érkezett a Teaházba. A helyi Cigányzenész emlékű mögött elterülő ültetvényen megtermelt tökökből alkottak a gyerekek. Az asztalokat körbeülve és a klubvezető utasításait követve elsőként 3 részre vágták a zöldségeket. Az alsó részt kanállal kikaparták és a legkülönfélébb formájú szemeket, orrot és szájat vájtak a tökökre. A középsőrészre nem volt szükség, a töklámpás fedelét pedig a harmadik rész adta ki. Végeredményként igazán egyedi, mókás és ijesztő lámpásokat vihettek haza a klubtagok.

»
Együtt az új óvodáért - 2014.10.07.

Az immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő programon ismét a két tagóvoda gyermekei és szülei látogattak el egy közös klubfoglalkozásra.

 Az óvónők a foglalkozás elején a Kisvakond című diafilmet vetítettek a gyermekeknek, majd a film végén mindenki elmondhatta, hogy melyik a kedvenc állata, s azt is, hogy otthon van-e sajátja.

 

Az állatok világnapja alkalmából, melyet 2014. október 4-én ünneplünk, a gyerekek állatos mondókákkal, versekkel, dalokkal ismerkedtek meg, majd közös barkácsolásra is sor került, ahol különböző állatokat vágtak ki kartonból szüleik segítségével. A barkácsolás végeztével a konyhában meleg tea és vajas kenyér várta a résztvevőket friss almával.

»
Sportnap - 2014.09.27.

A Szent József téri Szabadidőparkban megrendezett programelem - az elmúlt alkalmakhoz hasonlóan - ismét izgalmas versenyszámokkal várta a sportolni vágyókat.

10 órától egész délelőtt focibajnokság zajlott, négy 5+1 fős csapat mérte össze tudását, felnőtt és ifjúsági korcsoportban egyaránt.

Nagy sikert aratott a gyerekek körében a kerékpár ügyességi verseny. Itt bójákból felállított pályán kellett kerékpárral végig haladni a lehető legrövidebb idő alatt úgy, hogy egy bója se boruljon fel.

Harmadik lehetőségként ping pong versenyre jelentkezhettek az érdeklődők. Ennek a sportnak előnye, hogy segít levezetni az indulatokat és oldja a stresszt. Kicsik és nagyobbak egyaránt remekül érezték magukat. A továbbiakban a résztvevők megismerkedtek a Kovács módszerrel, ami lufival végezhető speciális mozgásprogram. 

Az eredményhirdetés közösen zajlott, versenyszámonként az első három helyezett részesült tárgynyereményben, de senki nem távozott üres kézzel. Ebéddel zárult a program, a nap folyamán üstben készült lecsós tarhonyát fogyasztották el a résztvevők.

 

Az egészséges életmódhoz nem csupán a sport és a helyes étkezés járul hozzá, hanem a prevenció is. Ezt az elvet követve a versenyszámokkal párhuzamosan a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülte melanoma szűrővizsgálatot tartott.

 

»
Családi nap - 2014.08.30.

A negyedik Családi nap keretein belül az előző programon anyagszükség hiányában kimaradt tó körüli korlát befejezését hajtották végre a résztvevők. A nap fő programja azonban nem ez volt.

A festés mellett a résztvevőknek előzetes igényfelmérés alapján növényeket biz

 

tosítottunk, melyek elültetését közösen, csapatokban végeztük a családoknál. A különböző növények között volt futónövény, fa, tuja is, melyek elültetéséhez a családok biztosították a szükséges szerszámokat.

 

A nagyobb gyerekek, felnőttek kiásták a növény helyét, a kisebb gyerekek pedig megöntözték azokat. A rendezvény egy közös ebéddel zárult.

»
Bojt - Tapasztalatszerző kirándulás - 2014.08.09.

A "Jövőtervezők csapata" című klub keretein belül 2014.08.09-én Bojtra látogattunk a programba bevont személyekkel. Kirándulásunk célja az volt, hogy megtekintsük a településen létrehozott mintagazdaságot és jó tapasztalatokat gyűjtsünk a látottakból.

