A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, illetékességi területe

Szerkesztés alatt.

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege, az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő, az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő, az ilyen ügyekben használt formanyomtatványok listája

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
Kedd: NINCS
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
Csütörtök: NINCS
Péntek: 8:00 – 12:00

Jegyző: Dr. Voller Erika
Elérhetősége: Városháza, I. emelet  Tel.: 57/520-101 (Titkárság) E-mail: jegyzo@jaszfenyszaru.hu

A képviselő-testület az önkormányzat, működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt működtet. A képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti. A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről, szervezi a jogi felvilágosító munkát, tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről.


Jogi és Hatósági Osztály

Jogi és Hatósági osztályvezető: Dr. Sándor Mátyás

Elérhetősége: Városháza, földszint Tel.: 57/520-120
 
Ügyintézés:

 • Kiskereskedelmi és vendéglátó üzletek működési engedélyének kiadása
 • Birtokvédelmi eljárás kezdeményezése
 • Telepengedélyezési eljárás kezdeményezése
 • Közterület használati hozzájárulás kiadása
 • Tűzvizsgálati hatósági bizonyítvány kiadása
 • Magánlaksértés, becsületsértési ügyben szabálysértési eljárás kezdeményezése

Titkárság:
Elérhetősége: Városháza, I. emelet   Tel.: 57/520-101 E-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu
 
Feladatok:

 • Képviselőtestületi ülés anyagával kapcsolatos feladatok
 • Képviselőtestület üléseinek jegyzőkönyvei
 • Önkormányzati rendeletek nyilvántartása

Pénzügyi Osztály:
Pénzügyi osztályvezető: Tamus Mária
Elérhetősége: Városháza, I. emelet  Tel.: 57/520-117

Feladatok és ügyintézés:

 • költségvetési rendelet, féléves és éves beszámoló előkészítése a Magyar Államkincstár és a Képviselőtestület felé,
 • előterjesztések készítése a Testületi ülésekre,
 • gazdálkodás pénzügyi zavartalanságának biztosítása, előirányzat felhasználás és pénzeszközök alakulásának nyomon követése,
 • állami normatíva igénylése, elszámolása,
 • különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök lehívása, azzal történő elszámolások,
 • időszaki beszámolók, jelentések készítése, egyéb bevallások pl. ÁFA-bevallás készítése,
 • civil szervezeteknek Képviselőtestület által jóváhagyott pénzösszeg kiutalása, egyéb pénzügyi tranzakciók,
 • útépítő közösségek létrejöttének segítése, útépítéssel kapcsolatos pályázatok benyújtása, szerződéskötések előkészítése,
 • beruházások-felújítások előkészítése, bonyolítása,
 • első lakáshoz jutók támogatásának kiutalásának előkészítése, a visszatörlesztett összegek nyomon követése, ezzel kapcsolatos kintlévőségek behajtása.

Adóigazgatási ügyintézés:

Elérhetőség: Városháza földszint Tel.: 57/520-113, 57/520-124, 57/520-112
E-mail: ado.jaszfenyszaru@invitel.hu
 

Számlaszámok:
Magánszemélyek kommunális adója : 11745035  - 15409728 - 02820000
Építményadó: 11745035 - 15409728 - 02440000
Gépjárműadó: 11745035 - 15409728 - 08970000
Helyi iparűzési adó: 11745035 - 15409728 - 03540000
Talajterhelési díj: 11745035 - 15409728 - 03920000
Késedelmi pótlék: 11745035 - 15409728 - 03780000
Egyéb bevételek: 11745035 - 15409728 - 08800000
Államigazgatási eljárási illeték: 11745035 - 15409728 - 03470000
Idegen bevételek: 11745035 - 15409728 - 04400000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adó: 11745035 - 15409728 - 08660000
Bírság: 11745035 - 15409728 - 03610000

Ügyintézés:

TÁJÉKOZTATÓ

TISZTELT  ADÓZÓK!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz. tv.) 9. § 1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a gazdálkodó szervek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) és az 1) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján az önkormányzatok 2018.01.01-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Jászfényszaru Város Önkormányzata elektronikus ügyintézést biztosító kötelezettségének a törvényi előírások alapján az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán tesz eleget. Amennyiben az ügye elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető!

Az Önkormányzati Hivatali Portál elérhető Jászfényszaru Város honlapjáról az ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS menüpont segítségével, illetve az alábbi linken: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
 

Az e-Papír szolgáltatás itt elérhető: https://epapir.gov.hu

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézésre köteles adózóink részére az adóhatósági iratokat (pl.: határozatok, értesítők, hiánypótlások, levelek egyéb hivatalos iratok) cégkapun illetve ügyfélkapun keresztül küldi az önkormányzati adóhatóság.

 • Gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés, súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjárművek adómentessége

Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Bevallási nyomtatvány:
gepjarmuado_2018.doc (kézi kitöltésű)
Orvosi szakvélemény
   (szakvélemény hiányában kérelem a szakvélemény beszerzésére: gepjarmuado_kozlekedokepesseg_min.doc)
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben

 • Építményadóval kapcsolatos ügyintézés

Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Bevallási nyomtatvány:
epitmenyado_2018.doc (kézi kitöltésű)
Alapterület módosulását, építmény átminősítését, megszűnését igazoló iratok
Adatbejelentés reklámhordozó utáni építményadóról: reklamhordozo_2018.doc (kézi kitöltésű)
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben

 • Helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyintézés
FIGYELEM! A honlapon közzétett nyomtatványokat kizárólag őstermelők illetve adószámmal rendelkező természetes személyek használhatják és küldhetik be papír alapon. A gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók az elektronikus ügyintézés menüpont indításával intézhetik az adóügyeiket, nyújthatják be dokumentumaikat.

Elektronikus iparűzési adóbevallás kitöltő rendszer:
Felhasználói útmutató - Általános információk és Gyakran ismételt kérdések: hipa_gyik.doc
Kitöltési útmutató a Pdf űrlapokhoz: pdf_hasznalati_utmutato.doc

Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Bejelentkezési lap:
hipa_bejelentkezes_2015.pdf (elektronikusan kitöltendő)
hipa_bejelentkezes_2015_print.pdf (kézi kitöltésű)
Adóbevallási nyomtatványok:
- adómentességi nyilatkozat egyesület, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánynyugdíjpénztár és  a közhasznú szervezetnek minősülő non-profit gazdasági társaság részére: hipa_nyilatkozat_egyesulet.doc
- adóelőleg kiegészítésről:
   hipa_adoeloleg_kieg2017.pdf (elektronikusan kitöltendő)
   hipa_adoeloleg_kieg2017_print.pdf (kézi kitöltésű)
   hipa_adoeloleg_kieg_2016.pdf (elektronikusan kitöltendő)
   hipa_adoeloleg_kieg_2016_print.pdf (kézi kitöltésű)
- ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről: hipa_ideiglenes.pdf

Állandó jellegű iparűzési tevékenységről:

- 2018. évről:
  hipa_bevallas_2018.pdf (elektronikusan kitöltendő)
  hipa_bevallas_2018_print.pdf  (kézi kitöltésű)
- 2017. évről:
   hipa_bevallas_2017.pdf (elektronikusan kitöltendő)
   hipa_bevallas_2017_print.pdf (kézi kitöltésű)
- 2017. évről háziorvosok részére:
   hipa_bevallas_2017_haziorvos.pdf + melléklete: hipa_haziorvos_nyilatkozat.docx
- 2016. évről:
   hipa_bevallas_2016.pdf (elektronikusan kitöltendő)
   hipa_bevallas_2016_print.pdf (kézi kitöltésű)
- 2016. évről háziorvosok részére:
   hipa_bevallas_2016_haziorvos.pdf + melléklete: hipa_haziorvos_nyilatkozat.docx
- 2015. évről:
   hipa_bevallas_2015.pdf (elektronikusan kitöltendő)
   hipa_bevallas_2015_print.pdf (kézi kitöltésű)
   kitöltési útmutató: hipa_kitoltesi_2015.doc
- 2014. évről:
   hipa_bevallas_2014.pdf (elektronikusan kitöltendő)
   hipa_bevallas_2014_print.pdf (kézi kitöltésű)
   kitöltési útmutató: hipa_kitoltesi_utmutato_2014.doc
- 2013. évről: hipa_bevallas_2013.pdf kitöltési útmutató: hipa_kitoltesi_2013.doc
- 2012. évről: hipa_bevallas_2012.pdf
- 2011. évről: hipa_bevallas_2011.pdf kitöltési útmutató: hipa_kitoltesi_2011.doc
- 2010. évről: hipa_bevallas_2010.pdf
- 2009. évről: hipa_bevallas_2009.pdf kitöltési útmutató: hipa_kitoltesi_2009.doc
- 2008. évről: hipa_bevallas_2008.pdf kitöltési útmutató: hipa_kitoltesi_2008.doc
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben

 • Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyintézés

Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Bevallási nyomtatvány: kommunalis_magan2015.pdf / kommunalis_magan2015_print.pdf
Adásvételi vagy más szerződés
Változás bejelentő lap
Ügyfél által írt méltányossági kérelem
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben

 • Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés

Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Bevallási nyomtatvány:
talajterhelesi_dij_2014_tol.pdf
Szennyvíz elszállíttatásáról szóló számla
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben

 • Méltányossági, részletfizetési ügyek

Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Ügyfél által írt kérelem
Jogi személy esetén: 10.000.-Ft eljárási illeték megfizetése
Magánszemély esetén illetékmentes
Környezettanulmány készítése
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben

 • Adóigazolás kiadása
Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Kérelem nyomtatvány: adoigazolas_kerelem_20170101.docx
(illetékmentes)
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítása (hagyatéki ügyben, végrehajtási ügyben)
Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Kérelemre indult eljárásnál:
Tulajdoni lap (fénymásolata)
Kérelem nyomtatvány: adoertek_bizonyitvany_kerelem.doc
4.000.-Ft eljárási illeték csekken befizetve (befizetési csekk a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető)
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Helyszíni szemle előre egyeztetett időpontban.
 • Túlfizetések rendezése
Kérelem adószámlán mutatkozó túlfizetés átvezetéséhez/visszautalásához: tulfizetes_kerelem.doc
 • Adók módjára behajtandó köztartozások (elsősorban gyermektartásdíj, közigazgatási bírságok, szabálysértési költség) rendezése

