Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru


Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
Hivatalos név: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1. 
Postacím: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1. 
Telefonszám:
Művelődési Ház: 06-57/422-137
Könyvtár: 06-57/422-265
Faxszám:
Könyvtár: 06-57/422-265

Elektronikus levélcím:
Művelődési Ház: muvhaz@jaszfenyszaru.hu
Könyvtár: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
A könyvtár URL címe: www.jaszfenykonyvtar.hu
A Művelődési Ház URL címe: www.jaszfenymuvhaz.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: -
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: -
Az ügyfélfogadás rendje:
A Művelődési Ház nyitvatartási ideje:
Hétfőn 8-21 óráig
Keddtől péntekig  8-20 óráig
Hétvégén rendezvénytől függően.  

A Könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfő: szünnap
Kedd: 8:30-16:30
Szerda: 8:30-16:30
Csütörtök: 8:30-16:30
Péntek: 8:30-18:30
Szombat: 9:00-12:00

Az intézményről bővebben:

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
Fenntartó: Jászfényszaru Város Önkormányzata Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Iroda telefon/fax:57/422-137
e-mail: muvhaz@jaszfenyszaru.hu, K8018@koznet.hu
Könyvtár telefon/fax: 57/422-265
e-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com, konyvtar@jaszfenyszaru.hu
Web lap: www.jaszfenykonyvtar.hu

Szakmai munkatársak:

Bordásné Kovács Katalin igazgató +36-70/431-6113
Szabó László közművelődési előadó +36-30/463-0121
Bujdosó Katalin könyvtáros
Nagy Ildikó könyvtáros
Dávid Ildikó közösségi szervező
Mi újság Fényszarun? c. helyi havilapfelelős szerkesztője: Sugár Istvánné 30/3488935

Működés:

A művelődési ház létrehozásának éve: 1957.
A jelenlegi épület átadásának éve: 1966.
Az összevont intézmény alapításának ideje: 2013. április 1.

Az intézmény főbb alaptevékenységei az alapító okirat szerint:

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, feltárása, megőrzése, védelme.
Könyvtári szolgáltatások.
Múzeumi gyűjteményi tevékenység.
Közművelődési intézmény, közösségi színterek működtetése.
Közművelődési tevékenységek. Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése. Önkormányzati kulturális rendezvények, ünnepségek segítése.
Közösségi művelődés szervezése. Szabadidős, szórakozási tevékenységek szervezése.
Civil szférát segítő tevékenységek. Terembérlet.

Az intézmény a bázisa a helyi lap szerkesztési munkálatainak. A Mi újság Fényszarun? 1990 júliusában jelent meg először, 500 példányban. A ma már színes kivitelben 24 oldalon megjelenő újság 2012-től az önkormányzat jóvoltából minden jászfényszarui háztartásba ingyenesen jut el.

Több mint 70 vidéki, köztük számos külföldi előfizetője van. Plusz példányok a könyvtárban vásárolhatóak. Szerkesztőségi ülés minden hónap első hetében. Írásokat, képeket a miujsag@jaszfenyszaru.hu e-mail címre lehet küldeni lapzártáig, minden hó 15-ig!

Kérjük a civil szervezeteket, közösségeket és minden polgárt, hogy az intézményben tartandó rendezvényigényt, terembérlet igényt jó előre, de legalább a rendezvényt megelőző 10 nappal szíveskedjenek egyeztetni. A már korábban bejegyzett és önkormányzati rendezvények elsőbbséget élveznek!

Városi Könyvtár

Története:
Jászfényszarun 1945 előtt két olvasókör működött, könyvállományuk a II. világháború alatt megsemmisült. A jelenlegi könyvtár alapját az 1951-ben kialakított letéti könyvtár képezte, majd 1961. január 1-jétől tanácsi közművelődési könyvtárként működött a községi kultúrotthonnal közös épületben. Kezdetben pedagógusok látták el a könyvtárosi teendőket. 1963-tól 1973-ig szakképzetlen dolgozók váltották egymást a már főállású munkakörben.
1966-ban az új művelődési házban a Községi Könyvtár is helyet kapott, gyerekkönyvtári részleggel. A könyvállomány gyarapodásával hamarosan kicsinek bizonyult a rendelkezésre álló két terem, ezért 1973 januárjában a gyermekrészleget az új iskolába költöztették. Jelenleg az emeleten két helyiségben 2 könyvtáros látja el a könyvtári feladatokat.

Feladatai:
A könyvtár feladata elsősorban a helyi lakosság színvonalas könyvtári ellátásának biztosítása.

Részlegei:
- Szakirodalmi
- Szépirodalmi
- Gyermek és ifjúsági
- Helytörténeti
- informatikai részleg 5 felhasználói géppel

Szolgáltatásai:
- könyvtárlátogatás
- a könyvtár egész állományának helyben használata
- az állományfeltáró eszközök használata (katalógus)
- közérdekű információ nyújtása
- irodalomkutatás, irodalomfigyelés
- kölcsönzés (könyv, folyóirat, DVD, CD, diafilm)
- könyvtárközi kölcsönzés
- nyomtatás, dokumentumszerkesztés
- bejelentkezett csoportoknak könyvtári foglalkozás megtartása
- internet hozzáférés felhasználói gépek segítségével

Rendszeres programok a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban: rendszeres_programok_muvhaz_20160215.doc

Házirend: hazirend_muvhaz_2016.doc

Petőfi Sándor Művelődési Ház
Hivatalos név: Petőfi Sándor Művelődési Ház

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1. 
Postacím: 5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1. 
Telefonszám: 57/422-137
Faxszám:
 
Elektronikus levélcím: K8018@koznet.hu
A honlap URL-je: -
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: -
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: -

Az ügyfélfogadás rendje:
Nyitvatartási idő:
Hétfő: 8– 12 óra, 13–17 óra
Kedd:  8– 12 óra, 13–17 óra
Szerda: 8– 12 óra, 13–17 óra
Csütörtök:  8– 12 óra, 13–17 óra
Péntek:  8– 12 óra, 13–17 óra
 
Városi Könyvtár
Hivatalos név: Városi Könyvtár

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1.
Postacím: 5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1.
Telefonszám: 06-57/422-265
Faxszám: 06-57/422-265
Elektronikus levélcím: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
A honlap URL-je: -
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: -
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: -

Az ügyfélfogadás rendje:
Nyitvatartási idő:
Hétfő: zárva
Kedd: 8:30-18:30
Szerda: 8:30-18:30
Csütörtök: 8:30-18:30
Péntek: 8:30-18:30