A község polgármestere, Vass Mária kalauzolásával szemügyre vehettük az ott megvalósuló Start munkaprogram keretein belül kialakított állatgazdaságot, a termesztett növényeket a gyógynövény kertészettel együtt, a helyiek otthonában létrehozott háztáji kiskerteket, valamint tésztakészítő és seprűkészítő üzemeket is. Látogatást tehettünk a szintén pályázati forrásból felújított tájházban, amely mindenki tetszését elnyerte hangulatos arculatával. A kirándulás célja volt, hogy tapasztalatokat szerezzenek a résztvevők az ott látott mintagazdaságból. Az állatgazdaság, a növénytermesztés megtekintésével, az önellátással kapcsolatban olyan ismeretekre tehettek szert a kirándulás résztvevői, melyet akár városunkban is hasznosítani tudnak.

»
Családi nap - 2014.06.28.

A harmadik Családi nap alkalmával a Szent József téri Szabadidőparkban található tó körüli korlátot festettük le a családok segítségével.

A program 10 órakor kezdődött, ahol a klubvezető segítségével, irányításával kiosztásra kerültek a szükséges felszerelések. Minden résztvevő gumikesztyűt, ecsetet, tejfölös pohárba festéket kapott. A rengeteg szorgos kéznek köszönhetően viszonylag gyorsan befejeződtek a munkálatok.

 

A gyerekek is kivették a részüket, volt, aki csiszolta a fakorlátot, más festett. A munka végeztével közös ebédre került sor, amit bográcsban készítettek el. A menü spagetti volt, a gyerekek legnagyobb örömére. 

»
Együtt az új óvodáért - 2014.04.15.

"Együtt az új óvodáért" című programelemünk harmadik alkalma Jászfényszaru város óvodapedagógusai közreműködésével valósult meg. Az óvónők bábelőadással kedveskedtek a gyerekek, akiknek később a közelgő Húsvét alkalmából lehetősége nyílt az ünnephez kapcsolódó nyuszi és tojásfigurák barkácsolására is.

https://www.youtube.com/watch?v=2hC4j8UN-7E

»
Családi nap - 2014.03.30

2014.03.30-án került megrendezésre második alkalommal a Családi nap című programelemünk. Ezúttal a helyi általános iskolába vezető, 5 legfőbb útvonal takarítását hajtottuk végre a programon résztvevő, közel 80 fő közreműködésével. A munkában résztvevőket szerény ebéddel vendégeltük meg, melyet a Teaház munkatársai készítettek számukra. Örömünkre szolgált, hogy nem csupán a Keleti városrész lakói vettek részt rendezvényünkön, hanem a település többi részén élők is bekapcsolódtak programunkba.

»
Ismerkedés a fotózással - 2014.01.29.

A Hely-történeti Klub keretein belül a város közössége történetének felkutatásán dolgozunk. A hagyományok, szokások gyűjtésének folytatásaként a résztvevőknek ez alkalommal lehetősége nyílt elsajátítani a fényképezés alapjait, hiszen a program végén szükségük lesz a klubtagoknak a fényképezőgép és a kamera használatának ismeretére, melyek segítségével egy audiovizuális kiállításanyagot készítenek majd az összegyűjtött emlékekből, történetekből.

»
Sportnap - 2014.01.25.

2014. január 25-én került megrendezésre a projekt keretein belül a Sportnap elnevezésű programelemünk.

Ez alkalommal a Sportnap fő motívuma a tánc volt. Annak szellemében töltöttük együtt a napot, hogy a tánc nem csak a testet, hanem a szellemet és a lelket is fitten tartja. Látogatóinkat elsőként Szabó-Fábián Kata mozgatta meg belly fit edzésével, majd ezt követően Tanczikó Beáta tartott zumba órát. Székely Bertalan, az egyik helyi tánccsoport vezetője egy közös „össztáncra” ösztönözte a résztvevőket, egy olyan koreográfia eltáncolásával, melyet maga alkotott meg kifejezetten a Teaház szervezésében megrendezésre kerülő Sportnap alkalmából. A 3-50 éves korig a résztvevők vidáman töltötték együtt a napot, a közös, élénkítő és örömteli mozgás, a tánc közösségformáló ereje tette sikeressé a programot. A nap végén mindenki kellemes fáradtsággal térhetett haza.