Hatósági Iroda

Elérhetősége: Városháza, földszint Tel.: 57/520-101
 
Ügyintézés:

 • Kiskereskedelmi és vendéglátó üzletek működési engedélyének kiadása
Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Kérelem (nyomtatvány rendelkezésre áll)
Kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító irat (hiteles cégkivonat, hatósági bizonyítvány)
Üzlethelyiség használatára való jogosultság igazolása
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben vagy telefonos egyeztetéssel
Amennyiben szakhatósági hozzájárulás szükséges a hivatal szerzi be, díját az ügyfél fizeti.
 • Birtokvédelmi eljárás kezdeményezése
Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Kérelem (nyomtatvány nincs)
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben vagy telefonos egyeztetéssel
 • Telepengedélyezési eljárás kezdeményezése
Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok, időpont egyeztetés/ügymenet:
 - telepengedelyezeshez.docx
 • Közterület használati hozzájárulás kiadása
Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok:
Kérelem (nyomtatvány rendelkezésre áll)
Tevékenység gyakorlására jogosító irat bemutatása
Időpont egyeztetés/Ügymenet:
Ügyfélfogadási időben vagy telefonos egyeztetéssel
 • Elektronikus űrlap közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatához, birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perhez
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (K01): FENYSZARU_fenyszaru_k01.jar
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben (P26): FENYSZARU_p26.jar

 

Szociális ügyintézés

Elérhetősége: Városháza, földszint  Tel.: 57/520-108, 520-111
 
Ügykörök:

 • Önkormányzati segély kérelmek:  gyógyszertámogatásra, betegségre, elemi kárra, létfenntartási gondokra, gyermek gondozásához kapcsolódó kiadásokra.
Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok: elmúlt hónap jövedelemigazolása a kérelmezőnek, vele közös háztartásban élőknek
Időpont egyeztetés/Ügymenet: ügyfélfogadási időben
 • Lakásfenntartási támogatási kérelmek
Szükséges nyomtatványok, iratok, adatok: formanyomtatvány, elmúlt hónap jövedelemigazolása, tulajdoni lap, használatbavételi engedély, szolgáltatói számla.
Időpont egyeztetés/Ügymenet: ügyfélfogadási időben

Egyéb ügyek:

 • védendő fogyasztók részére igazolás
 • Nemzeti Eszközkezelő részére igazolás

Gyámhatóság – jegyzői hatáskörben

Elérhetőség: Városháza, földszint   Tel.: 57/520-111, 57/520-108

Ügykörök:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • nyári étkeztetés – gyermekek
 • óvodáztatási támogatás
 • halmozottan hátrányos helyzet megállapítás

Építésügyi Szolgáltató Pont                                    

Elérhetőség: Városháza, földszint   Tel.: 57/520-115

Építési ügyek:

 • Információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
 • Beépíthetőséggel kapcsolatos hatályos rendezési tervi és jogszabályi előírások ismertetése,
 • 2013.január 1. előtt helyben kiadott építésügyi hatósági engedélyekről/tervekről másolat/hiteles másolat kiadása,
 • Az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
 • Kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása, (pl. bontási, építési, fennmaradási és használatbavételi engedély kérelmek) Kérelem nyomtatvány itt letölthető: epitesugyi_hatosagi_kerelem.pdf,
 • Az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak, szakhatósági eljárási díjak befizetésének lehetővé tétele (csekk biztosítása, ill. utalási számok megadása),
 • Az engedélyeket 2013.január 1-től bontási engedélyezési ügyek esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi hivatala (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 56/503-503), építési engedélyezési ügyek esetén Jászberény Város Jegyzője (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 57/505-700) adja ki.

Telekalakítási ügyek:

 • Információszolgáltatás az állampolgárok részére telekalakítási hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
 • Telekalakítással kapcsolatos hatályos rendezési tervi és jogszabályi előírások ismertetése,
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása telekalakításhoz,
 • Záradékolt vázrajzok jogszabály által előírt feltöltése az Országos Építésügyi Nyilvántartó rendszerbe (OÉNY),
 • A telekalakítási engedélyeket 2013.január 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala (5100 Jászberény, Ady E. út 34. 57/411-456) adja ki.

Anyakönyvvezető

Elérhetőség: Városháza, földszint  Tel.: 57/520-121

Ügyintézés:

 • Anyakönyvi ügyek
 • Lakcímbejelentések
 • Temetési segély iránti kérelmek

 


Egyéb ügyintézési lehetőség

Városháza, földszint (Iktató iroda) Tel.: 57/520-116

 • tüdőszűrés lebonyolításával kapcsolatos feladatok (adott időpontban igazolás bemutatása)
 • hirdetmények kezelése (földbérlet ill. adás-vétel stb.)
 • igénybejelentés kéményseprés-ipari közszolgáltatásra
 • méhészek be- és kijelentkezése, kiértesítése
 • közvilágítási hibák bejelentése