Befejeződtek a Pusztamonostorral közös szennyvízberuházás előkészületei

Jászfényszaru Város területén teljesen kiépült a szennyvízelvezetési hálózat, Pusztamonostoron azonban csak a Szabadság úton (a 32-es mentén).

A szennyvíztisztító mű Jászfényszarun épült meg, ami bővítés után jelenleg 4000 LE (lakosegyenérték, a szennyvíz kibocsátás mértékegysége) /800 m3/ kapacitású, teljes egészében kihasznált, sőt időszakonként túlterhelt is.

Jászfényszaru és Pusztamonostor együttesen kell, hogy megoldják a szennyvízelvezetési és tisztítási feladatokat. Erre hozta létre a két település a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulást 2012. július 20-án.

A Társulás pályázati források igénybevételével tervezte/tervezi a szennyvíz-beruházás lebonyolítását. Erre lehetőségként egy úgynevezett két fordulós, azaz két szakaszból álló pályázati kiírás kínálkozott, ahol az I. forduló az előkészítő szakasz, míg a II. forduló a megvalósítási szakasz.

A Társulás előkészítésre a KEOP 7.1.0/11 – Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázati konstrukcióra nyújtott be pályázatot, melyet meg is nyert. A pályázat neve: „Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészítése”, azonosító száma KEOP-7.1.0/11-2012-0034.

Az előkészítés alatt megtervezésre került a Jászfényszaru Városban lévő szennyvíztisztító mű kapacitásának bővítése a jelenlegi 4.000 LE-ről /800 m3/ 7.895 LE-re /1.579 m3/, melynek elvi vízjogi engedélyét is kiadta az illetékes hatóság. Ezzel párhuzamosan Pusztamonostor község teljes területére elkészültek a szennyvízelvezető rendszer tervei, melyre úgyszintén megadta a vízjogi létesítési engedélyt az illetékes hatóság.

Az előkészítés másik fontos eleme a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés, mely tartalmazza a legoptimálisabb beruházási és üzemeltetési struktúrát.

Az engedélyek megszerzése és a tanulmány elfogadása után lett volna lehetőség a II. fordulós pályázatot benyújtani a megvalósításra, azonban a beadási lehetőséget idő közben felfüggesztették. Erre lehetőség a 2014-2020-as projektciklusban lesz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP), valószínűleg 2015 év elején.

Az előkészítési szakasz 2014. szeptember 15-én lezárult, az abban foglaltakat maradéktalanul megvalósította a társulás. Összköltségvetése 27.292.000 Ft + Áfa, melyből a 23.198.200 Ft összeget biztosított a KEOP-7.1.0/11 projekt.

A Társulás következő feladata az elkészült tervek és engedélyek alapján a megvalósítás, mely nagyságrendileg 1 milliárd forintot meghaladó beruházás. Pályázat nélkül megvalósítása nem kivitelezhető, várjuk a pályázati kiírást, melyre kész pályázati dokumentációkat tudunk benyújtani tervekkel, engedélyekkel és egyéb szükséges dokumentumokkal.

 

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens, projektmenedzser