»
Játszóház - 2014.01.14.

A 2014.01.14-én megrendezésre került, Játszóház című programelemünk alkalmával, a résztvevő gyerekek drámás foglalkozáson vehettek részt.

Az rendezvényt Kovács Andrásné Életmű-díjas drámapedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja, illetve Németh László díjjal kitüntetett helyi pedagógus vezette. A pedagógiai gyakorlat különböző színterein és szintjein alkalmazott dramatikus pedagógiai eljárásokkal nagyon hamar felkeltette a gyermekek érdeklődését, akik követték utasításait és aktívan vettek részt a programon. A dráma fő célja a megértésbeli változás előidézése. Ennek okán építettünk be drámapedagógiát is beillesztettük programjaink sorozatába. Bízunk benne, hogy a megismertetett gyakorlatokkal sikerült előremozdítani az emberek közötti, mindennapi kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, egymás megértését.

Célunk volt, hogy a gyerekek ismerjék meg magukat, társaikat, környező világukat egy-egy gesztus, hanglejtés, az arckifejezés, a viselkedés tükrében. Testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően a legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan és tisztán fejezzék ki magukat.

 

 

 

 

»
Szarui Tálentum tehetségkutató és –gondozó program - 2013.12.23.

A Teaház zenei tehetségkutató programja 2013.12.23-án a helyi művészeti iskola népzene tagozatos diákjainak karácsonyi koncertjével egészült ki. A műsorszámok után interaktív zeneoktatáson is részt vehettek az érdeklődők. A programunk alkalmával sikeresen megvalósuló toborzó rendezvényeket követően, tavasztól zenei oktatás veszi kezdetét.

»
Karaoke verseny - 2013.12.23.

Napjaink egyik legnépszerűbb és legkedveltebb zenés szórakozása a Karaoke. Sokan nem tudják, de a Karaoke Japánból ered és már jó ideje hódít itt nálunk Magyarországon is. De minden Karaoke Klub más és más, minden helynek megvan a maga sajátossága így a Teaházban megrendezettnek is természetesen. Karaoke bulink alapja a fergeteges és laza hangulat volt. Azok a fiatalok, akik eddig nem mutathatták meg tehetségüket, most, megtehették azt. Nagy sikere volt a versenynek a résztvevők körében.

»
"Csángó" káposzta a Gasztro klubban - 2013.12.21.

Karácsonyhoz közeledvén a reformétkezés jegyében a Teaház munkatársai hagyományos
alapanyagokból új alkotást készítettek a mai Gasztro klubban. Nehéz lenne összeszámolni,
hogy hány ember nyalta meg a tíz ujját az elkészített étel után. A Teaház munkatársai ezzel a
recepttel kívánnak boldog karácsonyt mindenkinek.
 

„Csángó” káposzta

Az étel neve fantázianév, hiszen a csángók ezt a megnevezést csak akkor szokták használni,
ha hozzá nem értő látogatók érdeklődnek az étel neve felől. Ekkor szokott elhangozni, hogy
„Tőtike”, amit az egyszerű ember természetesen továbbra sem ismer. Ilyenkor szokott
elhangozni, hogy „hát, hogy is mondják, magik, olyan csángós káposzta”.Innen tehát a
névátvétel. A Gasztro klubban elkészített káposzta elsősorban a gyors elkészítést tartja szem
előtt, a hozzávalók azonban az egészséges(ebb) étkezés követelményeit is beépítik a receptbe.
A lejjebb olvasható recept így egy utánérzés, amely a családom, barátaim, és a Teaház
munkatársai között is sikert aratott. A hozzávalókon kívül szükséges hozzá egy csipetnyi
szeretet, jóindulat és tiszta lélek.

»
Karácsonyi asztaldísz készítés - 2013.12.21.

A Csináld Magad Klub keretein belül, 2013.12.21-én a Teaházba látogató érdeklődők karácsonyi asztali díszeket készítettek, ami elválaszthatatlan része az ünnepi készülődésnek. Karácsonyi dekorációk nélkül nem az igazi az ünnepre megterítette asztal. Az ünnepi kiegészítők készítésére érdemes energiát fektetni, amihez számos ötletes megoldást lehet alkalmazni.

»
Segítő ajándékozás - 2013.12.11.

A jászfényszarui színjátszók évek óta barátságot ápolnak Gát település színjátszóival, így az évek alatt egyre közelebb került egymáshoz a két település. 2013. augusztus 20-án a két település testvérvárosi megállapodást írt alá, mellyel az együttműködés már túlmutat a kulturális jellegű kapcsolaton.

A közel 3400 fős Gát jórészt magyarlakta, a lakosság 85-90 %-a magyar anyanyelvű. A faluban élők nem élnek fényűző életet, a gyerekek részére pedig a legkisebb ajándék is nagy ajándéknak számít. Ebből a tényből kiindulva, a testvérvárosi kapcsolatot így is erősítve, a város vezetésének kezdeményezésére még. 2013-ban elindítottuk azt a játékgyűjtést a gáti óvoda számára, amely során az adományozásban nem csak a felnőttek lelték örömüket, hanem a gyerekek is szívesen váltak meg egy-egy kedves játékuktól azért, hogy örömet szerezhessenek kis testvérvárosi barátaiknak.

A gyűjtés koordinációját a TÁMOP-5.3.6. „Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun” című program keretein belül létrehozott Teaház dolgozói végezték és közreműködtek a helyi általános iskola pedagógusai is. Az akcióban a település lakosai hovatartozás nélkül, együtt, közös gondolkodással, jó szívvel segítettek, hiszen a gyerekek öröme minden bajt és bánatot felülír. Jászfényszaru lakosai egyetlen nap alatt, példaértékű összefogással, önzetlen segítségnyújtó készségükről tanúbizonyságot téve, 9 nagy doboznyi játékot gyűjtöttek össze december 11-én. A kollégák által kiszállított játékok fogadtatása örömteli volt, jól eső érzéssel adtuk át az adományt.

»
Szakmai műhelybeszélgetés a telep-programok tapasztalatairól - 2013.11.28

2013.11.28-án, az Autonómia Alapítvány Jászfényszaru Város Önkormányzatával közösen szakmai műhelybeszélgetést szervezett a telep-programok kapcsán felmerült tapasztalatokról. A műhely házigazdája az”Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun” című projektet lebonyolító Jászfényszaru Város Önkormányzata volt. A megjelenteket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony köszöntötte. A rendezvényen Jászfényszaru Város Önkormányzata és az Autonómia Alapítvány mellett még többek között képviseltette magát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Országos Roma Önkormányzat, a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület, a Városkutatás Kft., illetve Szolnok, Veszprém, Pécs, Baks, és Gyulaj Önkormányzata is.

Összefoglaló >

 

»
Önálló Facebook oldal - 2013.11.25.

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 azonosító számú, „Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun” elnevezésű projekt 2013. november 25-től önálló facebook profillal rendelkezik, Teaház Jászfényszaru néven.

A továbbiakban itt is részletesen tájékozódhatnak a programról.

Az oldal elérhetősége: https://www.facebook.com/teahaz.jaszfenyszaru?fref=ts

»
A Teaház programjai a Facebook-on - 2013.09.24.

Ezúton tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 azonosító számú, „Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun” elnevezésű projekttel kapcsolatos információk 2013. szeptember 24-től már Jászfényszaru város facebook oldalán is elérhetőek, ahol nyomon követhetik a Teaház programjait, eseményeit.

Az oldal elérhetősége: https://www.facebook.com/Jaszfenyszaru?fref=ts

»
Projekt indítás - 2013.07.01.

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2013.07.01-jén megkezdte a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 azonosító számú, „Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun” elnevezésű projekt megvalósítását.

A program a város Alvég elnevezésű részének humánerőforrás fejlesztését tűzte ki célul, amely bizonyos szolgáltatásokkal a szegregátum területén valósul meg, míg mások a település minden lakója számára elérhetővé válnak.

A korábban szintén pályázati forrásból felújított Szent József téri Szabadidőparkban található Közösségi házban működik a Csillag Szolgáltató Pont, mely a célcsoport számára biztosít alapvető szolgáltatásokat, mint higiénés szolgáltatás, szociális munkások jelenléte. A Szolgáltató Pont mellett kialakításra került az ún. Teaház (Csillagház) is, mely az előzetesen felmért igények alapján készült el és Jászfényszaru minden lakója számára biztosít szolgáltatásokat. A program komplex fejlesztési célkitűzéseit a két épület együttesen biztosítja.

A projektről és a Teaház programjairól folyamatos tájékoztatást adunk majd.

A továbbiakban jelen oldalon tájékozódhatnak: http://www.jaszfenyszaru.hu

»
Tájékoztató a programról

A közösség erejével a fizikai és lelki egészségért

 

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2010 óta tervezi, hogy a Keleti településrész fejlesztése úgy történjen meg, hogy a város egyéb részeivel kiegyensúlyozott fejlődés alakuljon ki. Ennek érdekében pályázik folyamatosan a város és épült a párját ritkító szabadidő park is. A fejlesztés újabb állomása, hogy az itt élők számára olyan szolgáltatásokat, programokat szervezzünk, amelyek segítik a munkavállalást, a gyerekek oktatását, a felszabaduló idő hasznos eltöltését. A településrész épül és szépül tovább, hiszen a jelenlegi pályázaton belül kialakítunk a Tompa Mihály utca 7. szám alatt egy olyan közösségi házat, amely számos programnak ad otthont. Itt kerülnek megtartásra azok a képzések, amelyek a későbbiekben segíthetik az elhelyezkedést. Sok olyan program kerül megvalósításra, amely a család minden tagjának szól, gyerekektől nagyszülőkig. Biztosak vagyunk benne, hogy a programok sikeresek lesznek és szívesen, aktívan vesz részt rajtuk a város minden lakója. Ezt a programot és a központi intézményét Teaháznak nevezzük el.

 

A Teaház mellett a Szent József Szabadidőparkban kialakított közösségi házban tovább bővítjük a szolgáltatásokat (kihelyezett védőnői szolgáltatás, szűrőprogramok, tanácsadás, segítségnyújtás).

 

A következőkben röviden összefoglaljuk az egyes programokat, amelyről a későbbiekben részletes tájékoztatást biztosítunk a helyi újságban, illetve a város facebook oldalán és honlapján is.

 

A Teaházban megrendezésre kerülő programelemek:

 

 1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés érdekében kitűzött programok:
 • Hely-történet Klub: A településen elindult fejlesztések során a helytörténeti kutatások nem tárták még fel teljes körűen a helyi hagyományokat. A programelemmel ezt a hiányt kívánjuk pótolni. A város közössége történetének felkutatása a klub célja. A múltunk kutatása, a személyes emlékek felelevenítése feltárja az értéket jelentő hagyományainkat, a kultúrák értékeit és kapcsolódási pontjait. A közös tudás egymás megismeréséhez és megbecsüléséhez visz közelebb. A gyűjtés alapját képezi majd egy kiállításanyagnak, valamint bizonyos tudástartalmak beépülhetnek a helyi tantervbe. A gyűjtőmunka eredményeként könyv kiadását tervezzük (Oral History kötet), amely oktatási segédanyagként is szolgálhat.
 • Jászfényszarui Tálentum tehetségkutató és -gondozó program: A program keretén belül a helyi zenészek közreműködésével történik a tehetségkutatás és tehetséggondozás. A helyi muzsikusok közreműködhetnek a fiatalok oktatásában. Ezzel létrejön a fiatalok és az idősebbek közötti tapasztalatátadás, a generációk együttműködése. A művészeti iskolában jelenleg már folyó művészeti oktatás újabb szegmenssel bővülhet. A zenei oktatás során a résztvevők egymást megismerve és megértve munkálkodhatnak együtt a közös zenélések folyamán. Az együttzenélés újabb aktív közösséget hoz létre –feloldva a meglévő korlátokat. A programban résztvevő, de nem zenei területen tehetséges fiatalokat is megfelelő helyre irányítjuk.
 • Filmklub: A filmklub keretében a klubtagok saját életüket is megjelenítik, akár személyes közreműködésükkel. Közös vetítések is sor kerül, melyek után a filmekről beszélgetnek a résztvevők. Pozitív életpéldák bemutatásán keresztül is motiválni kívánjuk a fiatalságot.
 • Családi napok: A program alapvetően a családi aktivitásra épül. Az otthon szépítése, a közterületek tisztaságának biztosítása, a lakások állagának megóvása és hasonló tevékenységek szerepelnek közösségi munkában. A program eredményeként a „mintacsalád”, a „mintaház”, a „mintaszülő” vagy a „mintagyermek” státusz is kialakulhat.
 • Gyermekfelügyelet: A Teaház a szülők képzési elfoglaltsága idején „gyermekházként” működik, ahol a gyermekek játszó, fejlesztő, tehetséggondozó és nevelő közösségi foglalkozásokon vehetnek részt.
 • Játszóház: Az egész város iskoláskorú gyermekei számára játszóház lesz elérhető a Teaházban, ahol szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítunk 2 órás foglalkozások keretében. Lesznek többek között társasjátékok, kézműves foglalkozások és beszélgető körök, olyan tevékenységek, amelyek a gyerekek „játszva fejlődését” biztosítják.
 • Sport- és szabadidős tevékenységek: A Szent József Szabadidő Park nyújtotta lehetőségeket felhasználva olyan sport- és szabadidős tevékenységek kerülnek megszervezésre, melyek a település egésze számára kínálnak programokat. Különböző sporteszközök használatát is lehetővé tesszük majd.
 • Közösségépítés II (a) Közbeszéd és egyéni felelősség: Kommunikációs szakemberek bevonásával tervezzük a közéleti szereplésre való felkészítést a helyi demokrácia erősítése érdekében. Egymás véleményét meghallgatva beszéljük meg, hogy szerintük hogyan helyes reagálni a különböző megnyilvánulásokra –a békés egymás mellett élés nem viseli el a provokációt.
  • Közösségépítés II (b) Jövőtervezők csapata: Közösségi tervezés során jövőbeni és párhuzamos forrásbevonási lehetőségek felkutatása és programtervezés zajlik a város aktív képviselőinek bevonásával. A jövőbeni projektek előkészítő fázisának végrehajtását, javaslattételt várunk a csoport működésétől. A programmal szeretnénk elérni, hogy a település lakói által fontosnak tartott problémák, fejlesztési ötletek kinyilvánításra kerülhessenek.
   Az előkészítés után releváns programötleteket dolgoznak ki és pályázatra kész állapotban, forrásallokáció megjelölésével a Képviselő-testület elé terjesztik azokat.

 

 1. Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása:
 • Közösségépítés I. Együtt az új óvodáért: Az új óvoda építése a településen már régi igény.
  Az elkészült terveket bemutatjuk az érintetteknek és az érdeklődőknek.
 • Nyelvtanulás nyáron: Nyelvi képzés iskoláskorúaknak a nyári szünet idején magyar nyelven és idegen nyelven egyaránt. Egy beszédközpontú, alternatív nyelvoktatási módszert használunk, amely humoros és játékos történetek alkotásán alapszik, hasznosítva a modern nyelvkutatás vívmányait. Elsajátíthatják azt a készséget, mellyel a meglévő tudásukat és szókincsüket megtanulják széleskörűen igénybe venni és használni.
 • Közös dolgunk a gyermek - Koragyermekkori szűrési program: 0-3 éves korú gyermekek szűrését jelenti. Célja a sikeres óvodakezdés megvalósulása, hogy gyermekeink személyre szabott fejlesztése már az óvodában megkezdődhessen. A program alapvetése kapcsolódik a Biztos Kezdet Program irányelvéhez, amely szerint a gyermekek alapvető joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak fejlődésükhöz, képességeik, készségeik kibontakoztatásához, családban történő nevelkedésükhöz. Fontos, hogy egy esetleges problémát időben felismerjenek és megfelelő segítséggel kezelhető legyen. A program során arra a tudásra is szeretnénk megtanítani a szülőket, amelyekkel otthon ők is segíthetik gyermekeik fejlesztését. Tanácsadás lesz, ahol a szülők felkészítése zajlik a gyermekkel való otthoni fejlesztésekre, illetve otthon is átadható gyakorlatok tanítása történik.

 

 1. Egészségügyi szolgáltatások elérésnek javítása:
 • Életmód napok I. (0-18 évesek szűrése): A következő szűrővizsgálatok valósulnak meg:

        *mentálhigiénés szűrővizsgálat,

        *”Figyelek magamra” című szűrővizsgálat,

        *melanoma szűrés,

        *ajak-és szájüregi szűrővizsgálat.

 • Életmód napok II. (19-45 évesek szűrése): Szűrővizsgálatok lebonyolítását végezzük el, melyek a következőek:

        * mentálhigiénés szűrővizsgálat,

        *”Figyelek magamra” című szűrővizsgálat,

        *melanoma szűrés,

        *ajak-és szájüregi szűrővizsgálat.

 • Te, a házban – művészeti csoport: A szegregátum területén élők körében már régi igény a roma autentikus táncok, illetve a magyar néptánc újraélesztése. A program keretein belül mindkettő elsajátítására lehetősége nyílik majd a résztvevőknek, esetlegesen ötvözhetik is a táncokat. A csoport tevékenysége a további felmerülő igények alapján kiegészülhet akár a színjátszás, drámajáték, illetve a verstanulás és a szavalás gyakorlásával is.
 • Gasztro Klub: Az egészséges életmódra és főzésre (akár diétás ételek elkészítésére), a család takarékos élelmezésére tanítják a résztvevőket. Bekapcsolódnak a Főzz Finomat Fillérekből mozgalomba és megtanulnak egyszerű alapanyagokból saját receptet alkotni. A klubba azért is várjuk a jelentkezőket, hogy megmutassák, milyen saját praktikáik vannak, amelyet másoknak is szükséges átadni, mi mennyibe kerül és mennyit ér.
 • Csináld Magad Klub: A varrás, kézműves technikák elsajátítása a foglalkozás célja. Újrahasznosított anyagok felhasználására tanítják meg a nőket és rajtuk keresztül a családokat.
 • 3N_No drog! No smoke! No alkohol! (NEM a kábítószerre, a cigarettára, az alkoholra!): A program folyamatosan biztosítja a település lakói, főként a veszélyeztetett fiatal korosztály számára a káros szenvedélybetegségekhez kapcsolódó pontos ismeretek átadását és a segítségnyújtást.

 

 1. Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés:
 • Digitális írástudás képzés
 • Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója
 • Közlekedési kompetenciák fejlesztése – betanított térkőburkoló
 • Betanított karbantartó munkás
 • Betanított konyhai kisegítő
 • Hulladékválogató, –feldolgozó képzés
 • Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek tréning: Foglalkoztatási lehetőségek feltárása és a sikeres munkavállalás elősegítése folyik.
 • Vállalkozó Akadémia – helyi vállalkozóknak: Egyéni vállalkozások létrehozásának elősegítése a cél, illetve az, hogy a résztvevők az elsődleges munkaerőpiacon is meg tudjanak jelenni. Rendszeres találkozásokat szervezünk majd a potenciális foglalkoztatókkal, így a munkavállalók valós képet kaphatnak a munkaerő piaci elvárásokról.

 

 1. Foglalkoztatás elősegítése:
 • Internet hozzáférés (IT Klub): Naponta minimum 4 órában áll majd rendelkezésre ez a település egésze számára nyitott lehetőség. Hozzásegítjük a munkavállalókat a munkalehetőségek kereséséhez, a széleskörű informálódás lehetőségéhez.
 • Álláskereső klub - tájékoztatás, tanácsadás: Többek között ingyenes telefonálási lehetőséggel, hirdetőújságokkal, állásközvetítéssel, állásinformációkkal és önéletrajzok nyomtatásával járulunk hozzá a sikeres álláskereséséhez. Az elhelyezkedés után pedig utógondozásban részesítjük a munkavállalókat.
 • Újra dolgozom! – fórum: Munkaadók és munkavállalók tapasztalatcseréje 4 alkalommal. Elvárásokról, munkahelyi szabályokról, illemszabályokról, munka etikettről és szükséges készségekről beszélgetnek; megismerik egymás igényeit.

 

Programjainkra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!